Om institutionen för neurovetenskap

This page in English

Institutionen för neurovetenskap erbjuder en internationell forskningsmiljö som samlar forskare med specialiserade kunskaper inom ett brett spektrum av det neurovetenskapliga området.

Vår målsättning är att fördjupa kunskapen om nervsystemet genom studier på alla nivåer; från gener och jonkanaler till kognition och beteende. Våra forskningsresultat ligger till grund för en ökad förståelse av mekanismerna vid olika neurologiska och psykiska sjukdomar som exempelvis Parkinson, Alzheimer, ALS, autism, schizofreni och depression samt även vid skador på nervsystemet orsakade av stroke och trauma.

Forskningen vid institutionen fokuserar på fyra huvudområden; kognitiv neurovetenskap, molekylära och genetiska sjukdomsmekanismer, nervcellernas utveckling, biologi och patologi samt neuronala nätverk och beteende. Dessutom bedrivs forskning inom medicinsk nanovetenskap med tillämpningar inom neurovetenskap.

Våra strategiska mål är:

  • att erbjuda möjligheter och infrastruktur för nyskapande forskning inom neurovetenskap
  • att stödja etablering av yngre forskare
  • att skapa kreativa synergier.

Organisation

Institutionen har en platt organisation med 40 forskargrupper. Den vetenskapliga produktionen vid institutionen är av hög kvalitet med många publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter (Nature, Science, Cell, Nature Neuroscience, Neuron, PNAS).

Även undervisning är en viktig aktivitet vid institutionen. Vi undervisar i anatomi, histologi och neurovetenskap för blivande läkare, tandläkare, fysioterapeuter, biomedicinare, psykologer och optiker. Institutionen bedriver även en aktiv forskarutbildning och varje år avlägger cirka 15 studenter sin doktorsexamen vid vår institution. Många av våra doktorander har gått vidare till framgångsrika karriärer inom den akademiska eller privata sektorn.

Institutionen har en utvecklad policy för att utvärdera kvalitén på forskning, karriärsutveckling och rekryteringar. Som stöd i denna viktiga uppgift har ett internationellt vetenskapligt råd - Scientific Advisory Board - inrättats med nobelpristagaren professor Torsten Wiesel som ordförande.

Neurovetenskap är ett komplext och spännande ämne som har utvecklats mycket snabbt men där fortfarande mycket finns kvar att upptäcka. Här ges en överblick över den forskning som pågår vid vår institution där några personer redan har en plats i den moderna neurovetenskapens historia

Department of Neuroscience Organizational Chart

Ledning

Adminstration

Gemensam infrastruktur

Finansiering

NBRs beteendeanalys

Kontakt

Adress

Institutionen för Neurovetenskap

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm

Telefon

08-524 800 00 (växel KI)

Besök, Leverans- och fakturaadress

Karolinska Institutets organisationsnummer

202100-2973

Prefekt

Prefekt

Gilberto Fisone

Telefon: 08-524 873 75
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Gilberto.Fisone@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Åsa Garmager

Telefon: 08-524 878 55
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: asa.garmager@ki.se

Receptionist

Neurovetenskap