Tom Bramler

Tom Bramler

Kommunikatör
E-postadress: tom.bramler@ki.se
Telefon: +46852486775
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Utbildningskom Vägledning Alumnrelation, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar med nationell marknadsföring och rekrytering på enheten
  Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer. Jag har tidigare
  arbetat med internationell marknadsföring och rekrytering på samma enhet.
  Innan dess arbetade jag med studentrekrytering på Södertörns
  Högskola. En del av mitt nuvarande uppdrag går ut på att främja KI:s
  arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Utöver det arbetar
  jag även med KI:s närvaro på studiemässor och vår utbildningskatalog.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI