Fakturahantering på KI

Vill du fakturera Karolinska Institutet? Vi får med ingångna avtal /direkta inköp efter 2019-04-01 bara ta emot digitala fakturor. Det finns tre olika sätt att skicka digitala fakturor.

Fakturaadress

Karolinska Institutet får som statlig myndighet inte ta emot pappersfakturor via post, e-post eller skannade fakturor för direktinköp eller avtal ingångna efter 2019-04-01. 

Har du frågor om digital faktura eller varför det är så? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar. 

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mailadress.

( Karolinska Institutet, Fakturor, BOX 231 09, 104 35  STOCKHOLM / ki-fakturor@ki.se (som ett dokument i PDF-format. OBS! En fil per e-mail för att kunna hanteras. Meddelande i e-mailet  läses inte (ej Word, Excel) )

 

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ: 

1. I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Vi tar emot via PEPPOL 3.

Adress i PEPPOL:

0088:7350043510008

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning myndighetens webbplats. 
 

2. Vi kan även ta emot i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 7350043510008

VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter 

  • Er partsidentitet
  • Er Vanoperatör
  • Era kontaktinformationen

3. Fakturaportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till fakturaportalen.se för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Följ länken och registrera er enligt instruktionerna.  

Referens 

Fakturan skall vara märk med referens. 

  • Referens för direkta beställningar skall bestå av en ZZ-kod. 

     Observera att referensen skall vara i versaler och måste stå i fältet ”Kunds referens 1”.

     Fakturareferensen har formatet ZZXXXXXXX där XX är institution och resterande är beställarens kod. Tecknen efter ZZ kan vara blandat bokstäver och siffor.

  • För beställning via KIs e-handel skall referens vara Kis ordernummer som består av 7 siffror som börjar med 32xxxxx. Exempel på ordernummer: 3200000

Hitta Karolinska Institutet i portalen genom att söka på namn.

Har du ytterligare frågor kontakta ekonomiservice@ki.se.