Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd

Vår forskning har fokus på levnadsvanor, hälsa och smärta vid olika muskuloskeletala tillstånd.

Bild på en person som går i naturen.
Foto: Pixabay.

Vår forskning handlar om att belysa samband, utveckla mätmetoder, studera effekter av interventioner, utvärdera hälsoekonomiska aspekter och att förstå upplevelser av levnadsvanor, framförallt fysisk aktivitet, hälsa och smärta hos personer med reumatiska, ortopediska, gynekologiska, och traumatiska skador och sjukdomar i de muskuloskeletala systemen. Vi belyser såväl patienters som hälsoprofessioners perspektiv och har samarbetspartners både nationellt och internationellt.

Forskningsprojekt/aktiviteter

  • Ett projekt som syftar till att utforska erfarenheter av smärta och förhållandet mellan aspekter av smärta och livsstil, såsom rökning, alkohol, kost, fysisk aktivitet och sömn hos patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom, LIFE-IRD.
  • Utveckling av ett bedömningsinstrument för funktion och aktivitet samt utvärdering av rehabilitering efter trauma i katastrofområden, AIM-T.
  • Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit, PARA 2010-studien
  • Kännedom om mätning av fysisk aktivitet och kondition vid reumatisk sjukdom – en kartläggning med patienter och hälsoprofessioner i fyra europeiska länder
  • Hinder och stödjande faktorer för fysisk aktivitet vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
  • Implementering av evidensbaserad behandling för att förebygga artrosrelaterat funktionshinder och samsjuklighet på indiska landsbygden
  • Kronisk bäckenbottensmärta hos män
  • Utveckling av bedömning av muskelfunktion i bäckenbotten
  • ICF-klassificering av funktionshinder i sjukintyg
  • Personliga och psykologiska faktorers inverkan på aktivitetsförmåga efter handledsfraktur

Forskargruppsledare

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Gruppmedlemmar

Birgitta Nordgren

Assisterande lektor

Christina Helging Opava

Professor Emeritus/Emerita

Emma Swärdh

Assisterande lektor
0733-144783

Alyssa Dufour

Marie Heidenvall

Övriga gruppmedlemmar

Susanne Pettersson

Annica Gustafsson

Samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning av våra samarbetspartners och finansiärer.

Vetenskapliga publikationer

För publikationer, se vidare under respektive projekt eller de individuella forskarnas personliga profilsidor.

Tidigare projekt och aktiviteter

NB
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-01-09