Team Johan Askling

Vårt fokus är studier av kronisk inflammatorisk ledsjukdom såsom reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Team Johan Askling ingår i forskargruppen: Kroniska inflammationssjukdomar.

Inflammatoriska ledsjukdomar

Vi studerar forskningsfrågor kring sjukdomsuppkomst, men även kliniskt orienterade frågor kring sjukdomsförlopp, effekt och säkerhet av dess behandling, samt långtidsutfall.

Profile image

Johan Askling

Professor
2023-04-04