Antagning, examen och disputation

Enheten ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå, handläggarstöd till disputationskommittén, samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen