Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom

Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

PARA study

Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Vår forskning är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö i samarbete med forskare från ett flertal svenska och utländska lärosäten.

Forskningsprojekt/aktiviteter

  • Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit – PARA 2010-studien
  • Samskapande av en internettjänst för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom – tRAppen
  • Kännedom om mätning av fysisk aktivitet och kondition vid reumatisk sjukdom – en kartläggning med patienter och hälsoprofessioner i fyra europeiska länder
  • Hinder och störande faktorer för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom
  • Främjande av goda levnadsvanor inom reumatologi – LiR-projektet
  • Implementering av evidensbaserad behandling för att förebygga artrosrelaterat funktionshinder och samsjuklighet på indiska landsbygden
  • ICF-klassificering av funktionshinder hos personer med långvarig smärta från rörelseapparaten
  • Känsla av sammanhang och self-efficacy som prediktorer för aktivitetsförmåga efter handledsfraktur
  • Bestämningsfaktorer för utfall på funktionstillstånd efter trauma i katastrofområden

Forskargruppsledare

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Gruppmedlemmar

opava group

Alyssa Dufour

Bérangère Gohy

Marie Heidenvall

Birgitta Nordgren

Anne Marie Norén, Stockholms läns landsting

Christina Helging Opava

Susanne Pettersson

Emma Swärdh

Samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning av våra samarbetspartners och finansiärer.

Avhandlingar

Sammanställning av avhandlingar inom forskargruppen.

Utvalda vetenskapliga publikationer

Long-term, health-enhancing physical activity is associated with reduction of pain but not pain sensitivity or improved exercise-induced hypoalgesia in persons with rheumatoid arthritis.
Löfgren M, Opava CH, Demmelmaier I, Fridén C, Lundberg IE, Nordgren B, et al
Arthritis Res. Ther. 2018 11;20(1):262

The International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM)Set of Outcomes that Matter to People Living with Inflammatory Arthritis Consensus from an international Working Group.
Oude Voshaar MAH, Das Gupta Z, Bijlsma JWJ, Boonen A, Chau J, Courvoisier DS, et al
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 Oct;():

Associations between fatigue and physical capacity in people moderately affected by rheumatoid arthritis.
Demmelmaier I, Pettersson S, Nordgren B, Dufour AB, Opava CH
Rheumatol. Int. 2018 11;38(11):2147-2155

Mapping a measure of physical ability for persons with long-term musculoskeletal pain to the ICF and ICF Core Sets.
Fresk M, Brodin N, Grooten WJ, Joseph C, Kiessling A
Eur J Public Health 2019 04;29(2):286-291

2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis.
Rausch Osthoff AK, Niedermann K, Braun J, Adams J, Brodin N, Dagfinrud H, et al
Ann. Rheum. Dis. 2018 09;77(9):1251-1260

A survey across four European countries to determine rheumatology health professionals' awareness of physical activity measures in people with inflammatory joint diseases.
Kennedy NM, McKenna SG, O'Neill A, Appel Esbensen B, Swinnen TW, Nordgren B, et al
BMJ Open 2018 05;8(5):e020809

Physiotherapists' Adoption of a Theory-Based Skills Training Program in Guiding People with Rheumatoid Arthritis to Health-Enhancing Physical Activity.
Nessen T, Opava CH, Demmelmaier I
Int J Behav Med 2018 Aug;25(4):438-447

Impaired left atrial dynamics and its improvement by guided physical activity reveal left atrial strain as a novel early indicator of reversible cardiac dysfunction in rheumatoid arthritis.
Venkateshvaran A, Sarajlic P, Lund LH, Fridén C, Nordgren B, Opava CH, et al
Eur J Prev Cardiol 2018 07;25(10):1106-1108

An Outsourced Health-enhancing Physical Activity Program for People with Rheumatoid Arthritis: Study of the Maintenance Phase.
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Bergström G, Lundberg IE, Nessen T, et al
J. Rheumatol. 2018 08;45(8):1093-1100

Pain sensitivity at rest and during muscle contraction in persons with rheumatoid arthritis: a substudy within the Physical Activity in Rheumatoid Arthritis 2010 study.
Löfgren M, Opava CH, Demmelmaier I, Fridén C, Lundberg IE, Nordgren B, et al
Arthritis Res. Ther. 2018 03;20(1):48

Physiotherapists' management of challenging situations in guiding people with rheumatoid arthritis to health-enhancing physical activity.
Nessen T, Opava CH, Martin C, Demmelmaier I
Physiother Theory Pract 2019 Jan;35(1):31-39

Improved Hand Function, Self-Rated Health, and Decreased Activity Limitations: Results After a Two-Month Hand Osteoarthritis Group Intervention.
Bjurehed L, Brodin N, Nordenskiöld U, Björk M
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 07;70(7):1039-1045

Trajectories of Fear-Avoidance Beliefs on Physical Activity Over Two Years in People With Rheumatoid Arthritis.
Demmelmaier I, Björk A, Dufour AB, Nordgren B, Opava CH
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 05;70(5):695-702

The McMaster Toronto Arthritis patient preference questionnaire (MACTAR): a methodological study of reliability and minimal detectable change after a 6 week-period of acupuncture treatment in patients with rheumatoid arthritis.
Brodin N, Grooten WJA, Stråt S, Löfberg E, Alexanderson H
BMC Res Notes 2017 Dec;10(1):687

Enhanced ventricular-arterial coupling during a 2-year physical activity programme in patients with rheumatoid arthritis: a prospective substudy of the physical activity in rheumatoid arthritis 2010 trial.
Sarajlic P, Fridén C, Lund LH, Manouras A, Venkateshvaran A, Larsson SC, et al
J. Intern. Med. 2018 12;284(6):664-673

2016 update of the EULAR recommendations for the management of early arthritis.
Combe B, Landewe R, Daien CI, Hua C, Aletaha D, Álvaro-Gracia JM, et al
Ann. Rheum. Dis. 2017 Jun;76(6):948-959

Mobile internet service for self-management of physical activity in people with rheumatoid arthritis: evaluation of a test version.
Revenäs Å, Opava CH, Ahlén H, Brusewitz M, Pettersson S, Åsenlöf P
RMD Open 2016 ;2(1):e000214

Towards evidence-based hand exercises in rheumatoid arthritis.
Opava CH, Björk M
Lancet 2015 Jan;385(9966):396-8

Patients with regular physical activity before onset of rheumatoid arthritis present with milder disease.
Sandberg ME, Wedrén S, Klareskog L, Lundberg IE, Opava CH, Alfredsson L, et al
Ann. Rheum. Dis. 2014 Aug;73(8):1541-4

Who makes it to the base? Selection procedure for a physical activity trial targeting people with rheumatoid arthritis.
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Opava CH
Arthritis Care Res (Hoboken) 2014 May;66(5):662-70

Current and maintained health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis: a cross-sectional study.
Demmelmaier I, Bergman P, Nordgren B, Jensen I, Opava CH
Arthritis Care Res (Hoboken) 2013 Jul;65(7):1166-76

Coaching patients with early rheumatoid arthritis to healthy physical activity: a multicenter, randomized, controlled study.
Brodin N, Eurenius E, Jensen I, Nisell R, Opava CH,
Arthritis Rheum. 2008 Mar;59(3):325-31

Utvalda övriga publikationer

Opava CH (redaktör). Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom. Lund: Studentlitteratur, 2014

Opava CH, Björk M, Pettersson S. Omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. I Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y (red.). Reumatologi, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2017

Bearne L, Opava CH. Physical activity and exercise. In: Scott D, Galloway J, Cope A, Pratt A, Strand V. the Oxford Textbook on Rheumatoid Arthritis. Oxford University Press, accepted

Brodin N, Swärdh E. Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. FYSS 2017