Medicinska etikens ABZ

Boken tar upp frågor som: I vilka situationer är det etiskt försvarbart att avsluta livsuppehållande behandling? Vem ska bestämma om patienten inte själv är förmögen att göra det? Vet alltid läkaren vad som är bäst för patienten? Vem ska få intensivvårdsbehandling om resurserna är begränsade? Vem bör bestämma om vilken utredning och behandling patienten ska få?

Bokframsida Medicinska etikens ABZ

 

Boken vänder sig till personal med lång klinisk erfarenhet inom sjukvården både med och utan undervisningsansvar. Boken vänder sig också till studerande inom olika vårdutbildningar samt till den intresserade allmänheten.


Niels Lynöe är pensionerad allmänläkare och senior professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet och Niklas Juth är moralfilosof och professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.

Ladda ner boken

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-04-29