Skip to main content

Om institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap erbjuder en internationell forskningsmiljö som samlar forskare med specialiserade kunskaper inom ett brett spektrum av det neurovetenskapliga området.

Vår målsättning är att fördjupa kunskapen om nervsystemet genom studier på alla nivåer; från gener och jonkanaler till kognition och beteende. Våra forskningsresultat ligger till grund för en ökad förståelse av mekanismerna vid olika neurologiska och psykiska sjukdomar som exempelvis Parkinson, Alzheimer, ALS, autism, schizofreni och depression samt även vid skador på nervsystemet orsakade av stroke och trauma.

Forskningen vid institutionen fokuserar på fyra huvudområden; kognitiv neurovetenskap, molekylära och genetiska sjukdomsmekanismer, nervcellernas utveckling, biologi och patologi samt neuronala nätverk och beteende. Dessutom bedrivs forskning inom medicinsk nanovetenskap med tillämpningar inom neurovetenskap.

Våra strategiska mål är:

  • att erbjuda möjligheter och infrastruktur för nyskapande forskning inom neurovetenskap
  • att stödja etablering av yngre forskare
  • att skapa kreativa synergier.

Organisation

Institutionen har en platt organisation med ca 40 forskargrupper. Den vetenskapliga produktionen vid institutionen är av hög kvalitet med många publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter (Nature, Science, Cell, Nature Neuroscience, Neuron, PNAS).

Även undervisning är en viktig aktivitet vid institutionen. Vi undervisar i anatomi, histologi och neurovetenskap för blivande läkare, tandläkare, fysioterapeuter, biomedicinare, psykologer och optiker.

Institutionen bedriver även en aktiv forskarutbildning och varje år avlägger cirka 15 studenter sin doktorsexamen vid vår institution. Många av våra doktorander har gått vidare till framgångsrika karriärer inom den akademiska eller privata sektorn.

Institutionen har en utvecklad policy för att utvärdera kvalitén på forskning, karriärsutveckling och rekryteringar. Som stöd i denna viktiga uppgift har ett internationellt vetenskapligt råd inrättats - Scientific Advisory Board - med nobelpristagaren professor Torsten Wiesel som ordförande.

Neurovetenskap är ett komplext och spännande ämne som har utvecklats mycket snabbt men där fortfarande mycket finns kvar att upptäcka. Här ges en överblick över den forskning som pågår vid vår institution där några personer redan har en plats i den moderna neurovetenskapens historia.

Missing ALT text.
Organisationsschema - Institutionen för neurovetenskap

Gilberto Fisone

Prefekt

Administrativ chef

 

 

Sigge Berglann

Administrativ chef

Kontakt

Telefon: 08-524 800 00 (växel KI)

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för Neurovetenskap
171 77 Stockholm

Besöksadress (besökare, kurir, etc.)

Solnavägen 9
171 65 Solna

Leveransadress (paket, varor, etc.)

Tomtebodavägen 16
171 65 Solna

Fakturaadress

För att en faktura ska nå rätt person på institutionen måste en personlig referens anges på fakturan.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Referens: ZZ ... (plats för personlig referens)

Organisations och VAT-nummer

Org.nr.: 202100-2973
VAT nr.: SE202100297301