This page in English
Laddar profil information

Om mig

Caroline Olsson har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2002 med lika villkor och breddad rekrytering. Sedan 2015 är hon också doktorand på KI SÖS och forskar om läkares specialistval kopplat till tidigare utbildningsmeriter, social bakgrund, genus och personlighetsfaktorer.

I arbetet med lika villkor arbetar Caroline Olsson förebyggande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå och forskning. Caroline Olsson föreläser både för studenter och anställda vid KI och på CKU:s pedagogiska kurser för klinikska handledare. I arbetet med breddad rekrytering är Caroline Olsson  samordnare av KIs åtgärder för en breddad rekrytering och ett breddad deltagande. Caroline Olsson sitter också i styrelsen för det nationella nätverket Include.

Utbildning

Filosofie kandidatexamen, 2002, (sociologi huvudämne, svenska, genusvetenskap), Stockholms universitet
Masterstudier, 2011-2013,  Utbildningssociologi, Uppsala universitet 
Forskarutbildning, 2015-pågående, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet
 

Forskningsbeskrivning

Läkares specialitetsval - faktorer relaterade till personlighet, utbildnings- och socioekonomisk bakgrund

Syftet med projektet är att undersöka olika faktorer som kan bidra till att förklara hur läkare väljer specialitet. Projektet är uppdelat i två delstudier som genom olika infallsvinklar belyser det övergripande syftet. I den första studien undersöks den eventuella betydelsen av personlighetsfaktorer. Ett vedertaget mätinstrument ”Big five inventory” används. I den andra studien undersöks istället om och i så fall hur den sociala bakgrunden inverkar på valet av specialitet. Respondentens tidigare utbildningsmeriter, föräldrarnas utbildning och yrke samt respondentens kön och etniska bakgrund ingår i de faktorer som här studeras. I projektet undersöks också hur respondenterna värderar olika specialiteter. Om det finns skillnader i uppfattning om vilken status en viss specialitet har i förhållande till andra specialiteter och huruvida uppfattningarna samverkar med den specialitet vederbörande själv har valt.
 

Länkar

Laddar publikationer

Karta