Medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 1910-2020

Medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet.

MDhc 2020

Cossart, Pascale, professor i mikro- och cellbiologi vid Institut Pasteur i Paris

Hagströmer, Sven, ekonom och boksamlare med ett långt engagemang för Hagströmerbiblioteket, KI

Sakmar, Thomas, professor inom cellulär signaltransduktion vid Rockefeller University i New York.

MDhc 2019

Chiesi, Paolo, VD på familjeföretaget Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Easton, Douglas, professor vid Centre for Cancer Genetic Epidemiology at the University of Cambridge.

Ekman, Sophie, skolöverläkare i Solna, fundraiser och grundare av Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond.

MDhc 2018

Axell, Suzanne, journalist och programledare för ”Fråga doktorn” på Sveriges Television. Programmet sprider kunskap om medicinska frågor och aktuell forskning.

Enman, Yvonne, vetenskapsskribent som under många år har förmedlat information om reumatiska sjukdomar.

le Roux, Ingrid, läkare utbildad vid Karolinska Institutet. År 1979 startade hon Philani Maternal, Child Health and Nutrition Trust för att ge hälsovård till utsatta kvinnor och barn i en kåkstad utanför Kapstaden.

MDhc 2017

Delmonico, Francis L., läkare och professor i kirurgi vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Liu, Margaret A., läkare och forskare, konsult inom området vaccin och immunterapi, ProTherImmune, samt adjungerad professor vid University of California, San Francisco, Kalifornien, USA

MDhc 2016

Langer, Robert S., professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA.

Peto, Sir Richard, professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid universitetet i Oxford, England,

Zumla, Alimuddin, professor i infektionssjukdomar och internationell hälsa vid University College London, London, England.

MDhc 2015

Claeson, Mariam, Director för Maternal, Newborn and Child Health vid Bill och Melinda Gates stiftelse i Seattle, USA.

Everitt, Barry J., zoolog, psykolog och professor i neurologisk beteendevetenskap vid University of Cambridge, England.

Hållsten, Bertil, ekonomie doktor i finansteori vid Handelshögskolan i Stockholm och senare professor i ekonomi vid Skogshögskolan.

Mak, Tak W., professor vid University of Toronto och Director för The Campbell Family Institute for Breast Cancer Research vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

MDhc 2014

Chen, Zhu, professor i hematologi, Shanghai Jiao Tong University, Kina.

Lönner, Anders, pol mag och f.d. VD för KaroBio, vVD för Astra AB, koncernchef för läkemedelsbolaget Meda AB, Stockholm.

MDhc 2013

Brundtland, Gro Harlem, f.d. statsminister, f.d. generaldirektör WHO, Norge

Orme, Michael, professor University of Liverpool, Storbritannien

MDhc 2012

Hayashizaki, Yoshihide, chef för RIKEN Omics Science Center i Yokohama, Japan,

Pääbo, Svante, direktör vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland

MDhc 2011

Gatz, Margaret, professor, University of Southern California, Los Angeles, USA

af Jochnick, bröderna Jonas och Robert, grundare av Oriflame Cosmetics och Jochnick Foundation, Belgien och Stockholm

Lederhausen, Iréne, f.d. styrelseordförande Ronald McDonald Barnfond, Stockholm

Mikoshiba, Katsuhiko, prof. em. University of Tokyo, chef för Laboratory for Developmental Neurobiology, Brain Science Institute, RIKEN, Japan

Rausing, Märit, fil.mag., Storbritannien

MDhc 2010

Feinberg, Andrew P. Professor, John Hopkins University, School of Medicine, USA.

Osher, Barbro & Bernard, Barbro Osher: Sveriges generalkonsul I San Francisco, ordf I ProSuecia Foundation och Bernard Osher Foundation, USA. Bernard Osher; grundare av Bernard Osher Foundation, USA

Pawson, Anthony, ”Distinguished Scientist” vid Samuel Lunenfeld Research Institute och Professor vid University of Toronto, Canada

Persson, Stefan, Direktör, styrelseordförande i H&M, Stockholm

Thesleff, Irma, Professor vid Helsingfors universitet, Finland

Wallenberg, Peter Sr, Dr. Direktör och styrelseordförande i flera av Wallenbergstiftelserna, Stockholm

MDhc 2009

Föhrer, Ulla, logoped, f.d. universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet

Mogren, Håkan, tekn.dr, f.d. vd för Astra och vice ordförande för AstraZeneca, Stockholm

Tracey, Kevin, professor vid Elmezzi Graduate School of Molecular Medicine, director Feinstein Institute for Medical Research, USA

MDhc 2008

Sreekumaran, professor vid Mayo Clinic, Minnesota, USA

Peterson, Phillip, professor vid University of Minnesota, USA.

Söderberg, Edvard, direktör vid Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Fox Michael J, skådespelare och grundare av stiftelsen Michael J Fox Foundation for Parkinsons´s Research, USA (mottog insignierna 2010)

MDhc 2007

Gates, Bill och Melinda, Bill & Melinda Gates Foundation, USA

Palmgren, Juni, professor i biostatistik vid Stockholms Universitet, gästprofessor vid Karolinska Institutet

Werynski, Andrzej, professor vid Polish Academy of Science, Warszawa, Polen

MDhc 2006

Edwards, Robert G., professor emeritus vid University of Cambridge

Jonsson, Bertil, tidigare ordförande för Landsorganisationen i Sverige, Stockholm

Yeo, Philip, ordförande för A*STAR, Singapores myndighet för vetenskap, teknologi och forskning, Singapore

MDhc 2005

Doll, Sir Richard, professor emeritus, Oxford

Mandela, Nelson, f.d. president Sydafrika

Wallenius-Kleberg, Margareta, direktör Walleniusrederierna, Stockholm

Vihko, Reijo, f.d. generaldirektör Finlands Akademi, Helsingfors

MDhc 2004

Brändèn, Carl‐Ivar, FD, professor emeritus, Uppsala

Persson, Hans, överläkare och chef vid Giftinformationscentralen, Stockholm

MDhc 2003

Prinsessan Christina, fru Magnuson, f.d. ordförande i Svenska Röda Korset, sedan 1973 hedersordförande i Stiftelsen Sophiahemmet

Mhalu, Fred, Professor vid Muhimbili University College of Health Sciences (MUCHS), Dar es Salaam, Tanzania

Sacks, Oliver, Författare, professor i neurologi vid Albert Einstein College of Medicine, New York

Sen, Gita, Professor vid Indian Institute of Management, Bangalore, Indien; adjungerad professor vid Harvard School of Public Health, USA

Thelin, Hugo, f.d. teknikchef i Kabi Pharmacia, vice vd för Kabi Vitrum, vd för Astra Development AB, Stockholm

MDhc 2002

Ando, Göran, Executive Vice President Pharmacia Corporation 

Flood, Lars‐Åke, f. d. förvaltningschef/sjukhusdirektör för sydvästra förvaltningsområdet, Huddinge sjukhus, Stockholm

Sugimura, Takashi, M.D., professor och president emeritus, National Cancer Center, Tokyo

Åslund, Nils, professor emeritus, fysikinstitutionen vid KTH, Stockholm

MDhc 2001

Brånemark, Per‐Ingvar, professor emeritus, Göteborg

Ljunggren, Olof, styrelseordförande AFA‐bolagen, f. d. vd Svenska Arbetsgivareföreningen, Stockholm

Myrberg, Gunilla, medicinjournalist, Stockholm

MDhc 2000

Baxter, John, professor i medicin samt föreståndare för Metabolic Research Unit vid University of California, San Francisco

Feldt, Kjell‐Olof, f. d. finansminister, styrelseordförande i Hjärnfonden, Stockholm

Hammarlund, Carl‐Gunnar, f. d. vd för Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), programledare Sveriges bilradio, Stockholm

Ottenblad, Christina, barnmorska och enhetschef vid Familjesociala mottagningen vid Huddinge sjukhus, Stockholm

MDhc 1999

Philipson, Lennart, professor emeritus, Institutionen för Cell‐ och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet

MDhc 1998

Andersen, Per, professor i neurofysiologi vid Oslo universitet

Bernadotte, Marianne, skådespelare och kulturvetare, instiftare av Marianne Bernadottes stipendiefond för framstående dyslexiforskare och pedagoger

Gallo, Robert C., professor, tidigare verksam vid National Cancer Institute, USA

Wännström, Torgny, vd Arbetsmarknadsförsäkringar AMF, Stockholm

MDhc 1997

Ax:son, Johnson, Bo, direktör, ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Stockholm

DeBakery, Michael E., professor i thoraxkirurgi vid Baylor College of Medicine i Houston, Texas

Hagelin, Ove, antikvariatbokhandlare, Stockholm

Philipson, Märta, fru, instiftare av Märta och Gunnar V. Philipsons Stiftelse, Stockholm

MDhc 1996

Elde, Robert P., professor vid Department of Anatomy & Cell Biology vid University of Minnesota i Minneapolis

Nordfeldt, Stig, FK, medicinjournalist, Stockholm

Storch, Marcus, vd AGA‐koncernen, grundare av Tobias Registret och Tobias Stiftelsen, Stockholm

MDhc 1995

Björklund, Leni, direktör SPRI, f. d. sjukvårdslandstingsråd, f. d. finanslandstingsråd, Stockholm

Elliot, Ninni, forskare inom logopedi, Karolinska Institutet

Uddén, Per, ML, innovatör och skapare av "Permobil"

Wright, Peter E., forskare, Scripps forskningsinstitut i La Jolla, Kalifornien

MDhc 1994

Baulieu, Etienne‐Emile, professor och chef för Département de Chimie et Biologique, Faculté de Médecine de Bicêtre, Université de Paris Sud, Bicêtre

Old, Lloyd J., professor, f. d. chef Ludwiginstitutet, New York

MDhc 1993

H.M. Drottning Silvia (mottog insignierna 1994),

Agnati, Luigi, professor vid institutionen för human fysiologi vid universitetet i Modena, Italien

Landau, Bernard, dr., Case Western Reserve University, Cleveland

Löwhagen, Torsten, leg. läkare vid avdelningen för patologi och cytologi vid Karolinska sjukhuset, Stockholm

MDhc 1992

Hellström, Lars, överläkare vid avdelningen för diagnostisk radiologi på Södersjukhuset, Stockholm

Hoppe, Gunnar, professor, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stockholm

Odéen, Ingrid, leg sjukgymnast, f. d. ordförande i den nationella sjukgymnastorganisationen, Stockholm

Vranic, Mladen, professor, prefekt vid institutionen för fysiologi vid universitet i Toronto, Kanada

MDhc 1991

Ahlsén, Åke, ingenjör, f. d. riksombudsman för Hörselfrämjandets Riksförbund, Stockholm

Cherniak, Neil S., professor vid Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio

Coon, Minor J., professor vid University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan

Ramel, Stig, direktör, vd i Nobelstiftelsen, Stockholm

MDhc 1990

Gustavsson, Birger, direktör, Stockholm

Lerner, Richard A., dr., chef för Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, Kalifornien

Slätis, Pär, professor, chef för Invalidstiftelsens sjukhus, Helsingfors

Watts, Nancy, professor, Massachusetts General Hospital, Institute of Health Professions, Boston

MChc 1989

Crane, Frederick L., professor Purdue University, West Lafayette, Indiana

Feychting, Hans, överläkare vid avdelningen för neonatal intensivvård, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Gustafsson, Sten, direktör, styrelseordförande Astra, Stockholm

Wiesel, Torsten, professor Rockefeller University, New York (Nobelpris 1981)

MDhc 1988

von Bahr, Viktor, f. d. överläkare vid kirurgiska avdelningen, Södertälje lasarett

Fagerberg, Gösta Viktor, ordförande i kommunstyrelsen i Solna

Hoffer, Barry J., MD, PhD, professor vid institutionen för farmakologi vid universitetet i Colorado, Denver

Wall, Anders, direktör, ordförande i Kjell och Märta Beijers stiftelse, Stockholm

MDhc 1987

Chapman, John E., professor, dekanus vid medicinska fakulteten, Vanderbiltuniversitetet, Nashville, Tennesee

Chojnacki, Tadeusz, professor i biokemi vid the Polish Academy of Sciences i Warszawa

Greengard, Paul, professor i Molecular and Cellular Neuroscience vid Rockefeller University, New York

Vallée, Bert L., professor i Biochemical Sciences vid the Center for Biochemical and Biophysical Sciences and Medicine vid Harvard Medical School i Boston, Massachusetts

MDhc 1986

Bolinder, S. Erik G., ML, f. d. överläkare och medicinsk expert vid Landsorganisationen, Stockholm

de Duve, Christian, MD, professor i cellbiologi vid Rockefeller University i New York och grundare av samt direktör för the International Institute of Cellular and Molecular Pathology i Bryssel

Margulis, Alexander R., MD, professor och chef för avdelningen för diagnostisk radiologi vid University of California i San Francisco

Åhström Lars G, ML, överläkare vid barnmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm

MDhc 1985

Adams, Raymond D., professor i neuropatologi vid Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts

Bajaj, Jasbir Singh, professor i medicin vid All‐India Institute of Medical Sciences, New Delhi

Hayaishi, Osamu, professor och chef för biomedicinska institutionen, Kyoto universitet

De Luca, Hector Floyd, professor och chef för Dept of Biochemistry, University of Wisconsin, Madison

Lekberg, Olov, landstingsråd, Stockholm

Ödman, Maj, journalist, Stockholm

MDhc 1984

Ehrenberg, Jarl Anders Lennart, FD, professor i biofysik vid Stockholms universitet

Ohlsson, Stig Anders Olov, ML, överläkare vid patologiska avdelningen, S:t Eriks sjukhus, Stockholm

O´Malley, Bert W., professor, Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Walberg, Fred, professor vid Oslo universitet

MDhc 1983

Bergstedt, Tord, finansdirektör, Stockholm

Holmgren, Börje, ML, överläkare vid institutionen för infektionssjukdomar, Roslagstulls sjukhus, Stockholm

Hoyt, William Fletcher, professor, University of California, San Francisco Medical Center

Paoletti, Rodolfo, professor vid universitetet i Milano

MDhc 1982

Anderson, Henry, ingenjör, docent i experimentell audiologi vid Karolinska Institutet

d'Avignon, Marcel, ML, bitr överläkare vid barnmedicinska kliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Goldstein, Menek, MD, professor vid Department of Psychiatry, New York University, New York

Plum, Fred, MD, professor vid Department of Neurology, The New York Hospital, Cornell Medical Center, New York

Söderström, Olof, f. d. direktör i Svenska Tobaksbolaget, styrelseordförande i Wenner‐Gren Center, Stockholm

MDhc 1981

Afzelius, Björn, FD, professor i biologisk ultrastrukturforskning vid statens naturvetenskapliga forskningsråd, lärare vid avdelningen för zoofysiologi, Wenner‐Grens institut för experimentell biologi, Stockholms universitet

Blomberg, Ingrid, FL, direktör för Centralförbundet för alkohol‐ och narkotikaforskning, Stockholm

Estabrook, Ronald W., MD, professor, Houston, Texas

Zollinger, Robert M., MD, professor, Columbus, Ohio

MDhc 1980

Hjerne, Gunnar, f. d. landstingsråd, Stockholm

Oliver, Michael F., professor, Edinburgh

Swensson, S. Alvar, ML, överläkare vid institutionen för anestesiologi, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Weisblat, David, MD, the Upjohn Co, Kalamazoo, Michigan

MDhc 1979

Gilles, Herbert M., MD, professor, Chevallier at Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool

Mngola, Eric, MD, Director of Medical Services and Permanent Secretary, Ministry of Health, Nairobi

MDhc 1978

Felig, Philip, MD, professor, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut

Geijer, Arne, ordförande i Riksföreningen mot Cancer, Stockholm

Ryhage, Ragnar, docent i tillämpad masspektrometri vid Karolinska Institutet

Umezawa, Hamao, MD, professor, Institute of Microbial Chemistry, Tokyo

MDhc 1977

Bjuggren, Gunnar, ML, f. d. överläkare vid foniatriska avdelningen, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Fredrickson, Donald S., MD, Director National Institute of Health, Bethesda, Maryland

Mahler, Halfdan, Dir Gen, World Health Organisation, Genève

Perlmann, Peter, FD, professor i immunologi, Stockholms universitet

MDhc 1976

Bolander, Anne Marie, FK, byrådirektör vid Statistiska Centralbyrån, Stockholm

Haak, Nils, ML, f. d. överläkare och poliklinikchef vid psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Halldin, Matts, ML, överläkare vid anestesiavdelningen, Södersjukhuset, Stockholm

Nilsson, Lennart, fotograf, Stockholm

MDhc 1975

Johannesson, Ewald, kommunalfullmäktiges ordförande, Stockholm

Sherris, John C., MD, professor, University of Washington, Seattle

Sirtori, Carlo, MD, professor, Fondazione Carlo Erba, Milano

Tottie, Malcolm Per Vilhelm, ML, medicinalråd, Stockholm

MDhc 1974

Ramalingaswani, V., MD, professor, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

af Ugglas, Oscar, greve, kammarherre, Stockholm

Walstam, Rune, FD, professor vid institutionen för radiofysik, Karolinska Institutet

Welbourn, Richard B., MD, professor, Hammersmith Hospital, London

MDhc 1973

Candau Marcolino G., Gen Dir, World Health Organisation, Genève

Ernster, Lars, MD FD, professor i biokemi vid Stockholms universitet

Horning, Evan C., MD, professor, Baylor University College of Medicine, Houston, Texas

Palmlöv, Anders, ML, överläkare vid urologiska kliniken, S:t Eriks sjukhus, Stockholm

Tammelin, Lars‐Erik, FD, docent, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm

MDhc 1972

Barr, Jan, ML, överläkare vid infektionskliniken, Regionsjukhuset, Örebro

Cummings, Martin, MD, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland

Loubattières, Auguste‐Louis, MD, professor, Faculté de Médecine de Montpellier

Mardashev, Sergej P., MD, professor, Akademija Midincinskich Nauk, Moskva

MDhc 1971

Carlsöö, Sven, OD, bitr professor vid anatomiska institutionen, Karolinska Institutet

Clifford, Peter, MD, 10 Richmond Road, Bexhill on Sea, Sussex

Hedkvist, Charles, ordförande i De Blindas Förening, Stockholm

Lindberg, Olov, FD, professor i experimentell zoologi och cellforskning, Wenner‐ Grens institut, Stockholm

MDhc 1969

Farber, Sidney, MD, professor vid Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Karlén, Göran H., sjukhusdirektör vid Karolinska sjukhuset, Stockholm

Nordlund, Elsa‐Brita, ML, överläkare vid barnpsykiatriska avdelningen, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Sundgren, Nils, ML, f. d. förste flygläkare, Stockholm

MDhc 1968

Brodie, Bernard B., PhD, National Heart Institute, NIH, Bethesda, Maryland

Comroe, Julius H. Jr, MD, Cardiovascular Research Institute, Medical Center, University of California, San Francisco

Edström, Jan‐Erik, MD, professor i histologi vid Karolinska Institutet

Harding, Gösta, ML, överläkare vid Ericastiftelsen, Stockholm

House, Howard P., MD, Otologic Medical Group, 2122 West Third Street, Los Angeles, Kalifornien

Lindahl, Jonas, ML, f. d. överläkare vid Stockholms epidemisjukhus

MDhc 1966

HM Konung Gustav VI Adolf

MDhc 1964

Herzog, Paul, direktör, Stockholm

Nilsonne, Harald, ML, f. d. överläkare vid Eugeniahemmet, Stockholm

Shannon, James A., MD, National Institute of Health, Bethesda, Maryland

MDhc 1962

Apelqvist, Seved, direktör, Stockholm

Chance, Britton, PhD, professor, University of Pennsylvania, Philadelphia

Lagerlöf, Nils, MD VMD, professor i obstetrik och gynekologi vid Veterinärhögskolan i Stockholm

MDhc 1960

Birke, Gustav Emanuel, grosshandlare, ledamot av riksdagens första kammare, Stockholm

Högberg, Knut Bertil, ingenjör, laboratoriechef vid AB Leo, Helsingborg

Lindberg, Karl August, f. d. ordförande i landsorganisationen i Sverige, Stockholm

Olson, Erik, civilingenjör, Göteborg

Söderlund, Gustaf, f. d. bankdirektör, Stockholm

Wallenberg, Jacob, f. d. bankdirektör, Stockholm

MDhc 1956

Bronk, Detlev W., PhD, president för the Rockefeller Institute for Medical Research, New York

Hirsch, Axel, FK, förre direktören

Thomson, Arthur, Teol D, FD, kansler för rikets universitet, Stockholm

MDhc 1954

Nielsen, Jens, MD, överläkare i Köpenhamn

Odelberg, Axel, lasarettsläkare i Östersund

Thourén, Gotthard, professor emeritus vid Tandläkarinstitutet i Stockholm

Wallenberg, Axel, f. d. envoyé, Stockholm

Westerberg, Einar, ML, f. d. flygöverläkare, Stockholm

MDhc 1951

Cederström, Hjalmar, ingenjör, Stockholm

Edlund, Elof, ML, förste provinsialläkare, Karlstad

Krabbe, Knud Haraldsen, MD, Köpenhamn

Larsson, Tage, FL, försäkringsdirektör, Stockholm

Lempert, Julius, MD, New York

Tamm, Alfhild, ML, Lidingö

Vallentin, Gylfe, ML, överläkare vid Göteborgs stads tuberkulossjukhus

Wistrand, Karl, JK, ordförande

MDhc 1948

Byttner, John, ML, medicinalråd

Christensen, Erik Hohwue, D Ph, professor i kroppsövningarnas fysiologi och hygien vid Gymnastiska Centralinstitutet, Stockholm

Linderström-Lang, Kaj, D Ph, professor, direktör för Carlsbergslaboratoriets kemiska avdelning, Köpenhamn

Löwbeer, JK, generaldirektör, Stockholm

Mohr, Lous, professor, rektor vid universitetet i Oslo

Nordin, John, JK, generaldirektör, Stockholm

Runnström, John, FD, professor i experimentell zoologi och cellforskning vid Stockholms högskola

Sjögren, Bertil, FL, laboratoriechef vid AB Astra

Tiselius, Arne, FD, professor i biokemi vid universitetet i Uppsala

Törnell, Erik, ML, sanatorieläkare vid Älvsborgs läns sanatorium vid Västeråsen

MDhc 1942

Berglund, Frans E., ML, f. d. läkare vid Svartsjö tvångsarbetsanstalt

Hjärre, Albert, professor i patologi vid Veterinärhögskolan i Stockholm

Karlsson, Viktor E., borgarråd

Wahlgren, Fredrik F., ML, Stockholm

Westin, Gösta E. N., docent vid Tandläkarinstitutet i Stockholm

Örne, Anders E., generaldirektör, ordförande i Karolinska sjukhusets direktion, Stockholm

MDhc 1933

Boström, Carl Gustaf, ML, f. d. förste marinläkare, Stockholm

Burger, H., professor i otiatri vid universitetet i Amsterdam

Frölich, Theodor, professor i pediatrik vid universitetet i Oslo

Holst, Peter F., professor i medicin vid universitetet i Oslo

Hybbinette, Oskar Samuel, ML, överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

de Kleyn, Adrian, MD, Utrecht

Runeberg, Birger, professor vid kirurgiska kliniken vid universitetet i Helsingfors

Sahlstedt, Axel Vilhelm, professor i fysiologi, rektor vid Veterinärhögskolan i Stockholm

Sand, Knud, professor i rättsmedicin vid universitetet i Köpenhamn

Sundqvist, Karl Magnus, ML, avdelningsläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Thomsen, Oluf, professor i allmän patologi vid universitetet i Köpenhamn

Wallgren, Axel Leonard, professor i patologisk anatomi vid universitetet i Helsingfors

Widerström, Karolina Olivia, ML, praktiserande läkare i Stockholm

MDhc 1924

Agduhr, Erik, professor i anatomi vid Veterinärhögskolan, Stockholm

Barany, Robert, professor i otorhinolaryngologi vid universitetet i Uppsala

Gertz, Hans, ML, laborator vid Karolinska institutet

Nachmanson, Ernst, professor i grekiska vid Göteborgs högskola

MDhc 1913

Billing, Julius, tandläkare vid Tandläkarinstitutet, Stockholm

MDhc 1910

Björkman, Ernst Wilhelm, ML, f. d. förste provinsialläkare, Västerås

Franzén, Mathias Otto, ML, lasarettsläkare, Helsingborg

Herlin, Per Axel Samuel, FD, docent vid Göteborgs högskola

Hultgren, Ernst Olof, ML, överläkare vid Stockholms sjukhem

Lindström, Per Erik, ML, lasarettsläkare, Gävle

Nettelblad, Per Anton Victor, ML, överfältläkare vid Stockholms Arméförvaltning

Nobel, Emanuel, verkliga statsrådet, excellens, S:t Petersburg

von Post, Rikard Alexander, ML, förste stadsläkare, Gävle

Ross, Ronald, major, professor vid universitetet i Liverpool

Sjögren, Tage Anton Ultimus, ML, regementsläkare, föreståndare för röntgen vid Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm