Service

Service ansvarar och hanterar bland annat konferens- och event i Aula Medica, lokalbokningssystemet TimeEdit, AV-support på våra Campus, vaktmästeri, posthantering, städupphandling, reception och profilbutiken.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen