Agne Kvedaraite

Agne Kvedaraite

Doktorand
E-postadress: agne.kvedaraite@ki.se
Besöksadress: Institutionen för Labmed / ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Sällberg Chen, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Fysioterapeutexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI