This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har varit anknuten till Karolinska Institutet, via Aging Research Center (ARC), sedan 2004. Min grundutbildning är inom Sociologi och 2010 disputerade jag i Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är jag Docent i Folkhälsovetenskap. Idag arbetar jag som Forskarassistent vid ARC.

Utbildning

  • Högskoleexamen, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
  • Filosofie kandidat, Sociologi, Stockholms universitet.
  • Filosofie doktor, Socialt arbete, Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i första hand om folkhälsoutvecklingen i den äldre befolkningen, samt om sociala skillnader i hälsa bland äldre. Idag arbetar jag framförallt på ett projekt som handlar om socioekonomiska skillnader i hälsa bland de allra äldsta i Sverige. Jag är även delaktig i forskning som handlar om generella hälsotrender bland äldre, hälsan bland svenska 100-åringar, samt om hur olika typer av välfärdsproblem ansamlas i olika grupper av äldre personer.

Laddar publikationer