Immunologi och allergi

Vid avdelningen för immunologi och allergi bedrivs translationell forskning om immunsystemet och dess beståndsdelar. Huvudfokus är att förstå hur vårt immunsystem fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar som allergi, inflammatoriska sjukdomar, infektion och cancer.

En stor del av forskningen är patientnära och bedrivs i nära samarbete med sjukhuset. Vi använder även djurmodeller för att kunna få en djupare analys av de mekanismer som vid sjukdom driver olika typer av immunologiska och inflammatoriska reaktioner.

Det övergripande målet med vår forskning är att generera nya kunskaper för att förbättra möjligheterna att förebygga olika typer av sjukdomar, samt att utveckla precisionsmedicin som kan bidra till säkrare diagnoser, mer tillförlitliga prognoser och bättre behandlingar.

Vår forskning

Forskargrupp Susanne Gabrielsson: Extracellulära vesiklar i cancer och lungsjukdomar.
- Team Taras Kreslavskiy:

Forskargrupp Karin Loré: Immunologiska mekanismer vid vaccination.

Forskargrupp Gunnar Nilsson: Mastcellsbiologi.
-Team Joakim Dahlin:

Forskargrupp Anna Smed Sörensen:  Immunologiska sjukdomsmekanismer i luftvägarna vid virusinfektion och inflammation.

Forskargrupp Eduardo Villablanca: Immuncellhomoestas i tarmbarriären

 

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för immunologi och allergi hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Profile image

Gunnar Nilsson

Avdelningschef, professor

Avdelningsadministratör
GN
Innehållsgranskare:
2024-07-04