International Neuroinformatics Coordinating Facility - INCF

The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) är en internationell organisation som startades 2005, genom ett initiativ från the Global Science Forum of the OECD med syfte att etablera en internationell koordinerad infrastruktur för informatik inom neurovetenskap. INCF drivs av Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan.

Mål

Vårt mål är att underlätta arbetet för neuroforskare över hela världen samt att katalysera och koordinera den globala utvecklingen av neuroinformatik.

Vi strävar efter att utveckla vetenskapligt samarbete och avancerad utbildning inom neuroinformatik, samt att verka som ett internationellt nätverk.

Inom olika program och samarbeten med forskargrupper har INCF  utvecklat och stött verktyg och resurser för att skapa infrastruktur eller mjukvara för neuroforskare.

INCF ger även support till verktygsutveckling och stödjer olika neurovetenskapliga evenemang som tex hackathlons.

INCFs verksamhet sträcker sig över fyra kontinenter med ett stort nätverk som bla inkluderar organisationer, individuella forskare, industri och förlag.

Sekretariatet för INCF stöttar dessa verksamheter med information och projektstöd som rör standarder, delning av data, utbildning, och infrastrukturfrågor.

Knutpunkter

Australien, Belgien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och USA.

Kontakt

INCF Secretariat
Karolinska Institutet
Nobels väg 15A
SE-171 77 Stockholm, Sweden
Email: info@incf.org
Tel: +46 8 524 870 93