Medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 1910-2023

Medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet.

MDhc 2023

Wilhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg

MDhc 2022

H.K.H. Prins Daniel, Soumya Swaminathan och Shinhiro Takeda

MDhc 2020

Pascale Cossart, Sven Hagströmer och Thomas Sakmar

MDhc 2019

Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman

MDhc 2018

Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux

MDhc 2017

Francis L. Delmonico och Margaret A. Liu

MDhc 2016

Robert S. Langer, Sir Richard Peto och Alimuddin Zumla

MDhc 2015

Mariam Claeson, Barry J. Everitt, Bertil Hållsten och Tak W. Mak

MDhc 2014

Zhu Chen och Anders Lönner

MDhc 2013

Gro Harlem Brundtland och Michael Orme

MDhc 2012

Yoshihide Havashizaki och Svante Pääbo

MDhc 2011

Margaret Gatz, Jonas och Robert af Jochnick, Iréne Lederhausen, Katsuhiko Mikoshiba och Märit Rausing

MDhc 2010

Andrew P. Feinberg, Barbro och Bernard Osher, Anthony Pawson, Stefan Persson, Irma Thesleff och Peter Wallenberg Sr.

MDhc 2009

Ulla Föhrer, Håkan Mogren och Kevin Tracey

MDhc 2008

Sreekumaran Nair, Philip Peterson och Edvard Söderberg

Michael J. Fox (mottog insignierna 2010)

MDhc 2007

Bill och Melinda Gates (mottog insignierna 2008)

Juni Palmgren och Andrzej Werynski

MDhc 2006

Robert G. Edwards, Bertil Jonsson och Philip Yeo

MDhc 2005

Sir Richard Doll, Nelson Mandela, Margareta Wallenius-Kleberg och Reijo Vihko

MDhc 2004

Carl-Ivar Brändén, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet

Hans Persson, överläkare och chef för Giftinformationscentralen, Stockholm

MDhc 2003

Prinsessan Christina (fru Magnuson), Fred Mahlu, Oliver Sacks, Gita Sen och Hugo Thelin

MDhc 2002

Göran Ando, vice ordförande Pharmacia Corporation

Lars-Åke Flood, FoU-direktör för Stockholms läns landsting

Takashi Sugimura, professor och president emeritus, National Cancer Center, Tokyo

Nils Åslund, professor emeritus, Kungliga Tekniska Högskolan

MDhc 2001

Brånemark, Per‐Ingvar, professor emeritus, Göteborgs universitet

Ljunggren, Olof, styrelseordförande AFA-bolagen

Myrberg, Gunilla, medicinjournalist, Sveriges Radio

MDhc 2000

Baxter, John, professor och föreståndare för Metabolic Research Unit vid University of California

Feldt, Kjell‐Olof, f. d. finansminister, styrelseordförande i Hjärnfonden

Hammarlund, Carl‐Gunnar, f. d. vd för Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), programledare Sveriges bilradio

Ottenblad, Christina, barnmorska och enhetschef vid Familjesociala mottagningen vid Huddinge sjukhus, Stockholm

MDhc 1999

Philipson, Lennart, professor emeritus, Karolinska Institutet

MDhc 1998

Andersen, Per, professor, Oslo universitet

Bernadotte, Marianne, skådespelare och kulturvetare, instiftare av Marianne Bernadottes stipendiefond för framstående dyslexiforskare och pedagoger

Gallo, Robert C., professor, National Cancer Institute, USA

Wännström, Torgny, vd Arbetsmarknadsförsäkringar AMF

MDhc 1997

Ax:son, Johnson, Bo, direktör, ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

DeBakey, Michael E., professor, Baylor College of Medicine i Houston, Texas

Hagelin, Ove, antikvariatbokhandlare och initiativtagare till Hagströmerbiblioteket

Philipson, Märta, fru, instiftare av Märta och Gunnar V. Philipsons stiftelse

MDhc 1996

Elde, Robert P., professor, University of Minnesota, Minneapolis

Nordfeldt, Stig, medicinjournalist

Storch, Marcus, vd AGA-koncernen, grundare av Tobias Registret och Tobias Stiftelsen

MDhc 1995

Björklund, Leni, direktör SIPRI, f. d. sjukvårdslandstingsråd, f. d. finanslandstingsråd

Elliot, Ninni, forskare, Karolinska Institutet

Uddén, Per, innovatör, skapare av "Permobil"

Wright, Peter E. forskare, Scripps Research Institute, Kalifornien

MDhc 1994

Baulieu, Étienne‐Émile, professor, Université Paris-Sud

Old, Lloyd J., professor, f. d. chef Ludwig Institute for Cancer Research, New York

MDhc 1993

H.M. Drottning Silvia (mottog insignierna 1994)

Agnati, Luigit, professor, Università di Modena, Italien

Landau, Bernard, dr., biokemist, Case Western Reserve University, Cleveland

Löwhagen, Torsten, leg. läkare vid avdelningen för patologi och cytologi vid Karolinska sjukhuset

MDhc 1992

Hellström, Lars, överläkare vid avdelningen för diagnostisk radiologi, Södersjukhuset, Stockholm

Hoppe, Gunnar, professor, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Odéen, Ingrid, leg sjukgymnast, f. d. ordförande för Legitimerade sjukgymnasters riksförbund

Vranic, Mladen, professor och prefekt, Toronto university

MDhc 1991

Ahlsén, Åke, ingenjör, f. d. riksombudsman för Hörselfrämjandets riksförbund

Cherniak, Neil S., professor, Case Western Reserve University, Cleveland

Coon, Minor J., professor, University of Michigan Medical School

Ramel, Stig, direktör, vd i Nobelstiftelsen

MDhc 1990

Gustavsson, Birger, direktör

Lerner, Richard A., chef för Scripps Clinic and  Research Foundation, La Jolla, Kalifornien

Slätis, Pär, professor, chef för Invalidstiftelsens sjukhus, Helsingfors

Watts, Nancy, professor, Massaschusetts General Hospital, Institute of Health Professions, Boston

MDhc 1989

Crane, Frederick L., professor, Purdue University, West Lafayette, Indiana

Feychting, Hans, överläkare, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Gustafsson, Sten, direktör och styrelseordförande Astra

Wiesel, Torsten, professor, Rockefeller University, New York

MDhc 1988

von Bahr, Viktor, f.d. överläkare, Södertälje lasarett

Fagerberg, Gösta Viktor, ordförande i kommunstyrelsen i Solna

Hoffer, Barry J., professor, University of Colorado

Wall, Anders, direktör, ordförande i Kjell och Märta Beijers stiftelse

MDhc 1987

Chapman, John E., professor och dekan, Vanderbilt  School of Medicine, Nashville, Tennessee

Chojnacki, Tadeusz, professor, Polish Academy of Sciences, Warszawa

Greengard, Paul, professor, Rockefeller University, New York

Vallée, Bert L., professor, Harvard Medical School, Boston

MDhc 1986

Bolinder, S. Erik G., f. d. överläkare och medicinsk expert vid Landsorganisationen, Stockholm.

de Duve, Christian, professor,  Rockefeller University, New York, grundare av och direktör för The International Institute of Cellular and Molecular Pathology i Belgien.

Margulis, Alexander R., professor, University of California

Åhström, Lars G., överläkare, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

MDhc 1985

Adams, Raymond D., professor, Harvard Medical School och chef vid Massachusetts General Hospital, USA.

Bajaj, Jasbir Singh, professor, All‐India Institute of Medical Sciences, Indien.

Hayaishi, Osamu, professor, Kyoto University, Japan.

De Luca, Hector Floyd, professor, University of Wisconsin

Lekberg, Olov, Landstingsråd, Stockholm.

Ödman, Maj, journalist, Stockholm

MDhc 1984

Ehrenberg, Jarl Anders Lennart, professor, Stockholms universitet

Ohlsson, Stig Anders Olov, överläkare, S:t Eriks sjukhus, Stockholm

O'Malley, Bert W., professor, Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Walberg, Fred, professor, Universitetet i Oslo

MDhc 1983

Bergstedt, Tord, finansdirektör, Stockholm

Holmgren, Börje, överläkare, Roslagstulls sjukhus, Stockholm.

Hoyt, William Fletcher, professor, University of California

Paoletti, Rodolfo, professor, University of Milan

MDhc 1982

Anderson, Henry, ingenjör, docent, Karolinska Institutet

d'Avignon, Marcel, bitr överläkare, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Goldstein, Menek, professor, New York University

Plum, Fred, professor, The New York Hospital, Cornell Medical Center

Söderström, Olof, f.d. direktör i Svenska Tobaksbolaget och styrelseordförande i Wenner‐Gren Center, Stockholm.

MDhc 1981

Afzelius, Björn, professor, Statens naturvetenskapliga forskningsråd, lärare vid Stockholms universitet, Stockholm.

Blomberg, Ingrid, direktör, Centralförbundet för alkohol‐ och narkotikaforskning, Stockholm.

Estabrook, Ronald W., professor, University of Texas Health Science Center, Houston, Texas

Zollinger, Robert M., professor, Ohio State Office of Research, USA.

MDhc 1980

Hjerne, Gunnar, f.d. landstingsråd, Stockholm.

Oliver, Michael F., professor, University of Edinburgh, Skottland.

Swensson, S. Alvar, överläkare, Karolinska sjukhuset

Weisblat, David, Vice vd, Upjohn Company, USA.

MDhc 1979

Gilles, Herbert M., professor, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool

Mngola, Eric, MD, Director of Medical Services and Permanent Secretary, Ministry of Health, Nairobi.

MDhc 1978

Felig, Philip, professor, Yale University School of Medicine, USA.

Geijer, Arne, ordförande, Riksföreningen mot Cancer

Ryhage, Ragnar, docent, Karolinska Institutet.

Umezawa, Hamao, professor, Institute of Microbial Chemistry, Tokyo

MDhc 1977

Bjuggren, Gunnar, f.d. överläkare, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

Fredrickson, Donald S., director, National Institute of Health, USA.

Mahler, Halfdan, Generaldirektör, Världshälsoorganisationen, Schweiz.

Perlmann, Peter, professor, Stockholms universitet, Stockholm.

MDhc 1976

Bolander, Anne Marie, byrådirektör, Statistiska Centralbyrån, Stockholm

Haak, Nils, f. d. överläkare och poliklinikchef, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Halldin, Matts, överläkare, Södersjukhuset, Stockholm

Nilsson, Lennart, fotograf, Stockholm.

MDhc 1975

Johannesson, Ewald, kommunalfullmäktiges ordförande, Stockholm.

Sherris, John C., professor, University of Washington

Sirtori, Carlo, professor, Fondazione Carlo Erba, Milano

Tottie, Malcolm Per Vilhelm, medicinalråd, Stockholm.

MDhc 1974

Ramalingaswani V., professor, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

af Ugglas, Oscar, greve och kammarherre

Walstam, Rune, professor, Karolinska Institutet.

Welbourn, Richard B, professor, Hammersmith Hospital, London

MDhc 1973

Candau Marcolino G., generaldirektör, Världshälsoorganisationen, Schweiz.

Ernster, Lars, rofessor, Stockholms universitet

Horning, Evan C., professor, Baylor University College of Medicine, Houston, Texas

Palmlöv, Anders, överläkare, S:t Eriks sjukhus, Stockholm

Tammelin, Lars‐Erik, docent, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm

MDhc 1972

Barr, Jan, överläkare, Regionsjukhuset, Örebro

Cummings, Martin, National Library of Medicine, Maryland

Loubatières Auguste‐Louis, professor, Faculté de Médecine de Montpellier

Mardashev, Sergej P., professor, Akademija Midincinskich Nauk, Moskva.

MDhc 1971

Carlsöö, Sven, biträdande professor, Karolinska Institutet

Clifford, Peter, M.D., Bexhill on Sea, Sussex

Hedkvist, Charles, ordförande, De Blindas Förening

Lindberg, Olov, professor, Wenner‐Grens Institut

MDhc 1969

Farber, Sidney, professor, Harvard Medical School, Boston

Karlén, Göran H., sjukhusdirektör, Karolinska sjukhuset

Nordlund, Elsa‐Brita, överläkare, Karolinska sjukhuset

Sundgren, Nils, f.d. förste flygläkare, Stockholm.

MDhc 1968

Brodie, Bernard B., PhD, National Heart Institute, NIH, USA.

Comroe, Julius H. Jr., Cardiovascular Research Institute, Medical Center, University of California

Edström, Jan‐Erik, professor, Karolinska Institutet, Stockholm.

Harding, Gösta, överläkare, Ericastiftelsen, Stockholm.

House, Howard P., Otologic Medical Group, Los Angeles, USA.

Lindahl, Jonas, f. d. överläkare vid Stockholms epidemisjukhus, Stockholm.

MDhc 1966

H M Konung Gustav VI Adolf

MDhc 1964

Herzog, Paul, direktör, Stockholm.

Nilsonne, Harald, f.d. överläkare, Eugeniahemmet, Stockholm

Shannon, James A., director, National Institute of Health, Maryland

MDhc 1962

Apelqvist, Seved, direktör, Stockholm

Chance, Britton, professor, University of Pennsylvania, USA.

Lagerlöf, Nils, professor, Veterinärhögskolan, Stockholm.

MDhc 1960

Birke, Gustav Emanuel, grosshandlare, ledamot av riksdagens första kammare, Stockholm.

Högberg, Knut Bertil, laboratoriechef vid AB Leo, Helsingborg.

Lindberg, Karl August, före detta ordförande. Landsorganisationen i Sverige, Stockholm,

Olson, Erik, civilingenjör, Göteborg.

Söderlund, Gustaf, före detta bankdirektör, Stockholm

Wallenberg, Jacob, före detta bankdirektör, Stockholm.

MDhc 1956

Bronk, Detlev W., PhD, president, Rockefeller Institute for Medical Research, New York, USA.

Hirsch, Axel, folkbildare och filantrop, Stockholm.

Thomson, Arthur, Teol Dr, FD, rikets universitetskansler, Stockholm

MDhc 1954

Nielsen, Jens, överläkare, Köpenhamn

Odelberg, Axel, lasarettsläkare i Östersund

Thourén, Gotthard, professor emeritus,Tandläkarinstitutet, Stockholm.

Wallenberg, Axel, före detta envoyé, Stockholm

Westerberg, Einar, flygöverläkare, Stockholm

MDhc 1951

Cederström, Hjalmar, ingenjör, Stockholm.

Edlund, Elof, förste provinsialläkare, Karlstad.

Krabbe, Knud Haraldsen, läkare, Köpenhamn

Larsson, Tage, försäkringsdirektör, Stockholm

Lempert, Julius, läkare och chef, Institute of Otology, New York

Tamm, Alfhild, läkare, Lidingö

Vallentin, Gylfe, Överläkare, Göteborgs stads tuberkulossjukhus

Wistrand, Karl, ordförande, Karolinska sjukhusets direktion, Stockholm.

MDhc 1948

Byttner, John, medicinalråd, Medicinalbyrån, Stockholm.

Christensen, Erik Hohwue, professor, Gymnastiska Centralinstitutet, Stockholm

Linderström‐Lang, Kaj, professor, direktör, Carlsbergslaboratoriet, Köpenhamn.

Löwbeer, Nils, generaldirektör, Patent- och registreringsverket, Stockholm.

Mohr, Lous, professor, rektor vid Universitetet i Oslo.

Nordin, John, generaldirektör, Arbetsrådet, Stockholm.

Runnström, John, pprofessor, Stockholms högskola

Sjögren, Bertil, laboratoriechef, AB Astra.

Tiselius, Arne, professor, Uppsala universitet.

Törnell, Erik, sanatorieläkare vid Älvsborgs läns sanatorium vid Västeråsen.

MDhc 1942

Berglund, Frans E., läkare, Svartsjö tvångsarbetsanstalt, Ekerö.

Hjärre, Albert, professor, Veterinärhögskolan, Stockholm.

Karlsson, Viktor E., borgarråd

Wahlgren, Fredrik F., läkare, Stockholm.

Westin, Gösta E. N., docent, Tandläkarinstitutet, Stockholm.

Örne, Anders E., generaldirektör, Generalpoststyrelsen, ordförande i Karolinska sjukhusets direktion, Stockholm.

MDhc 1933

Boström, Carl Gustaf, före detta förste marinläkare, Stockholm.

Burger, H., professor, University of Amsterdam.

Frölich, Theodor, professor, Universitetet i Oslo

Holst, Peter F., professor, Universitetet i Oslo.

Hybbinette, Oskar Samuel, överläkare, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

de Kleyn, Adrian, läkare, Utrecht University

Runeberg, Birger, professor, Helsingfors universitet

Sahlstedt, Axel Vilhelm, professor och rektor vid Veterinärhögskolan, Stockholm

Sand, Knud, professor, Köpenhamns universitet

Sundqvist, Karl Magnus, avdelningsläkare, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Thomsen, Oluf, professor, Köpenhamns universitet

Wallgren, Axel Leonard, professor, Helsingfors universitet

Widerström, Karolina Olivia, läkare och politiker, Stockholm.

MDhc 1924

Agduhr, Erik, professor, Veterinärhögskolan, Stockholm

Barany, Robert, professor, Uppsala universitet.

Gertz, Hans, laborator, Karolinska institutet

Nachmanson, Ernst, professor, Göteborgs högskola

MDhc 1913

Billing, Julius, tandläkare,Tandläkarinstitutet, Stockholm.

MDhc 1910

Björkman, Ernst Wilhelm, före detta förste provinsialläkare, Västerås

Franzén, Mathias Otto, lasarettsläkare, Helsingborg

Herlin, Per Axel Samuel, docent, Göteborgs högskola.

Hultgren, Ernst Olof, överläkare, Stockholms sjukhem

Lindström, Per Erik, lasarettsläkare, Gävle.

Nettelblad, Per Anton Victor, överfältläkare, Stockholms Arméförvaltning.

Nobel, Emanuel, verkliga statsrådet, excellens, S:t Petersburg.

von Post, Rikard Alexander, förste stadsläkare, Gävle

Ross, Ronald, major, professor, University of Liverpool.

Sjögren, Tage Anton Ultimus, regementsläkare, föreståndare, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

Anne Thyrfing
2024-07-02