Vill du starta en ny kurs?

Börja med att förankra det hos institutionen, Administrativ Chef (AC) och Grundutbildningsansvarig (GUA). För närvarande är det Helene Utterberg respektive Kristina Broliden.

En kurs behöver en kursplan, en kursledare och om den är poänggivande så måste du ha en examinator som är anställd vid KI. Information om examinator finner du här.

Uppdragsutbildning

  • Kontakta Uppdragsutbildningen

  • De bedömer om kursen är genomförbar, om så är fallet så kontaktas AC och GUA vid institutionen, utbildningshandläggare cc:as.

  • Kursledning tillsammans med Uppdragsutbildningen lägger upp kursen i Selma och tar fram en budget.

  • Därefter skickar Uppdragsutbildningen en Institutionsöverenskommelse till AC där ansvarsfördelningen för kursen framgår.

  • Utbildningsnämnden ska godkänna kursplanen och utbildningshandläggaren godkänner kursen i Selma.

SK-kurser

Uppdragsutbildningen kommer framöver att initiera samtliga SK-kurser mot administrativ chef och GUA i samband med att de svarar på avrop från Socialstyrelsen.

När besked om utfallet från Socialstyrelsen kommer meddelar de vilka kurser som blir aktuella för Medicin Solna. Utbildningshandläggaren kommer att vara del i korrespondensen.

Selma

Information om vad som ska finnas i Selma finns om man går in på denna länk: Utbildningsdatabasen Selma.

KB
Innehållsgranskare:
2023-06-14