Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer

Enheten har ett övergripande ansvar över rekryteringen till KI:s utbildningar nationellt och internationellt samt marknadsföringen av utbildningarna. Enheten ansvarar även för den allmänna studievägledningen samt för karriärvägledningen för studenter, doktorander, postdocs samt forskare på KI. Enheten ansvarar för och driver KI:s alumnverksamhet.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen