Hagströmerbiblioteket: öppettider och visningar

Hagströmerbiblioteket har mer än 150 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi, kemi och andra till medicinen relaterade kunskapsområden. De äldsta böckerna är från 1480-talet, men samlingens tyngdpunkt ligger på perioden 1600-1990.

Hagströmerbiblioteket, tingssalen interiör.
Hagströmerbiblioteket, tingssalen interiör. Foto: Carrie Greenwood

Läsesalen öppettider:

Läsesalen är öppen onsdagar och torsdagar 0900-1200.

OBS: Läsesalen är stängd torsdag 6:e oktober

På grund av vårt deltagande på Bokmässan i Göteborg är biblioteket stängt för besökare den 20-26 september 2022.

 

För frågor om forskningsbesök och önskemål om digitalisering av forskningsmaterial kontakta oss på hagstromerlibrary@ki.se.
 

Biblioteksvisningar live och via videolänk.

Vi erbjuder guidade gruppvisningar i våra lokaler i Haga Tingshus samt visningar via videolänk (zoom eller teams). Priset för detta är detsamma som för vanliga visningar. Mer information på begäran.

Aktuella priser:

Guidad visning (upp till två timmar)              3300 sek

Grupper från Karolinska Institutet betalar reducerad avgift.

Boka ett besök via mail: hagstromerlibrary@ki.se
 

Hitta hit:
Hagströmerbiblioteket
Haga Tingshus
Annerovägen 12
169 70 Solna

Tel: 08-524 868 28

Välkommen till Hagströmerbiblioteket!

OBS! Biblioteket har sommarstängt för besökare från 27 juni och öppnar igen den 16 augusti. 

Till Hagströmerbibliotekets externa hemsida
 

Librarian Hjalmar Fors showing the collections of Hagstromer Library.
Enhetschef Hjalmar Fors visar Hagströmerbibliotekets samlingar. Foto: Maria Josephson

Hagströmerbibliotekets katalog online.

Från och med hösten 2020 finns vår katalog tillgänglig via Hagströmerbibliotekets hemsida, där du även hittar vårt virtuella bokmuseum.

Hagströmerbibliotekets digitala samlingar: Hagströmerbibliotekets personal har under 2020-2021 digitaliserat och katalogiserat delar av vårt bestånd. Dessa bilder finns nu tillgängliga online.

Minivisningar av Hagströmerbiblioteket på KI:s youtubekanal. Gå till: https://www.youtube.com/user/karolinskainstitutet/playlists och klicka på spellistan Karolinska Institutet Medical History and Heritage.

Book school at the Hagstromer Library.
Hagströmerbibliotekets samlingar rymmer många historiskt viktiga verk.

Boksamlingen

Många av böckerna i Hagströmerbibliotekets samlingar haft en epokgörande medicin- och vetenskapshistorisk betydelse. Till exempel Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, William Harveys De Motu Cordis och Charles Darwins Origin of Species. Huvudsamlingen utgörs av Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapet sammanslagna bibliotek. Mindre samlingar kommer från Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkaresällskapet och Medicinhistoriska Museet Eugenia. I biblioteket ingår också Carl Benedicks samling av alkemi och äldre kemi och omfattande specialsamlingar böcker av och om framstående svenska vetenskapsutövare som Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele och Jöns Jacob Berzelius.

Bardskärareämbetets privilegiebrev från 1571, med Kung Johan III:s sigill och namnteckning
Bardskärareämbetets privilegiebrev från 1571, med Kung Johan III:s sigill och namnteckning Foto: Eva Nyström

Manuskriptsamlingar

Karolinska Institutets manuskriptsamling har sitt ursprung i Collegium Medicums arkiv, av vilket delar införlivades i KI:s bibliotek genom A. J. Hagströmers försorg. Samlingen omfattar bland annat handlingar kopplade till Collegium Medicum och till Barberarskrået / Kirurgiska Societeten, Abraham Bäcks arkiv, samt A. J. Hagströmers egen omfattande manuskriptsamling. På Hagströmerbiblioteket förvaras också Svenska Läkaresällskapets manuskriptsamling samt ett flertal deponerade eller donerade mindre samlingar av äldre och nyare material.

Tidskrifter

Hagströmerbiblioteket har ett flertal svenska och utländska medicinska och vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen från 1700-talet och 1800-talet. Hela beståndet av tidskrifter är sökbart via Libris (bibliotekskod: Chb).

Curator Anna Lantz, Hagstromer Library.
Curator Anna Lantz berättar om tandläkeriets konsthistoria.

Bild-, foto och föremålsarkiv

Hagströmerbibliotekets huvudsamling av medicinska och vetenskapliga illustrationer återfinns i dess böcker, vilka innehåller ett överflöd av bilder från 1400-talet och framåt. Här kan i synnerhet nämnas anatomiska, botaniska och zoologiska illustrerade verk. Därtill kommer specifika bild- och fotosamlingar. Biblioteket har även en omfattande samling porträtt av svenska läkare (1600-talet till 1900-talet). Nämnas kan också Wesslerska samlingen vilken utöver böcker och föremål också innehåller en stor samling tryck med koppling till odontologi.

Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.
Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.

Karolinska Institutets Nobelsamlingar

Samlingarnas kärna utgörs av Medicinska Nobelförsamlingen boksamling och Liljestrands särtryckssamling. Göran Liljestrand (1886-1968) var i över 40 år sekreterare för Karolinska Institutets Nobelkommitté. Samlingarna omfattar främst vetenskapliga publikationer av nobelpristagare i medicin eller fysiologi samt kemi. Därtill omfattar samlingen tryckta texter, bilder, manuskript och föremål med anknytning till nobelpriset i medicin eller fysiologi och till internationell toppforskning vid KI.

Karolinska Institutets historia

Hagströmerbiblioteket bevarar KIB:s äldre samling av trycksaker om och kring KI, inkluderande äldre kurskataloger, personalförteckningar, småtryck och meddelanden från ledningen och institutioner. Huvudansvar för denna typ av material, samt inhämtning och handhavande av nyare material, åligger dock KI:s Arkivenhet. Hagströmerbiblioteket har även en stor samling av porträtt, karikatyrer och foton av medarbetare samt naturligtvis texter (monografier, artiklar och vissa manuskript) av många KI-forskare. Nämnas kan särskilt våra särtryckssamlingar uppställda efter författarnamn , vilka ger omedelbar tillgång till enskilda forskares vetenskapliga produktion eller i förekommande fall hela vetenskapsfält under specifika tidsperioder. Här finns även vissa fotoalbum från till exempel konferenser och jubileer, fotografier som dokumenterar KI som fysisk miljö, och ett mindre antal kartor och ritningar som dokumenterar dess byggnadshistoria. I referensbiblioteket ingår även tryckta verk om och kring KI:s historia.

Referensbibliotek

Hagströmerbiblioteket har ett omfattande referensbibliotek över medicinens och vetenskapens historia och angränsande ämnen, med fokus på tiden före cirka 1830. Referensbiblioteket innehåller också vissa engelsk- och svenskspråkiga historievetenskapliga tidskrifter.

Hagströmerbibliotekets skriftserie

Redaktörer: Ove Hagelin (2007-2019) Hjalmar Fors (2020- )

Hagströmerbibliotekets skriftserie publicerar källtexter, historievetenskapliga monografier och populärvetenskap inom vetenskaps- och medicinhistoria.  

Har du ett manus eller en bokidé som du anser kan passa för serien?

Det går bra att kontakta redaktören redan på ett tidigt stadium i skrivprocessen. Slutligt beslut om publicering i skriftserien fattas dock utifrån inlämnat heltextmanus. Detta beslut fattas av redaktören efter samråd med Hagströmerbibliotekets råd och kan ej omförhandlas. 

Varför ska du publicera din bok i vår skriftserie?

Alla godkända manus fackgranskas. Därför blir en publikation i vår skriftserie en kvalitetsstämpel för din bok. Historievetenskapliga publikationer som ges ut i Hagströmerbibliotekets skriftserie lämnas till anonyma fackgranskare (från 2020) och räknas därför som peer reviewgranskade. Vi kan också hjälpa till med förlagskontakter samt föreslå lämpliga stiftelser att söka utgivningsbidrag från. En publicering i skriftserien ger dessutom viss extra exponering för boken genom våra kanaler, förutom att vi naturligtvis kommer att erbjuda boken till försäljning på Hagströmerbiblioteket!

 

TIDIGARE UTGIVET I SERIEN

1. Carl von Linné, Om botanikens grunder: Föreläsningsanteckningar, höstterminen 1748  red. & övers. L. Bergqvist (2007). 

2. Thomas Lindblad, Gustaf RetziusA Biography (2007). 

3. Carl von Linné, Herr Archiatern och Riddaren Linnæus i Lärda Tidningar 1745-1780 red. Ove Hagelin. (2007). 

4. Olof Kåhrström red., Linnés nätverk (2007). 

5. Olof Kåhrström. red., Linnaeus’ Network (2007).

6. Ove Hagelin, Ars medica Svecana: Svensk läkekonst genom fem sekler 1571–1921 (2008).

7. Jan Lindsten et al., KI avhandlingar 1810–1874: Inträdesdokument i ett beständigt akademiskt karriärsystem (2010). 

8. Ove Hagelin, Läke Konst: Medicinsk illustrationskonst från medeltid till Lennart NilssonArs medica: The Art of Medical Illustration from the Middle Ages to Lennart Nilsson (2010).

9. Jan Trofast, Jacob Berzelius och Karolinska Institutet (2010).

10. Jan Lindsten et al., 114 Important Scientific Contributions from Karolinska Institutet (2010). 

11. Daniel Rolander, Ur regnskogens skugga: Daniel Rolander och resan till Surinam red. & inledn. J. Dobreff, övers. A. Jönsson, foto H. Schmitz (2010).

12. Thomas Ihre, Abraham Bäck. Mannen som reformerade den svenska sjukvården (2012).

13. Carl von Linné & Pehr Osbeck, Linné och mentalsjukdomarna red. N. Uddenberg (2012).

14. Göran Falkenberg et al., I skuggan av ett boktorn (2013).

15. Dan Jibréus, White Fox’ långa resa (2013).

16. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: Master John Arderne från Newark och hur han utövade medicin och kirurgi, 1412 red. & övers.T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

17. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: From a new digital version of the Stockholm roll ed. & trans. T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

18. Anna Lantz & Krister Östlund red., Vesalius: Anatomins mästare (2015).

19. Nils Uddenberg, Lidande och läkedom: Medicinens historia … till 1950. Del I-II (2015).

20 Ove Hagelin & Deborah Coltham, Odontologia: Rare & Important Books in the History of Dentistry. An Illustrated and Annotated Catalogue (2015).

21. Carina Nynäs & Lars Bergquist, A Linnaean Kaleidoscope: Linnaeus and his 186 dissertations Del I-II (2016).

22. Kenneth, Pehrsson, William Harvey: En medicinsk revolutionär (2018).

23. Torgny Svenberg et al., red. Treatise of Fistula in ano by John Arderne: Selection of texts, translation and comments by Torgny Svenberg, Nils-Lennart Johannesson & Peter Murray Jones (2021).

24. Helena Ek, Vetenskap och vård: Karolinska Sjukhuset 1940–2018 (2021).

25. Jan Malmstedt, Doktorerna på Drottningholm: Världsarv med medicinhistoria (2022).

 

UNDER UTGIVNING

Mike Sappol & Anna Lanz, red., Relics of Lost Medical Civilizations: The Hagströmer Library and Karolinska Institutet Collections (preliminär titlel). Design G. Dyhlén, foto R. Turander. 

Hjalmar Fors & Eva B. Nyström, red., Linnaean Manuscripts in the Collection of the Hagströmer Library (preliminär titel).