Skip to main content

STAR, forskningsområde

STAR, Stockholm Aneurysm Research Group, är ett samarbetsnätverk för forskare med ett särskilt intresse av aneurysmsjukdom.

Det övergripande syftet med nätverket är att förbättra vår kunskap om patogenes, etiologi av sjukdomen, och förbättra våra diagnostiska färdigheter genom att identifiera patienter med hög risk för sjukdomsutvecklingen och för bristning, sk ruptur. Obehandlad aneurysmruptur kan ha en dödlig utgång. Vi utvecklar också individualiserade terapeutiska alternativ genom att identifiera patientens specifika risk för ruptur eller behov av behandling.

Nätverket samarbetar med translationella projekt (se figur) där fynd från aortaväggens biopsier korreleras med kliniska fynd och skiktröntgen.

Gruppen har ett särskilt intresse av ruptur och tillväxt av aneurysm och genusaspekter. Registerbaserade projekt utförs också inom ramen för detta nätverk.

STAR figure

Forskarna i nätverket verkar på olika platser, universitet och institutioner. Den huvudsakliga basen av nätverket ligger vid CMM, Karolinska Institutet.

STAR har två årliga möten, en blandning av öppna seminarier och planerade gruppmöten.

På denna webbplats hittar du kontaktuppgifter, kommande möten och konferenser.