Skip to main content

Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom

Forskningsfokus

Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Vår forskning är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö i samarbete med forskare från ett flertal svenska och utländska lärosäten.

Forskningsprojekt/aktiviteter

  • Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit – PARA 2010-studien
  • Samskapande av en internettjänst för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom – tRAppen
  • Kännedom om mätning av fysisk aktivitet och kondition vid reumatisk sjukdom – en kartläggning med patienter och hälsoprofessioner i fyra europeiska länder
  • Hinder och störande faktorer för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom
  • Främjande av goda levnadsvanor inom reumatologi – LiR-projektet
  • Implementering av evidensbaserad behandling för att förebygga artrosrelaterat funktionshinder och samsjuklighet på indiska landsbygden
  • ICF-klassificering av funktionshinder hos personer med långvarig smärta från rörelseapparaten
  • Känsla av sammanhang och self-efficacy som prediktorer för aktivitetsförmåga efter handledsfraktur
  • Bestämningsfaktorer för utfall på funktionstillstånd efter trauma i katastrofområden

Forskargruppsledare

Professor/sjukgymnast

Christina Helging Opava

Telefon: 08-524 888 80
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Christina.Opava@ki.se

Gruppmedlemmar

Forskargrupp

Alyssa Dufour

Bérangère Gohy

Anne Marie Norén, Stockholms läns landsting

Birgitta Nordgren

Emma Swärdh

Marie Heidenvall

Nina Brodin

Susanne Pettersson

Samarbetspartners

European League Against Rheumatism, Zürich, Schweiz

Harvard Medical School, Boston, USA

Läkare utan gränser, Belgien

Pravara Institute of Medical Sciences, Indien

Rehabilitation International, Belgien

University of Limerick, Irland

Reumatikerförbundet

Köpenhamns universitet, Rigshospitalet, Danmark

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V), KI/UmU

Svensk reumatologis kvalitetsregister

University of Leuven, Belgien

We+

Finansiärer

Avhandlingar

Thomas Nessen, Learning to guide behavior change : physical therapists’ promotion of health-enhancing physical activity in people with rheumatoid arthritis, Med. Dr. 2016

Åsa Revenäs, Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis Med. Dr. 2016

Birgitta Nordgren, Health-enhancing physical activity in rheumatioid arthritis. Prevalence, intervention and assessment. Med. Dr. 2014

Emma Swärdh Sjöquist, Promoting physical activity in rheumatoid arthritis. Aspects of coaching in physical therapy, Med. Dr. 2013

Anne Marie Norén, Activities with balance limitations among patients with peripheral arthritis. Description and assessment, licentiat 2008

Nina Brodin, Physical activity and health perception in inflammatory joint disease. A physiotherapy perspective, Med. Dr. 2008

Annica Wohlin-Wottrich, On aspects of context in rehabilitation after stroke : views of patients and therapeutists, licentiat 2006

Ingrid Lindquist, Learning in physiotherapy, Med. Dr. 2006

Eva Eurenius, Physical activity, physical capacity and health in rheumatoid arthritis, Med. Dr. 2006

Marie André, Education, foot assessment and treatment in juvenile idiopathic arthritis, Med. Dr. 2005

Ulla Levin, Sacroiliac pain provocation testing in physiotherapy, Med. Dr. 2004

Utvalda vetenskapliga publikationer

30477552

30358135

30159774

30085005

29997112

29858419

29971578

29799295

29717033

29544539

29447492

28973832

28941003

29202861

29143384

27979873

27099777

25308291

24641943

24124063

23335505

18311770


Utvalda övriga publikationer

Opava CH (redaktör). Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom. Lund: Studentlitteratur, 2014

Opava CH, Björk M, Pettersson S. Omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. I Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y (red.). Reumatologi, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2017

Bearne L, Opava CH. Physical activity and exercise. In: Scott D, Galloway J, Cope A, Pratt A, Strand V. the Oxford Textbook on Rheumatoid Arthritis. Oxford University Press, accepted

Brodin N, Swärdh E. Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. FYSS 2017