Hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

De första medicine och odontologie hedersdoktorerna utsågs vid Karolinska Institutet 1910 respektive 1949 av den medicinska respektive odontologiska fakulteten. Drygt 300 hedersdoktorer har utsetts genom åren. Under åren 2000-2019 utsågs sammanlagt 77 hedersdoktorer, varav 22 kvinnor.

Vem kan utses till hedersdoktor?

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling.

Kandidater kan nomineras för:

- Vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI

- Stora insatser för KI och dess verksamhet

- Stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KIs intressesfär

Det finns dock några begränsande regler när det gäller vem som kan utses till hedersdoktor, t.ex. kan den som redan är medicine doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet ej utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet. Vidare bör den som exempelvis utsetts till medicine hedersdoktor vid ett svenskt universitet ej tilldelas samma värdighet vid ett annat svenskt universitet.

En medicine hedersdoktor har titeln MDhc, medicine doctor honoris causa, och en odontologie hedersdoktor har titeln ODhc, odontologie doctor honoris causa.

 

Hedersdoktorer 2020

Porträtt framifrån på Pascale Cossart.
Pascale Cossart. Foto: Institut Pasteur, François Gardy

Pascale Cossart

Pascale Cossart är en världsledande mikro- och cellbiolog som genom banbrytande forskning visat hur interaktion mellan listeria-bakterier och människans egna celler kan leda till infektionssjukdom. Hon har därmed grundat och drivit det forskningsfält som idag kallas cellulär mikrobiologi. Parallellt med sig uppdrag som professor på franska Pasteurinstitutet har Pascale Cossart även verkat för att stärka medicinskt inriktad forskning om mikro- och cellbiologi i Europa.

Under lång tid har Pascale Cossart stöttat unga och kvinnliga forskares vetenskapliga karriärer samt varit en drivande kraft för europeiskt samarbete inom infektionsbiologi. Hon har tilldelats en rad utmärkelser under sin karriär, bland annat Robert Koch-priset (2007), Balzanpriset (2013) och FEBS/EMBO Women in Science Award (2014). Cossart är ledamot av amerikanska National Academy of Sciences, brittiska Royal Society samt är ständig sekreterare för den franska vetenskapsakademin.

– Jag känner mig väldigt hedrad att höra att jag utnämnts till hedersdoktor. Jag känner så eftersom Karolinska Institutet är det magiska namnet på en plats där just forskning hedras mer än någon annanstans. För mig som i grunden är kemist är det det särskilt smickrande att bli tilldelad en hedersdoktor-titel i medicin. Det visar på att forskningen jag bedrivit tillsammans med alla medarbetare verkligen har nått den nivå jag önskar och att den blivit riktigt uppskattad, säger Pascale Cossart.

Porträtt framifrån på Sven Hagströmer
Sven Hagströmer. Foto: Joey Abrait

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer är utbildad ekonom och grundare av såväl investmentbolaget Creades som Avanza Bank. Han är idag styrelseordförande i båda företagen. Sven Hagströmer uppvisar ett omfattande socialt entreprenörskap och var exempelvis initiativtagare till Allbright och Stiftung Allbright – stiftelser som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner inom svenskt respektive tyskt näringsliv. Sven Hagströmer är även medgrundare till stiftelsen Berättarministeriet, Raoul Wallenberg Academy och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Som passionerad och kunnig boksamlare har Sven Hagströmer under lång tid engagerat sig för Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet. Han har finansierat inköp av betydande medicinhistoriska verk samt anställning av personal med expertkunskaper. Sven Hagströmer är initiativtagare till föreningen Hagströmerbibliotekets vänner som arrangerar visningar, seminarier och föreläsningar inom medicinhistoria i biblioteket.

– När jag fick beskedet om utmärkelsen trodde jag först att någon spelade mig ett spratt. Hur kan jag få ett sådant erkännande av Karolinska Institutet för något som bara har varit roligt? Att försöka vara världsförbättrare är egentligen bara ett nöje. Att få ett erkännande ger kraft att försöka ännu mer, säger Sven Hagströmer.

Porträtt framifrån på Thomas Sakmar
Thomas Sakmar. Foto: Karina Åberg

Thomas Sakmar

Thomas Sakmar är en högt meriterad forskare inom cellulär signaltransduktion samt G-proteinkopplade receptorer. Dessa områden handlar övergripande om hur människans celler reagera på stimuli från omgivningen. Hans innovativa forskning berör många aspekter av biomedicin, bland annat framställningen av nya läkemedel. Thomas Sakmars kunskaper inom syntetisk biologi samt proteinteknik bidrog till nya sätt att skapa antikroppar mot peptiden amyloid beta, vilket har varit till stor nytta för forskare på KI.

Thomas Sakmar är sedan 30 år tillbaka verksam vid Rockefeller University. Genom att initiera ett bilateralt utbyte av forskare mellan KI och Rockefeller har han stärkt samarbetet mellan universiteten och bidragit till att forskare från både lärosäten fått tillgång till nya metoder, apparatur och viktigt material. Thomas Sakmar har dessutom engagerat sig för KI på en övergripande nivå, bland annat genom föreläsningar om ledarskap och karriärutveckling.

– Jag känner oerhörd tacksamhet över denna stora ära. Genom min karriär har jag haft glädjen att arbeta i nära samarbete med flera framstående medicinska universitet och jag känner ett särskilt starkt band till KI som har välkomnat mig med öppna armar. Under decenniet som gått har jag lärt mig mycket av många kollegor och det gläder mig att den här titeln kommer att förstärka min relation till KI och dess gemenskap. Som läkare och forskare finns ingen större ära än att på detta sätt förknippas med KI, säger Thomas Sakmar.

Hedersdoktorer 2019

Paolo Chiesi

Paolo Chiesi har genom familjeföretaget Chiesi Farmaceutici S.p.A. sedan 1987 stöttat forskning inom surfaktant, så kallade ytaktiva ämnen. I början av 1980-talet utvecklade två forskare vid KI ett ämne kallat Curosurf för att behandla tidigt födda barn med andnödssyndrom. Curosurf framställs från grislungor och för att producera tillräcklig mängd var ett samarbete med läkemedelsindustrin nödvändig. Som forskningschef ställde sig Paolo Chiesi bakom projektet.

Utöver finansiellt understöd till fortsatt forskning startade Paolo Chiesi även försäljning av Curosurf och har sponsrat årliga forskningsmöten där neonatologer från hela världen kan samlas. Med stöd av Chiesi Farmaceutici har nu ett syntetiskt surfaktant kunnat utvecklas vid KI som för tillfället genomgår kliniska prövningar. Därmed skulle bristen på surfaktant från djurlungor kunna åtgärdas och fler för tidigt födda barn behandlas.

— Jag känner mig hedrad att få motta denna titel från ett av de mest prestigefyllda och respekterade medicinska universiteten i världen. Jag är tacksam eftersom utnämningen är helt oväntad. Den kröner det liv jag nästan helt vigt åt vetenskaplig forskning med en nyfiken, öppensinnad och kanske inte fullt metodisk inställning. Slutligen är jag rörd över att de förträffliga forskare jag mötte på KI på 80-talet, och som jag samarbetat med sedan dess, har blivit kära vänner, säger Paolo Chiesi.

 

Douglas Easton

Douglas Eastons forskning har under de senaste tre decennierna kretsat kring att identifiera genetiska orsaker till bröstcancer. Hans arbete har bidragit till att vi idag mycket bättre förstår hur anlag för bröstcancer nedärvs. Douglas Easton var en av grundarna till det världsomspännande forskningsnätverket Breast Cancer Linkage Consortium som var aktivt mellan 1990 - 1996. Han spelade en avgörande roll i att påvisa hur mutationer i generna BRCA1 samt BRCA2 kan leda inte bara till bröstcancer utan även cancer i prostata och bukspottskörteln.

År 2005 tog Douglas Easton initiativ till Breast Cancer Association Consortium med målet att identifiera positionsbestämda variationer i arvsmassan (så kallad enbaspolymorfi eller SNP), vilka kan leda till bröstcancer. Douglas Eastons forskning har lett till kliniska framsteg, såväl i Sverige som utomlands.

— Jag är djupt tacksam över att få motta denna hedersdoktortitel från Karolinska Institutet. I många år har jag varit del i givande samarbeten med forskare på Karolinska och det känns som att utmärkelsen delvis är ett erkännande av dessa samarbetens framgång. Arbetet har involverat några av de största studierna i cancergenetik som någonsin genomförts. Jag är särskilt stolt över att få ta emot en utmärkelse från KI, ett av de mest prestigefyllda instituten i världen, eftersom det visar på den internationella betydelsen av vårt arbete, säger Douglas Easton.

 

Sophie Ekman

Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.

På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa, från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

— Jag är osannolikt överlycklig och känner stor tacksamhet över att HIV-frågan lyfts igen. Jag tackar KI av hela hjärtat för att de med denna internationella utmärkelse tydliggör vikten av traditionell skolhälsovård. Ett lokalt verkande folkhälsoinstitut i varje skola, som funnits i Sverige fram till år 2010, gör skillnad för barns och föräldrars hälsa, säger Sophie Ekman.

Hedersdoktorer 2018

Suzanne Axell

Journalisten Suzanne Axell är sedan femton år tillbaka programledare för ”Fråga doktorn” i Sveriges Television. Programmet, som varje vecka har drygt en miljon tittare, sprider genom tittarfrågor, reportage och intervjuer, kunskap om medicinska frågor och aktuell forskning – inte sällan med Karolinska Institutets forskare som inbjudna experter.

Genom Suzanne Axells arbete sätter programmet patientens perspektiv i centrum. Hennes positiva och välkomnande sätt inbjuder tittarna att ställa sina medicinska frågor, vilket även ger värdefull återkoppling till forskare och läkare om hur väl de nått ut med sin information till patienter.

– Jag är otroligt hedrad och fantastiskt glad över att utses till hedersdoktor. Vi har alltid arbetat för att ”Fråga doktorn” ska vara ett program som alla kan titta på och förstå. I programmet bär jag tittarnas ansvar. Jag vågar ställa de enkla frågorna, sådant som många sitter och funderar på, och det är extra roligt att det uppmärksammas, säger Suzanne Axell.

Yvonne Enman

Till medicine hedersdoktor utses Yvonne Enman. Hon har under många år arbetat med att främja samarbeten och kommunikationen mellan forskare och patienter. Hennes insatser som vetenskapsskribent har bidragit till det starka stöd som forskning har hos patienter och allmänhet, bland annat den som rör reumatiska sjukdomar.

– Forskningen är hoppet för oss som lever med kroniska sjukdomar. Genom att berätta om forskning och de framsteg som görs, kan jag ge hopp till människor. Att Karolinska Institutet gör mig till hedersdoktor visar vikten av att skapa en länk mellan forskningen och personen med sjukdom. Det är viktigt och en glädjande bekräftelse för mig. Jag är fantastiskt glad och överväldigad, säger Yvonne Enman.

Yvonne Enman, som själv har den reumatiska sjukdomen SLE, har bland annat skapat särskilda forskningsbilagor i dåvarande Reumatikertidningen. Genom en kombination av vetenskaplig insikt och inlevelse i patienters problem och vardag, har texterna bidragit till att öka både förståelsen för forskning hos allmänheten och förståelsen för patienternas behov hos forskare. Genom att delta i undervisning vid Karolinska Institutet har Yvonne Enman också gett studenter och doktorander en inblick i livet med reumatisk sjukdom.

Ingrid le Roux

Till medicine hedersdoktor utses Ingrid le Roux, läkare utbildad vid Karolinska Institutet och sedan 1970-talet bosatt i Sydafrika. År 1979 startade hon en organisation för att ge hälsovård till utsatta kvinnor och barn i en kåkstad utanför Kapstaden. Organisationen, Philani Maternal, Child Health and Nutrition Trust, har därefter vuxit till att omfatta flera hälsokliniker med mödra- och barnavård i Kapstadens kåkstäder.

I organisationens så kallade mentormamma-program rekryteras lokala kvinnor, som levt med barn i området och klarat det bra trots de svåra förutsättningarna. De utbildas för att kunna sprida sin kunskap och erfarenhet till andra kvinnor genom hembesök. Organisationens mentormammor finns i dag i flera delar av Sydafrika, i Swaziland och Etiopien.

Ingrid le Roux har genom sitt arbete hjälpt hundratusentals afrikanska kvinnor att med egen kunskap och kraft förbättra sin egen och sina barns hälsa, och att skapa ett tryggare liv. Metoderna har även utvärderats i samarbete med välrenommerade universitet.

– Att bli hedersdoktor vid Karolinska Institutet är fantastiskt. Jag kan knappt tänka mig en större ära än att få det erkännandet av ett så internationellt erkänt universitet. Det ger uppmärksamhet åt arbetet med kvinnor och barn, som alltid varit längst ned på prioritetslistan för sjukvården i många utsatta områden, säger Ingrid le Roux.

Hedersdoktorer 2017

Francis L. Delmonico

Francis L. Delmonico, läkare och forskare, professor i kirurgi vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital, samt medicinskt ansvarig vid New England Organ Bank, Boston, USA, är en internationellt erkänd frontfigur när det gäller arbetet för att främja etisk organdonation, stoppa organhandel, transplantationsturism och trafficking med mänskliga organdonatorer. Under hans ledning har policydokument tagits fram i internationell konsensus, i syfte att skydda levande donatorer och upprätthålla etisk hantering när det gäller donation från avlidna personer. Francis Delmonico var en av initiativtagarna till den så kallade Istanbuldeklarationen, som formulerades som ett svar på direktivet från världshälsoorganisationen WHO om skydd för fattiga och utsatta mot att bli exploaterade för sina organ.

I sin roll som rådgivare till WHO har han varit avgörande för implementeringen av organisationens riktlinjer för organdonation och transplantation. Han har varit chef för ett antal ledande organisationer inom sitt område och har av Påven Franciskus blivit vald att ingå i Vatikanens vetenskapsakademi (Pontificia Academia Scientiarum).  

Utöver arbetet med etik och internationella policyfrågor när det gäller organtransplantation har Francis Delmonico bidragit med en omfattande produktion av vetenskaplig litteratur när det gäller framförallt utformning och genomförande av organdonationsprogram. Sedan 2012 har Francis Delmonico anlitats som extern rådgivare för ett donationsprogram inom Stockholms läns landsting, en satsning som bidragit till en avsevärd förbättring när det gäller antalet organdonationer i regionen. Parallellt med detta har Francis Delmonico samarbetat med en nybildad forskargrupp vid KI, med fokus på utveckling av organdonation från både levande och avlidna donatorer.

Margaret A. Liu

Margaret A. Liu, läkare och forskare, konsult inom området vaccin och immunterapi, ProTherImmune, samt adjungerad professor vid University of California, San Francisco, Kalifornien, USA. Margaret A. Lius vetenskapliga arbete har bidragit till grundläggande upptäckter när det gäller samspelet mellan genaktivitet och immunsvar, vilket är av särskild betydelse för utveckling av vacciner och immunterapier. Hon har en examen från Harvard Medical School och var den första som visade på möjligheten till genbaserad immunisering mot infektioner som influensa, tuberkulos, HPV och HIV i djurmodeller. Hon stod också bakom den allra första prövningen av ett genbaserat influensavaccin på människa med målet att utveckla vaccin som skyddar mot olika virusstammar.

Hennes många publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter har lett till en global aktivitet för att utveckla genbaserade vacciner mot infektionssjukdomar och även mot cancer och autoimmuna sjukdomar hos djur och människa. Idag är Margaret Liu känd som en av grundarna av forskningsfältet DNA-baserade vacciner – och även för att ha banat vägen för forskning kring så kallade bispecifika antikroppar, en teknik som resulterat i nya behandlingar mot cancer. Hon har av den populärvetenskapliga tidningen Discover Magazine utnämnts till som en av de "femtio viktigaste kvinnliga forskarna" och innehar ett antal hederslektorat och uppdrag som rådgivare för internationella organisationer inom hälsoområdet, däribland WHO och Bill & Melinda Gates Foundation.

Under de senaste 15 åren har Margaret Liu samarbetat nära med forskare vid KI och även varit knuten till universitetet som gästforskare i olika former. Hennes insatser som mentor, sakkunnig, och inspirerande lärare inom forskarutbildningen på KI kan inte överskattas. Margaret Liu har även spelat en betydande roll för grund- och forskarutbildningen i fältet genom sitt engagemang i de europeiska nätverken EUROPRISE och EAVI. Hon har också verkat inom det privata näringslivet vid sidan av sin akademiska karriär, för närvarande som ordförande för International Society for Vaccines och genom att driva sitt eget konsultföretag.

Hedersdoktorer 2016

Sir Richard Peto

Sir Richard Peto, professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid universitetet i Oxford, England. Richard Peto är epidemiolog och har ägnat hela sin forskarkarriär åt att studera de huvudsakliga orsakerna till dödlighet i vuxen ålder. Han är också kliniker och har som sådan ambitionen att utvärdera behandlingsmetoder inom en rad stora sjukdomsgrupper. Under de senaste 40 åren har han dokumenterat de mycket allvarliga sjukdomstillstånd som rökning ger upphov till, först i industrialiserade länder och därefter i många andra länder i olika utvecklingsfaser. Ett särskilt intresse har riktats mot den epidemi av tobaksrelaterad dödlighet som utvecklats i Kina.

Under 1990-talet visade Peto att om rökningen i världen fortsätter på samma sätt som nu så kommer den att skörda en miljard liv innevarande århundrande. Petos förutsägelser har hjälpt WHO och världsbanken att starkt engagera sig i kontrollen av tobaksbruk. Vad gäller andra orsaker till sjuklighet har Sir Richard Peto initierat många av världens allra största studier inom områdena hjärtsjukdomar, stroke och cancer. Han har legat bakom många stora meta-analyser, inom vilka han sammanställt data från ett mycket stort antal enskilda epidemiologiska studier. Han har skapat ett världsövergripande samarbete kring behandlingsstudier av bröstcancer, där han bland annat visat att ofta använd kemo- och hormonell behandling reducerar risken att dö med mer än hälften för de vanligaste formerna av bröstcancer.

Sir Richard Peto har för sina insatser inom medicinen erhållit ett mycket stort antal internationella hedersbetygelser och utmärkelser. Han har genom åren också samarbetet intensivt med forskare vid KI, inte minst inom området bröstcancer.

Robert S. Langer

Bob Langer, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA. Bob Langers forskning befinner sig i gränslandet mellan bioteknologi och materialvetenskap. Han är en av pionjärerna bakom syntesen av polymerer för kontrollerad utsöndring av läkemedel. Dessa kontrollerade utsöndringsmekanismer inkluderar mikrosfärer, nanosfärer och implantat för behandling av cancer, hjärtsjukdom, diabetes och mentala sjukdomstillstånd som schizofreni och beroende. Miljontals människor världen över använder idag läkemedel som bygger på principen med kontrollerad utsöndring.

Bob Langer är extremt välciterad av andra forskare (omkring 200 000 citeringar) och har utbildat många av dagens ledare inom den bioteknologiska forskningen och livsvetenskapliga industrin. Hans forskning och innovationer har förändrat den farmaceutiska industrin och på ett avsevärt sätt förbättrat livet för ett stort antal människor i världen. Bob Langer har erhållit mer än 220 utmärkelser för sina upptäckter och innovationer inom medicin och bioingenjörskap.

Han är en av bara fyra levande individer som förärats med både USA:s ”National Medal of Science” och dess ”National Medal of Technology”. Han har genom åren hållit nära kontakt med forskare vid KI, där han varit en inspirerande föreläsare och lärare.

Alimuddin Zumla

Alimuddin Zumla, professor i infektionssjukdomar och internationell hälsa vid University College London, London, England. Alimuddin Zumla har haft den unika förmågan att kunna genomföra infektionsmedicinsk forskning av högsta internationella klass kombinerat med globala insatser för att skapa och upprätthålla forskningssamarbeten mellan forskare i Europa, USA, Mellanöstern och Afrika. Han har aktivt inriktat sina insatser mot kapacitetsbyggande och utbildning i utvecklingsländer. Ett starkt rättvisepatos har varit hans signum i detta arbete.

Han ligger bakom avgörande insatser i utveckling av internationella behandlingsstrategier för tuberkulos (TBC) och HIV. I de senare har han på ett föredömligt sätt integrerat kunskap från epidemiologiska studier, sjukdomslära (patogenes) och diagnostik. Han har genom sina insatser bidragit till utveckling av ny global diagnostik, förebyggande aktiviteter och nya behandlingsstrategier. Alimuddin Zumla har erhållit ett flertal utmärkelser, medaljer och priser inte bara för sina stora vetenskapliga insatser, utan även för sitt arbete med internationellt policyskapande och folkhälsoarbete inom det infektionsmedicinska området. Han har varit en drivande kraft för utbildning av unga läkare, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer.

Han har också arbetat nära forskare vid KI och tillsammans med dessa skrivit ett stort antal publikationer med stor genomslagskraft. Vidare har han i samverkan med KI-forskare utvecklat ett stort konsortium för utveckling av nya behandlingsstrategier mot infektionssjukdomar.

Hedersdoktorer 2015

Mariam Claeson

Mariam Claeson, Director för Maternal, Newborn and Child Health vid Bill och Melinda Gates stiftelse i Seattle, USA, har utsetts till medicine hedersdoktor. Hon har under hela sitt yrkesliv framgångsrikt arbetat med att föra ut nya medicinska forskningsresultat till dem som behövt dessa mest – kvinnor och barn i låginkomstländer. Efter läkarexamen från Karolinska Institutet 1979 arbetade hon med hälso- och sjukvård i Bangladesh, Bhutan och Etiopien. Efter en kortare period i Sverige som global hälsoexpert rekryterades hon till Världshälsoorganisationen WHO där hon stannade i sex år. Därefter har hon under 18 år innehaft positioner som medicinsk expert på olika ledande befattningar inom Världsbanken, och har nu en ledande position inom Bill och Melinda Gates stiftelse.

Genom hela sitt yrkesverksamma liv har Mariam Claeson legat i frontlinjen vad gäller att ta nya landvinningar inom den medicinska forskningen till implementering där de mest behövs, till kvinnor och barn i världens allra fattigaste länder. Hon har också, trots att hon aldrig hann med en forskarutbildning vid KI, publicerat fler epokgörande studier än många av våra ledande forskare vid Karolinska Institutet. Mariam Claeson är sannolikt en av de alumner vid Karolinska Institutet som genom sin verksamhet för människor i världens fattigaste länder räddat flest liv.

Barry John Everitt

Barry John Everitt, zoolog, psykolog och professor i neurologisk beteendevetenskap vid University of Cambridge, England, har utsetts till medicine hedersdoktor. Barry Everitt har studerat hjärnans signalsystem genom att använda en palett av olika tekniker, från avancerade neuroanatomiska studier till sofistikerade beteendemodeller. Han visade tidigt hur hormoner påverkar signalsubstanser i hjärnan genom vilka de kontrollerar sexualdriften. På ett liknande sätt har han sedan angripit ett av vårt samhälles stora problem, nämligen drogberoende. Han kunde tidigt identifiera de system som gör att man tvångsmässigt söker efter droger samt även de som ligger till grund för själva intaget. Barry Everitt har genom sina studier förändrat vår syn på neurobiologiska och psykologiska mekanismer vid drogberoende. Hans fynd är även betydelsefulla för utvecklingen av behandling av vissa psykiatriska sjukdomar och tillstånd, till exempel det posttraumatiska stressyndromet.

Barry Everitt har vistats på Karolinska Institutet under flera perioder i livet. Vid KI introducerade han tidigt beteendevetenskapen och inspirerade många forskare inom detta område. Han har under årens lopp haft många kontakter med KI-forskare och också haft ett antal förtroendeuppdrag vid KI. Barry Everitt har erhållit ett mycket stort antal vetenskapliga utmärkelser och har suttit i en lång rad viktiga internationella vetenskapliga kommittéer och rådgivande organ.

Bertil Hållsten

Till medicine hedersdoktor utses Bertil Hållsten, ekonomie doktor i finansteori vid Handelshögskolan i Stockholm och senare professor i ekonomi vid Skogshögskolan. Efter en karriär som akademiker och efter ledande befattningar i offentlig och privat verksamhet har Bertil Hållsten arbetat som rådgivare och portföljförvaltare med investeringar i forskningsintensiva företag inom life science-området. Parallellt med sitt arbete med fondplaceringar har han med tiden blivit allt mer intresserad av medicinsk forskning, i synnerhet rörande det centrala nervsystemet och hjärnan. Han insåg det stora behovet av forskning och bildade med personligt intjänade medel år 2003 Hållstens Forskningsstiftelse. I samspel med Hjärnfonden satsades stiftelsens resurser på djärva forskningsprojekt framförallt inom neurobiologins område. Genom hans stiftelse har många forskare från Karolinska Institutet erhållit forskningsmedel för sina projekt.

När stiftelsen under 2014 i princip delat ut hela sitt kapital beslöt Bertil Hållsten att tillskjuta ytterligare medel för att kunna fortsätta sin gärning genom att kraftfullt stötta fyra särskilt lovande unga forskare vid Karolinska Institutet. Bertil Hållsten har inte bara visat en unik generositet utan även ett unikt personligt engagemang i enskilda forskare vid och utanför Karolinska Institutet och också varit personligt involverad i deras forskning genom noggranna genomgångar av forskningsprojektens progress och djupa diskussioner med ansvariga forskare.

Tak W. Mak

Till medicine hedersdoktor utses Tak W. Mak, professor vid University of Toronto och Director för The Campbell Family Institute for Breast Cancer Research vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Tak W Mak har gjort fundamentala upptäckter inom så väl immunologin som inom cancerforskningen. År 1984 upptäckte han T-cellsreceptorn, ett fynd som ledde till en explosionsartad utveckling av studier kring immunologiska T-cellers funktion och specificitet. Detta är en av de viktigaste upptäckterna inom immunologin i modern tid. Fyndet utgör själva grunden för förståelsen av immunförsvarets förmåga att känna igen förändrade, celler, till exempel sådana om blivit infekterade av mikroorganismer eller omvandlade till cancerceller.

Genom att vara en av pionjärerna i framtagandet av genetiskt modifierade möss, så kallade knockoutmöss, har Tak Mak sedan tidigt 1990-tal också haft mycket stor betydelse för den immunologiska och tumörbiologiska forskningens utveckling över hela världen. Tak Mak har på ett alldeles väsentligt sätt bidragit till att stärka Karolinska Institutets forskningsportfölj genom en exempellös generositet i att dela med sig av sina modellsystem.

Tak Mak är också en ofta återkommande gäst vid KI, både i egenskap av vetenskaplig expert, symposiedeltagare eller inte minst som mentor och rådgivare för många unga forskare. Många forskare från KI har också tillbringat tid i hans laboratorium som gästforskare. Tak Maks skarpa intellekt, nyfikenhet och samtidigt ödmjuka framtoning har lett till en oerhörd uppskattning och respekt hos kollegor och studenter världen över, inklusive hos många av medarbetarna vid Karolinska Institutet.

Hedersdoktorer 2014

Anders Lönner

Till medicine hedersdoktor utses Anders Lönner, pol mag och tidigare VD för KaroBio, vVD för Astra AB, styrelseledamot i läkemedelsbolaget Valeant och under åren 1999–2013 koncernchef för läkemedelsbolaget Meda AB. Genom sitt entreprenörskap har Anders Lönner haft stor betydelse för svensk läkemedelsforskning, svensk läkemedelsindustri och det svenska samhället i stort. Anders Lönner har under många år visat ett starkt personligt engagemang för Karolinska Institutet, särskilt inom området klinisk behandlingsforskning. Han har bidragit till ökad samverkan mellan Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin. Han har fungerat som rådgivare i innovationsfrågor och aktivt deltagit i Karolinska Institutets externa aktiviteter, såväl i Sverige som internationellt.

Zhu Chen

Till medicine hedersdoktor utses Zhu Chen, läkare och professor i hematologi, honorary director för Shanghai Institute of Haematology och chef för Shanghai Center for Systems Biomedicine vid Shanghai Jiao Tong University. Zhu Chen har innehaft en rad forskningsuppdrag vid medicinska institutioner såväl i Kina som i Frankrike, USA och Kanada. Som forskare har Zhu Chen bland annat tagit fram nya behandlingsmetoder mot akut promyelocytisk leukemi – en dödlig blodsjukdom som tack vare hans forskning blivit behandlingsbar. Under sin tid som Kinas sjukvårdsminister 2007–2013 initierade och drev Zhu Chen ett mycket framåtsyftande reformarbete av Kinas sjukvårdssystem. Han kom också att spela en betydelsefull roll i Sveriges och Kinas gemensamma ansträngningar för förbättrad folkhälsa. Genom hans försorg har ett mycket stort antal unga kinesiska forskare kommit till KI för att erhålla forskarutbildning. Som vice-president i Chinese Academy of Science har han arbetat för att främja samarbetet mellan Karolinska Institutet och ledande universitet i Kina, bl a Shanghai Jiao Tong University och Sun Yat-sen University i Guangzhou.

William P. Magee och Kathleen S. Magee

Till odontologie hedersdoktorer utses William P. Magee och Kathleen S. Magee. År 1982 grundade tandläkaren och plastikkirurgen William P. Magee och sjuksköterskan och kuratorn Kathleen S. Magee välgörenhetsorganisationen Operation Smile vars verksamhet syftar till att behandla barn med ansiktsdeformiteter i låg- och medelinkomstländer. Insatserna riktas mot barn som föds med läpp-, käk-, och gomspaltsdefekter, vilket inte sällan leder till att dessa barn dör på grund av näringsbrist i tidig ålder eller att de göms undan så att de varken får skolgång eller ett vanligt socialt liv. Med stöd av generösa givare och medicinska volontärer har organisationen hittills opererat över 200.000 barn, utan kostnad för deras familjer. Behandlingen har även omfattat nutritionsrådgivning, lekterapi, talträning och tandvård. Operation Smile är idag en världsomfattande humanitär organisation med centrum i Virginia Beach, Virginia, USA. Den utgör ett globalt nätverk av stiftelser med verksamhet i över 60 länder. I Sverige finns Operation Smile sedan 2010, med cirka 200 volontärer från olika vårdyrken. Många av volontärerna är verksamma vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Hedersdoktorer 2013

Gro Harlem Brundtland

Till medicine hedersdoktor utses Gro Harlem Brundtland, tidigare generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), under många år Norges statsminister, miljöminister och ordförande i Stortingets utrikeskommitté. Hon avlade läkarexamen vid universitetet i Oslo 1963 och blev Master of Public Health vid Harvard University 1965. Sedan hon lämnade den medicinska banan för politiken har hon fortsatt att göra stora insatser inom hälsoområdet. Gro Harlem Brundtland valdes till generaldirektör för WHO 1998 och verkade för hållbara och rättvisa hälso- och sjukvårdssystem i alla länder. Som ledare för WHO var Gro Harlem Brundtland noga med att sprida det solidariska perspektivet på forskning och hälsoarbete vilket har haft stor betydelse för världens fattiga och för Karolinska Institutets fokus på forskning inom området global hälsa.

Michael Orme

Till medicine hedersdoktor utses Michael Orme, professor i klinisk farmakologi och tidigare dekanus för den medicinska fakulteten vid University of Liverpool i England. Michael Orme har under flera decennier samarbetat med Karolinska Institutet och starkt bidragit till att svensk klinisk farmakologi idag har en ledande ställning i Europa. Bland hans svenska insatser kan nämnas införandet av radioimmunologiska analysmetoder av läkemedel och medverkan vid kliniska prövningar av läkemedel vid hypertoni. På initiativ av Världshälsoorganisationen WHO har Michael Orme tillsammans med lärare vid Karolinska Institutet och andra europeiska sakkunniga utarbetat riktlinjer för den kliniska farmakologins funktioner inom sjukvård, undervisning och forskning. Hans breda kliniska erfarenheter från Royal Postgraduate Medical School i London och från University of Liverpool har haft stor betydelse för inriktningen av doktorandverksamheten inom klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.

Hedersdoktorer 2012

Svante Pääbo

Till medicine hedersdoktor utses Svante Pääbo, direktör vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland. Svante Pääbo har skrivit ett helt nytt kapitel inom molekylärbiologin genom att skapa området molekylär paleontologi. Han har utvecklat nya metoder för att ta fram genetisk information från gamla vävnader, till exempel ben, skinn och tänder. En av hans största forskningsbedrifter är att ta fram genomet - gensekvensen - från 40 000 år gamla skelett av neandertalare. Genom att jämföra DNA från neandertalaren och nu levande människor från olika kontinenter har hans forskarlag visat att upp till fyra procent av DNA:t hos människor i Europa och Asien härstammar från neandertalaren. Hans forskargrupp har också isolerat och sekvenserat DNA från ben i Sibirien och visat att de stammar från en hittills okänd grupp av utdöda människoformer som var släkt med neandertalarna och som har bidragit med upp till fem procent av DNA:t hos människor i Melanesien. Svante Pääbo bidrar kontinuerligt till den akademiska utvecklingen i det universitetsgemensamma Science for Life Laboratory och därmed till Karolinska Institutets akademiska utveckling.

Yoshihide Hayashizaki

Till medicine hedersdoktor utses Yoshihide Hayashizaki, chef för RIKEN Omics Science Center i Yokohama, Japan, ledamot i det vetenskapliga rådet för Science for Life Laboratory och tidigare foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet. Yoshihide Hayashizaki är en internationellt ledande forskare som har gjort stora insatser för förståelsen av hur gener uttrycks från genomet. Ett av hans viktiga forskningsfynd är att en stor del av genomet är kopierat till RNA, han har också identifierat nya klasser av icke-kodande RNA och ett stort antal promotorer och gensekvenser där transkriptionen startar i det mänskliga genomet. Hans främsta vetenskapliga insats är ledarskapet för det internationella samarbetsprojektet FANTOM, som har analyserat genuttryck i mus och människa. I ett tidigt skede inbjöd Yoshihide Hayashizaki forskare från Karolinska Institutet i dessa projekt, ett samarbete som fortsätter än idag inom projektet FANTOM5.

Thorbjörn Ekström

Till odontologie hedersdoktor utses Thorbjörn Ekström, under många år FoUU-direktör vid Stockholms läns landsting Han har spelat en central roll i samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och visat särskild skicklighet som nätverksbyggare och förhandlare. Thorbjörn Ekström har visat en djupgående förståelse för betydelsen av forskning och utbildning i sjukvården och stått för betydande insatser för att stärka Karolinska Institutets position inom forskning, utveckling och utbildning inom tandvården. Under många år har han innehaft en rad betydelsefulla uppdrag inom Stockholms läns landsting, bland annat som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. I sitt arbete har Thorbjörn Ekström haft fokus på södra campus där Institutionen för odontologi är belägen. Han har aktivt och framgångsrikt medverkat till landstingets engagemang för att högsta kvalitet ska prägla den kliniska delen av tandläkarutbildningen.

Hedersdoktorer 2011

Margaret Gatz

Till medicine hedersdoktor utses professor Margaret Gatz. Hennes alltjämt pågående forskning har påverkat en hel generation forskare inom områdena åldrandets och neurodegenerativa sjukdomars epidemiologi, psykiatrisk epidemiologi och klinisk psykologi.

Margaret Gatz har varit foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet sedan år 2000. Hon har under många år engagerat sig i den svenska adoptions/tvillingstudien av åldrande (SATSA). Det var hennes förtjänst att SATSA kom att inkludera mätningar av depression och demens, något som ledde till den svenska demensstudien baserad på tvillingregistret.

Studien har resulterat i över 100 publikationer och helt nya kunskaper om hur arv och miljö påverkar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Tillsammans med olika forskare från Karolinska Institutet har Margaret Gatz varit medförfattare i över 130 publikationer inom en rad olika ämnesområden.

Katsuhiko Mikoshiba

Till medicine hedersdoktor utses Katsuhiko Mikoshiba, chef vid Laboratoriet för utvecklingsneurobiologi, Brain Science Institute, RIKEN, Japan. Professor Mikoshiba upptäckte IP3-receptorn, som är viktig för cellers kalciumreglering, samt har visat dess betydelse för cellulär aktivitet och att en rubbad funktion kan ge upphov till sjukdomar. Hans forskning fokuseras främst på rollen av kalciumsignalering i samband med neurobiologiska aktiviteter. Professor Mikoshibas forskning är mycket uppmärksammad och han har erhållit en rad priser och utmärkelser. Under sju år har han varit foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet.

Professor Mikoshiba har varit en nyckelperson för utvecklingen av kontakterna mellan Karolinska Institutet och RIKEN, Brain Science Institute, som är ett av Japans absoluta spetsinstitut för neuroforskning. Där pågår bland annat ett arbete med att inrätta en forskarskola av samma karaktär som den som redan föreligger inom neuroområdet med Karolinska Institutet och National Institutes of Health som partners. Professor Mikoshiba har årligen besökt Karolinska Institutet, hållit föredrag och haft möten med ett antal av Karolinska Institutets neuroforskare. Hans laboratorium vid RIKEN har i samarbeten med flera grupper vid Karolinska Institutet delat med sig av såväl vetenskaplig expertis som material av olika slag.

Jonas och Robert af Jochnick

Till medicine hedersdoktorer utses Jonas och Robert af Jochnick. Bröderna af Jochnicks filantropiska verksamhet har haft stort betydelse för medicinsk vetenskap och deras djupa samhällsengagemang har hjälpt barn och ungdomar över hela världen till en bättre utbildning och hälsa.

Jonas och Robert af Jochnicks filantropiska engagemang formaliserades 2004 genom att man grundade stiftelsen Jochnick Foundation, som sedan dess aktivt stöttat och finansierat en rad olika projekt med fokus på barn och ungdomar, utbildning och global hälsa. Entreprenörskap ligger bröderna varmt om hjärtat, varför projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för självhjälp och stöd till egen uppbyggnad ofta prioriteras.

Under många år har bröderna af Jochnick även engagerat sig i forskningen kring viktiga folksjukdomar och gett stöd till unga kliniska forskare vid Karolinska Institutet, bland annat vid Centrum för molekylär medicin. De har även visat speciellt intresse för hjärnans åldrande och demenssjukdomar och engagerat sig i utvecklingen av äldrevården. Bröderna af Jochnick har gjort det möjligt att skapa en professur i kognitiv neurovetenskap med inriktning mot kognitivt åldrande och därmed säkrat Karolinska Institutets ledande roll inom detta viktiga område.

Iréne Lederhausen

Till medicine hedersdoktor utses Iréne Lederhausen. Hon har på flera sätt medverkat till att främja forskning och högspecialiserad sjukvård, med ett starkt engagemang och en imponerande drivkraft.

Iréne Lederhausens engagemang för svårt sjuka härrör sig till att hennes dotter drabbades av cystisk fibros, något som fick Iréne Lederhausen att utbilda sig till sjuksköterska och så småningom bilda Ronald McDonald Barnfond, en fristående stiftelse som har stött forskning inom barnmedicin. Hon har också varit projektledare för Ronald McDonald Hus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som varit i bruk i 16 år och som ger patienter och deras familjer möjlighet att bo nära sjukhuset i samband med högspecialiserad vård.

Som projektledare för Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus har Iréne Lederhausen på ett osjälviskt sätt bidragit till forskning och utveckling vid Karolinska Institutet. Hennes initiativ var ett av de första i Sverige där företag satsar på att stödja forskning och utveckling inom den offentliga sektorn. Hon har inspirerat många andra företag att göra detsamma vilket bidragit till ett närmare och mer produktivt samarbete mellan samhällets olika viktiga institutioner.

Märit Rausing

Till medicine hedersdoktor utses Märit Rausing. Hon har varit djupt engagerad och involverad i uppbyggnaden av familjen Rausings filantropiska verksamhet som under lång tid generöst stöttat organisationer och vetenskaplig forskning världen över med syftet att förbättra människors liv och hälsa.

Familjen Rausings intresse för vetenskap har kommit Karolinska Institutet till del i form av Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer. Stödet har möjliggjort för Karolinska Institutet att starta en av världens största bröstcancerstudier, Karmastudien, med den övergripande målsättningen att på sikt minska antalet kvinnor som insjuknar och dör i bröstcancer.

Familjen Rausings engagemang ger Karolinska Institutet nya möjligheter till genombrott kring diagnos och behandling av de miljontals kvinnor som lever med, eller kommer att drabbas av bröstcancer.

Hedersdoktorer 2010

Andrew P. Feinberg

Till medicine hedersdoktor utses Andrew P. Feinberg, professor vid Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Han är en mycket framstående forskare som har skapat sitt eget forskningsområde, cancerepigenetik. Inom epigenetik studerar forskare länken mellan arvet och miljön och vilken betydelse denna har för sjukdom. Professor Feinbergs arbete räddar liv och han stimulerar samtidigt andra forskare att flytta fram gränserna för kunskap inom biologi och medicin.

Andrew P. Feinberg är idag Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet och har visat stort intresse för forskning och undervisning vid vårt universitet. Han har också med stort engagemang bidragit till uppbyggnaden av Epicenter, en epigenetisk profileringsplattform vid Centrum för molekylär medicin.

Barbro och Bernard Osher

Paret Barbro och Bernard Osher utses till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco samt ordförande i Pro Suecia Foundation och Bernard Osher Foundation, en stiftelse grundad av filantropen Bernard Osher.

Paret Osher har under flera år stått vid Karolinska Institutets sida. Med sitt stora och breda intresse för forskning och kultur har de starkt bidragit till universitetets utveckling. Genom sin filantropiska verksamhet har Barbro och Bernard Osher bland annat bidragit till att Karolinska Institutet kunnat etablera ett Osher centrum för integrativ medicin, med internationellt ledande forskning i gränslandet mellan fysiologi och beteendevetenskap.

Paret Osher har med stort personligt engagemang och generositet genom åren delat med sig till Karolinska Institutet av såväl egen tid och kunskap som sitt stora internationella kontaktnät. De har därmed på ett avgörande sätt stärkt Karolinska Institutets position såväl i Sverige som i USA.

Anthony Pawson

Till medicine hedersdoktor utses Anthony (Tony) Pawson, framstående forskare vid Samuel Lunenfeld Research Institute och professor vid University of Toronto, Kanada.

Tony Pawson studerar hur celler växer och kommunicerar med varandra. Han är en av pionjärerna inom cellulär signaltransduktion som beskriver hur cellers aktivitet kontrolleras genom kemiska signaler. Många sjukdomar uppkommer därför att signaleringen inte fungerar korrekt. Tony Pawson har behållit sin ledande position och vidgat den till insatser inom andra forskningsområden.

Sedan drygt 15 år har han på ett ovärderligt sätt bidragit till Karolinska Institutets forskning, dels som medarbetare i en rad forskargrupper och dels som inspiratör. Han har visat stor generositet och ställt hela sin grupps spetskompetens till förfogande.

Stefan Persson

 Till medicine hedersdoktor utses direktör Stefan Persson, styrelseordförande i H&M. Stefan Persson har under många år aktivt verkat för en ökad satsning på forskning och utveckling. Som grundare av, och ordförande i, Familjen Erling-Perssons stiftelse har han visat stor insikt i forskningens villkor och betydelsen av ett långsiktigt ekonomiskt stöd för att möjliggöra djärv nyfikenhetsdriven forskning. Med målet att göra Stockholm till ett internationellt ledande innovations- och entreprenörscentrum har han möjliggjort skapandet av Stockholm School of Entrepreneurship. Genom detta samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet och Konstfack, ges studenter och unga forskare möjlighet att realisera sina forskningsresultat.

Stefan Persson har under många år visat ett stort personligt engagemang för Karolinska Institutet och har långsiktigt stöttat universitets forskning och utveckling. Stefan Persson har också blivit en betydelsefull mentor för forskarna. Genom att visa sin egen tro på framtida möjligheter, och med sin unika förmåga att se människan bakom prestationerna, har han bidragit till att stimulera det goda och kreativa i forskningen.

Irma Thesleff

Till medicine hedersdoktor utses Irma Thesleff, professor vid Helsingfors universitet. Irma Thesleff har gjort enastående vetenskapliga insatser och är en världsledande forskare inom utvecklingsbiologi, det forskningsområde som handlar om hur organismer växer och utvecklas. Hennes forskning är särskilt inriktad på utvecklingen av tänder, skalle och ansikte.

Irma Thesleff har verkat som rådgivare och extern utvärderare vid Karolinska Institutet och hon har varit en av initiativtagarna till nordiska symposier. Särskilt unga forskare har fått möjlighet att utvecklas genom dessa sammankomster. Som fakultetsopponent har hon visat att vetenskaplig argumentation kan vara både lärorik och fängslande.

Peter Wallenberg Sr.

Dr Peter Wallenberg, välkänd industriman och företagsledare, utses till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Peter Wallenberg har, vid sidan av sin framgångsrika karriär inom näringslivet, visat ett starkt intresse för och kunskap om svensk forsknings förutsättningar och behov.

Som mångårig styrelseordförande i flera av Wallenbergstiftelserna - de ojämförligt största privata finansiärerna av vetenskaplig forskning och infrastruktur i Sverige - har Peter Wallenberg haft en avgörande roll i den långsiktiga utvecklingen av svensk forskning i allmänhet. Han har på ett strategiskt och insiktsfullt sätt arbetat för att Karolinska Institutets forskning skall vidareutvecklas till att uppnå internationellt erkänd excellens. Peter Wallenberg har förutom behovet av internationalisering argumenterat starkt för att skapa korsbefruktning mellan olika vetenskapliga discipliner.

Peter Wallenbergs arbete och de forskningsmedel som Wallenbergstiftelserna bidragit med har haft en avgörande betydelse för utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet sedan lång tid.

Hedersdoktorer 2009

Dr Håkan Mogren

Till medicine hedersdoktor utses Håkan Mogren, en av Sveriges tyngsta näringslivsprofiler. Håkan Mogren, vars framgångsrika karriär inom läkemedelsområdet inleddes som forskare i biokemi, har under alla år i ledande position inom Astra respektive AstraZeneca konsekvent haft ett starkt intresse av och brinnande engagemang för medicinsk forskning. Han är en av de företagsledare som på ett mycket framsynt sätt inser den stora nyttan av samarbetet mellan akademi och industri, inte bara i form av synergivinster utan också för Sverige som forskarnation. Även efter att han 1999 lämnade posten som vd för att istället bli vice ordförande i läkemedelskoncernens styrelse har Håkan Mogren oförtrutet fortsatt att stödja den akademiska forskningen och särskilt forskningen som bedrivs vid Karolinska Institutet.

Logoped Ulla Föhrer

Till medicine hedersdoktor utses Ulla Föhrer, logoped och forskare verksam vid Karolinska Institutet även efter sin pensionering 1998. Hon har i sin mångåriga verksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter bidragit till en omdaning av metoder för utredning och behandling av personer med sådana svårigheter. Ulla Föhrer har i sin forskning bland annat visat betydelsen av tekniska hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, för att möjliggöra elevens utnyttjande av sin kognitiva kapacitet. Ulla Föhrer har också gjort avgörande och kvalitetshöjande insatser för logopedutbildningen vid Karolinska Institutet.

Professor Kevin Tracey

Till medicine hedersdoktor utses professor Kevin Tracey vid Elmezzi Graduate School of Molecular Medicine. Neurokirurgen Kevin Tracey är världsledande inom inflammationsforskning. Hans upptäckter har bland annat banat väg för nya läkemedel mot kronisk ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och infektion. Han har bidragit till att markant öka kunskapen om reglering av inflammatoriska processer. Kevin Tracey är också chef för Feinstein Institute for Medical Reseach vid USA:s fjärde största sjukhusorganisation North Shore-LIJ Health System. Karolinska Institutet har ett mångårigt samarbete med Feinstein Institute och Kevin Tracey.

Medicine hedersdoktorer 1910-2019

Odontologie hedersdoktorer 1910-2019