Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom

This page in English

Forskningsfokus

Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Vår forskning är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö i samarbete med forskare från ett flertal svenska och utländska lärosäten. 

Forskningsprojekt/aktiviteter

  • Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit – PARA 2010-studien
  • Samskapande av en internettjänst för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom – tRAppen
  • Kännedom om mätning av fysisk aktivitet och kondition vid reumatisk sjukdom – en kartläggning med patienter och hälsoprofessioner i fyra europeiska länder
  • Hinder och störande faktorer för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom
  • Främjande av goda levnadsvanor inom reumatologi – LiR-projektet
  • Implementering av evidensbaserad behandling för att förebygga artrosrelaterat funktionshinder och samsjuklighet på indiska landsbygden
  • ICF-klassificering av funktionshinder hos personer med långvarig smärta från rörelseapparaten
  • Känsla av sammanhang och self-efficacy som prediktorer för aktivitetsförmåga efter handledsfraktur
  • Bestämningsfaktorer för utfall på funktionstillstånd efter trauma i katastrofområden

Forskargruppsledare

Professor/sjukgymnast

Christina Helging Opava

Telefon: 08-524 888 80
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Christina.Opava@ki.se

Gruppmedlemmar

Forskargrupp

Alyssa Dufour

Bérangère Gohy

Anne Marie Norén, Stockholms läns landsting

Birgitta Nordgren

Emma Swärdh

Marie Heidenvall

Nina Brodin

Susanne Pettersson

Samarbetspartners

European League Against Rheumatism, Zürich, Schweiz

Harvard Medical School, Boston, USA

Läkare utan gränser, Belgien

Pravara Institute of Medical Sciences, Indien

Rehabilitation International, Belgien

University of Limerick, Irland

Reumatikerförbundet 

Köpenhamns universitet, Rigshospitalet, Danmark

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V), KI/UmU

Svensk reumatologis kvalitetsregister

University of Leuven, Belgien

We+

Finansiärer

Avhandlingar

Thomas Nessen, Learning to guide behavior change : physical therapists’ promotion of health-enhancing physical activity in people with rheumatoid arthritis, Med. Dr. 2016 

 Åsa Revenäs, Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis Med. Dr. 2016 

Birgitta Nordgren, Health-enhancing physical activity in rheumatioid arthritis. Prevalence, intervention and assessment. Med. Dr. 2014 

Emma Swärdh Sjöquist, Promoting physical activity in rheumatoid arthritis. Aspects of coaching in physical therapy, Med. Dr. 2013

Anne Marie Norén, Activities with balance limitations among patients with peripheral arthritis. Description and assessment, licentiat 2008 

Nina Brodin, Physical activity and health perception in inflammatory joint disease. A physiotherapy perspective, Med. Dr. 2008 

Annica Wohlin-Wottrich, On aspects of context in rehabilitation after stroke : views of patients and therapeutists, licentiat 2006

Ingrid Lindquist, Learning in physiotherapy, Med. Dr. 2006

Eva Eurenius, Physical activity, physical capacity and health in rheumatoid arthritis, Med. Dr. 2006

Marie André, Education, foot assessment and treatment in juvenile idiopathic arthritis, Med. Dr. 2005 

Ulla Levin, Sacroiliac pain provocation testing in physiotherapy, Med. Dr. 2004 

Utvalda vetenskapliga publikationer

Long-term, health-enhancing physical activity is associated with reduction of pain but not pain sensitivity or improved exercise-induced hypoalgesia in persons with rheumatoid arthritis.
Löfgren M, Opava C, Demmelmaier I, Fridén C, Lundberg I, Nordgren B, et al
Arthritis Res. Ther. 2018 Nov;20(1):262

The International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM)Set of Outcomes that Matter to People Living with Inflammatory Arthritis Consensus from an international Working Group.
Oude Voshaar M, Das Gupta Z, Bijlsma J, Boonen A, Chau J, Courvoisier D, et al
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 Oct;():

Associations between fatigue and physical capacity in people moderately affected by rheumatoid arthritis.
Demmelmaier I, Pettersson S, Nordgren B, Dufour A, Opava C
Rheumatol. Int. 2018 Nov;38(11):2147-2155

Mapping a measure of physical ability for persons with long-term musculoskeletal pain to the ICF and ICF Core Sets.
Fresk M, Brodin N, Grooten W, Joseph C, Kiessling A
Eur J Public Health 2019 04;29(2):286-291

2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis.
Rausch Osthoff A, Niedermann K, Braun J, Adams J, Brodin N, Dagfinrud H, et al
Ann. Rheum. Dis. 2018 Sep;77(9):1251-1260

A survey across four European countries to determine rheumatology health professionals' awareness of physical activity measures in people with inflammatory joint diseases.
Kennedy N, McKenna S, O'Neill A, Appel Esbensen B, Swinnen T, Nordgren B, et al
BMJ Open 2018 05;8(5):e020809

Physiotherapists' Adoption of a Theory-Based Skills Training Program in Guiding People with Rheumatoid Arthritis to Health-Enhancing Physical Activity.
Nessen T, Opava C, Demmelmaier I
Int J Behav Med 2018 Aug;25(4):438-447

Impaired left atrial dynamics and its improvement by guided physical activity reveal left atrial strain as a novel early indicator of reversible cardiac dysfunction in rheumatoid arthritis.
Venkateshvaran A, Sarajlic P, Lund L, Fridén C, Nordgren B, Opava C, et al
Eur J Prev Cardiol 2018 07;25(10):1106-1108

An Outsourced Health-enhancing Physical Activity Program for People with Rheumatoid Arthritis: Study of the Maintenance Phase.
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Bergström G, Lundberg I, Nessen T, et al
J. Rheumatol. 2018 Aug;45(8):1093-1100

Pain sensitivity at rest and during muscle contraction in persons with rheumatoid arthritis: a substudy within the Physical Activity in Rheumatoid Arthritis 2010 study.
Löfgren M, Opava C, Demmelmaier I, Fridén C, Lundberg I, Nordgren B, et al
Arthritis Res. Ther. 2018 03;20(1):48

Physiotherapists' management of challenging situations in guiding people with rheumatoid arthritis to health-enhancing physical activity.
Nessen T, Opava C, Martin C, Demmelmaier I
Physiother Theory Pract 2019 Jan;35(1):31-39

Improved Hand Function, Self-Rated Health, and Decreased Activity Limitations: Results After a Two-Month Hand Osteoarthritis Group Intervention.
Bjurehed L, Brodin N, Nordenskiöld U, Björk M
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 Jul;70(7):1039-1045

Trajectories of Fear-Avoidance Beliefs on Physical Activity Over Two Years in People With Rheumatoid Arthritis.
Demmelmaier I, Björk A, Dufour A, Nordgren B, Opava C
Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 May;70(5):695-702

The McMaster Toronto Arthritis patient preference questionnaire (MACTAR): a methodological study of reliability and minimal detectable change after a 6 week-period of acupuncture treatment in patients with rheumatoid arthritis.
Brodin N, Grooten W, Stråt S, Löfberg E, Alexanderson H
BMC Res Notes 2017 Dec;10(1):687

Enhanced ventricular-arterial coupling during a 2-year physical activity programme in patients with rheumatoid arthritis: a prospective substudy of the physical activity in rheumatoid arthritis 2010 trial.
Sarajlic P, Fridén C, Lund L, Manouras A, Venkateshvaran A, Larsson S, et al
J. Intern. Med. 2018 Dec;284(6):664-673

2016 update of the EULAR recommendations for the management of early arthritis.
Combe B, Landewe R, Daien C, Hua C, Aletaha D, Álvaro-Gracia J, et al
Ann. Rheum. Dis. 2017 Jun;76(6):948-959

Mobile internet service for self-management of physical activity in people with rheumatoid arthritis: evaluation of a test version.
Revenäs , Opava C, Ahlén H, Brusewitz M, Pettersson S, Åsenlöf P
RMD Open 2016 ;2(1):e000214

Towards evidence-based hand exercises in rheumatoid arthritis.
Opava C, Björk M
Lancet 2015 Jan;385(9966):396-8

Patients with regular physical activity before onset of rheumatoid arthritis present with milder disease.
Sandberg M, Wedrén S, Klareskog L, Lundberg I, Opava C, Alfredsson L, et al
Ann. Rheum. Dis. 2014 Aug;73(8):1541-4

Who makes it to the base? Selection procedure for a physical activity trial targeting people with rheumatoid arthritis.
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Opava C
Arthritis Care Res (Hoboken) 2014 May;66(5):662-70

Current and maintained health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis: a cross-sectional study.
Demmelmaier I, Bergman P, Nordgren B, Jensen I, Opava C
Arthritis Care Res (Hoboken) 2013 Jul;65(7):1166-76

Coaching patients with early rheumatoid arthritis to healthy physical activity: a multicenter, randomized, controlled study.
Brodin N, Eurenius E, Jensen I, Nisell R, Opava C,
Arthritis Rheum. 2008 Mar;59(3):325-31


Utvalda övriga publikationer

Opava CH (redaktör). Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom. Lund: Studentlitteratur, 2014

Opava CH, Björk M, Pettersson S. Omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. I Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y (red.). Reumatologi, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2017

Bearne L, Opava CH. Physical activity and exercise. In: Scott D, Galloway J, Cope A, Pratt A, Strand V. the Oxford Textbook on Rheumatoid Arthritis. Oxford University Press, accepted

Brodin N, Swärdh E. Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. FYSS 2017 

FysioterapiFysisk aktivitetReumatologi