This page in English
Laddar profil information

Om mig

Akademisk Rank: MD, MPH, PhD
Nuvarande position: Postdocstipendium i klinisk immunologi
Avdelningen för klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Styrkommittén för Juniorfakultet vid Karolinska Institutet, Equality Focus Group

Adress: Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm, Sverige
Forskningscenter för immunförsvar, Pediatric Center of Excellence, Barns Medical Center Hospital, Teheran University of Medical Sciences
Adress: 62 Qarib St, Keshavarz Blvd, Teheran 14194, Iran

Utbildning

2000-2003: Matematiskt Diplom, Mofid High School, Teheran, Iran
2003-2004: Biologi & Experimental Science Diploma, Sama High School, Teheran, Iran
2004-2012: Läkare i medicin (MD), Institutionen för medicin, Tehran University of Medical Sciences, Teheran, Iran
2008-2012: Civilingenjörshögskolan (MPH), Hälsohögskolan, Tehran University of Medical Sciences, Teheran, Iran
2012-2013: Master of Philosophy (MPhil), Forskningstillbehör till Teheran University of Medical Sciences, Teheran, Iran
2012-2015: Filosofie doktor i immunogenetik (PhD), Tehran University of Medical Sciences, Teheran, Iran

2014-2018: Filosofie doktor i klinisk immunologi (PhD), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2018-nu: Postdocstipendium i klinisk immunologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

 

Forskningsbeskrivning

Målet med vår kliniska forskning är att undersöka patogenesen av primär antikroppsbrist och de involverade immunvägarna som kan hjälpa läkare och immunologer att förstå gener med för närvarande okända funktioner som bidrar till att bestämma det terapeutiska tillvägagångssättet för patienterna. Molekylär diagnos kommer också att hjälpa alla familjemedlemmar av patienten med hjälp av bärare detektering och preimplantationstest i samband med in vitro fertilisering. Dessutom krävs genetisk analys för bekräftelse av diagnos och etablering av arvsmönstret. Denna information är inte bara en guide för ett beslut om abort, men det kan användas för långsiktig planering, såsom benmärgstransplantation hos barnet vid födseln. Resultatet av denna genetiska testning kan omfatta screening av nyfödda i utvalda familjer eller etniska grupper.

Pedagogiska meriter

SUBJECT AREA KOMPETENCE OCH LÖPANDE LÄRNINGSAKTIVITET

Grundläggande immunologi och klinisk immunologi

Vetenskapsteori

Hantering av sjukdoms- och hälsovårdsorganisationer

Biostatistik och bioinformatik

Metoder för forskning, epidemiologi, avancerad statistik

Nationella registerhantering

 

UNDERSÖKNING I FÖRVÄRD OCH LÄKEMEDEL OCH FÖR HÄLSAHANDLINGSPRAKTISÖRER

Tillvägagångssätt för återkommande infektioner

Pediatriska och vuxna primära immunbriststörningar

Intravenös och subkutan immunoglobulin ersättningsterapi

Familjekommunikation och genetisk rådgivning

Akademiska priser och utmärkelser

2009 Distinctive Young Researcher, Teheran University of Medical Sciences, Teheran, Iran

2010 Ta emot resebidrag från den 14: e internationella kongressen för immunologi, Kobe, Japan

2011 Prominent Researcher Award, Teheran University of Medical Sciences, Teheran, Iran

2012 Få ESID Travel Grant Award, Florens, Italien

2012 Distinktiv forskning för MD-MPH-avhandling i 13th Avicenna Festivals, Teheran, Iran

2012 Den 3: e rankningen av den bästa artikeln i grundvetenskap i 2012 års festival för National Academy of Medical Sciences, Teheran, Iran

2013 Distinktiv elit medicinska doktorand (MD) i Iran, Teheran, Iran

2013 Paramount unga forskare i landet i medicinska vetenskaper, Teheran, Iran

2012 Den 3: e rankningen av Irans bästa forskningscenter och den 1: a rankningen av det bästa forskningscentret i Tehran University of Medical Sciences 2012 på Festival of the Razi, Teheran, Iran

2013 Den 1: a rankningen av Irans bästa forskningscentrum i 2013-festivalen i Razi, Teheran, Iran

2014 Den 1: a rankningen för den bästa forskaren och bästa omfattande studenten i den första studentens Avicenna festival, Teheran, Iran

2014 Den 1: a rankningen av den nationella bästa unga forskaren i 2014-festivalen i Razi, Teheran, Iran

2014 Den 1: e rankningen av Irans bästa forskningscentrum i 2014-festivalen i Razi, Teheran, Iran

2014 Primär immunbristorganisationen (PIO) forskningsbidrag, Stockholm, Sverige

2015 Distinktiv elit PhD doktorand (PhD) i Iran, Teheran, Iran

2015 Första decentil av både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om “antal citat”, “aggregerade journalpåverkningsfaktorer”, och “antal publikationer”  baserat på bibliometrics.ki.se analys

2016 Bästa student på 8: e konferensen om primär immunbrist, Teheran, Iran

2016 Bästa doktorand i den första starten av doktorand genom forskning i Iran, Teheran, Iran

2016 Första decentil av både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om “antal citat”, “aggregerade journalpåverkningsfaktorer”, “antal publikationer” och om “världens mest publicerade publikationer (räknat topp 5%)” baserat på bibliometrics.ki.se analys

2017 Första decentil av både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om “antal citat”, “aggregerade journalpåverkningsfaktorer”, “antal publikationer” och om “världens mest publicerade publikationer (räknat topp 5%)” baserat på bibliometrics.ki.se analys

2017 Karolinska Travel Grant, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige

2017 Bästa affischkandidat i European Society of Human Genetics Conference (ESHG), Köpenhamn, Danmark

2017 Bidrag från iŞhizu Matsumura's Donation for Medical Research, inom barnläkare, Forskningsrådet vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

2017 Bidrag från Ruth och Richard Julin Foundation, inom gastroenterologi och hepatologi, Forskningsrådet vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

2017 Bidrag från Alex och Eva Wallström Foundation, inom reumatism och cancer, Forskningsrådet vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

2018 Ärade som 1% högt citerade vetenskapliga forskare inom området immunologi, väsentliga vetenskapsindikatorer (ESI, https://clarivate.com)

2018 Första decentil av både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om “antal citat”, “aggregerade journalpåverkningsfaktorer”, “antal publikationer” och om “världens mest publicerade publikationer (räknat topp 5%)” baserat på bibliometrics.ki.se analys

2018 Bidrag från Ruth och Richard Julin Foundation, inom gastroenterologi och hepatologi, Forskningsrådet vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

2018 Bidrag från Marcus Borgströms Foundation, inom klinisk genetisk forskning, Forskningsrådet vid Uppsala Universitet, Stockholm, Sverige

2018 Bidrag från Jonas Söderquist stipendium inom området Virologi och Immunologi, Forskningsrådet vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

2019 Första decentil av både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om “antal citat”, “aggregerade journalpåverkningsfaktorer”, “antal publikationer” och om “världens mest publicerade publikationer (räknat topp 5%)” baserat på bibliometrics.ki.se analys

2019 Ärade som 1% högt citerade vetenskapliga forskare inom området immunologi, väsentliga vetenskapsindikatorer (ESI, https://clarivate.com)

Laddar publikationer