Adrian Salinas Fredricson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2023
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI