Grundutbildning vid institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom medicin/biomedicin.

Anatomi

Institutionen ansvarar för undervisning inom anatomi för flera olika studieprogram, främst för läkar-, tandläkar- och fysioterapiprogrammet. I de flesta kurserna är anatomiundervisningen integrerad med andra ämnesområden med fokus på hela i organsystem. Undervisningen i anatomi innehåller föreläsningar, olika former av praktiska övningar samt dissektioner.

Histologi

Undervisning inom histologi, även kallad mikroskopisk anatomi, utförs på läkar- och tandläkarprogrammen. Undervisningen i histologi innehåller föreläsningar och studier på grupp- och individnivå med användning av digital mikroskopi och preparat från olika organ och vävnader.

Neurovetenskap

Grundläggande kurser inom neurovetenskap, från jonkanaler till kognition, ges på läkar-, biomedicin, tandläkar- samt psykologprogrammet. Dessutom ges en kurs i neurovetenskap för studenter vid KTH som specialiserar sig inom bioteknologi. En elektiv kurs för studenter vid Mastersprogrammet i biomedicin ges också.

Kontakt och/eller besök oss

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor kring grundutbildning vid institutionen för neurovetenskap.

Besöksadress

Neuro:s kursexpedition, Berzelius väg 3, plan 6, Campus Solna.

Öppettider

För öppettider se anslag utanför Neuro:s kursexpedition.

Grundutbildningsansvarig (GUA)

För information om antagning och kurser vänligen kontakta

Profile image

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör
Profile image

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör