Skip to main content

Kognitiv neurovetenskap

Forskare inom detta område använder multidisciplinära metoder för att förstå kognitiva mekanismer i den mänskliga hjärnan. Metoderna innefattar brain imaging/neuroradiologi, neurofysiologiska metoder, samt experimentell psykologi.

Missing ALT text.
Kognitiv neurovetenskap

Målet är att öka vår förståelse av kognitiva fenomen och deras relation till neuronala mekanismer i hjärnan. Genom att använda en kombination av beteende- och kognitionsundersökningar, avancerade imagingmetoder och databehandling har den kognitiva neuroforskningen en viktig plats inom institutionen. Bland viktiga frågeställningar ingår mekanismer för arbetsminne, kroppsuppfattning, kognitiv utveckling, expertis och kreativitet.

Forskare inom området