Avdelning för Immunologi och allergi - Välkomna till vår sida!

Avdelningschef, Immunologi och allergi - Gunnar Nilsson.

November 2018, inflyttning till BioClinicum