Grand Round föreläsningsserie vid MedH

Alla kliniker med sin akademiska hemvist på institutionen för medicin, Huddinge deltar på Grand Round; hematologi, lever/pankreas, endokrinologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi, infektion, och hud. Även andra kliniker såsom njurmedicin, akutmedicin, neurologi och åldrande är välkomna!

Grand Round är en populär föreläsningsserie där medicinska nyheter av allmänintresse och presentationer av patientfall presenteras. Oftast ges en presentation utifrån ett autentiskt fall, gärna ett komplicerat fall, eller ett fall av allmänintresse där värdefulla principer för handläggning och behandling kan förmedlas och spridas.

Vid presentationen medverkar auditoriet med förslag på utredningar och diagnos, gärna följt av en litteraturgenomgång och uppdatering av kunskapsläget. Föreläsaren ansvarar för att ha fått godkännande av berörd patient/anhörig och för att undvika att uppge personuppgifter eller detaljer som kan härledas till en specifik person.

Grand Round vänder sig i första hand till läkare inom de ingående klinikerna och till dess läkarstudenter, men övrig personal från klinikerna är självfallet också välkomna!

Föreläsningsserien Grand Round startade på1980-talet som ett forum för vidareutbildning.

Tid och plats

Onsdagar kl.12:05–12:55

(Tid för föreläsning, inklusive cirka 10 minuter för diskussion).

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, lokal C1:87.

Ingen anmälan behövs - först till kvarn! Smörgås serveras.

Schema, föreläsningar HT- 22

November

 • 30:e november - REUMATOLOGI Talare: Aikaterini Chatzidionysiou, Biträdande överläkare, Reumatologi
  Titel: ''A ''naughty'' case of treatment refractory Rheumatoid Arthritis''

December

 • 7:e december - NEUROLOGI
  Talare: Mircea Oprica, Överläkare, medicine doktor, Neurologi, Titel:  "Jag är så rädd, vem kan hjälpa mig?" 
   
 • 14:e december - ENDOKRINOLOGI
  Talare: Anders Hagelin, ST-läkare Endokrinologi. Titel: "Anabola androgena steroider - Tecken, symtom och behandling"

Minnesvärda presentationer 

Grand Round riktar ett stort tack till alla medverkande föreläsare, som efter varje presentation belönas med ett diplom samt en motivering. 

 • 9 mars – Ida Löfman, Överläkare, ME Kardiologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro

”Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt; ARNI, betablockerare, MRA, SGLT-2 hämmare” 

En tydlig, mycket trevlig och lärorik presentation om hjärtsvikt och riktlinjer för behandling och omhändertagande vid hjärtsvikt.

 • 16 mars – Boris Kan, Överläkare, ME Infektionssjukdomar

"Cognitive error " på infektionsdagvården - en bekännelse

En reflekterande genomgång kring varför vi som läkare emellanåt tänker fel, en mycket uppskattad presentation.

 • 30 mars – Theo Gülen, Överläkare, ME Lung- allergisjukdomar

”Ärftlig andfåddhet – finns det?”

En guidning genom C1-inhibitorer och bradykinin samt behandlingsalternativ vid hereditärt angioödem.

 • 6 april – Per Stål, Överläkare, ME Övre buk, Lever-och pankreassjukdom

”Från ljus lever mot mörka utsikter – en patientresa”

En levande och pedagogisk föreläsning om en patientresa genom leversjukdom.

 • 20 april – David Nathanson Överläkare, ME Endokrinologi

"Diabeteskriser"

Handfasta råd och riktlinjer kring allvarliga situationer som kan uppstå när socker metabolismen är satt ur spel.

 • 27 april – Lovisa Hallander & Anwar Siddiqui, ME Akut Huddinge

“Det började med ikterus – Klurigt fall från intermediärvården”

En intressant fallpresentation och givande föreläsning kring patofysiologin och orsaker till det fascinerande tillståndet HLH.

 • 4 maj – Alexandre Bonnard, Överläkare ME Åldrande

”Karolinska: världens dyraste boende”

För presentation kring juridisk problematik, en lång och dyr väg med många återvändsgränder.

 • 11 maj – Professor Leif Stenke, Överläkare ME Hematologi

”Precisionsbaserad, målstyrd terapi - den spektakulära framgångssagan KML”

För en mycket givande föreläsning om KML och tyrosinkinashämmare.

 • 18 maj – Karin Gunnarsson & Nancy Vivar Pomiano, Specialistläkare ME Gastro hud reuma

”Mystiskt inflammatoriskt tillstånd hos två äldre män”

En spännande inblick i reumatologiskt detektivarbete.

 • 25 maj – Martin Paucar Arce, Specialistläkare ME Neurologi

"Corticobasal degeneration?"

En fascinerande neurologisk fallpresentation om alien limb, neuromuskulära symptom med mera.

 • 21 september - Emil Najjar, Överläkare, Ansvarig för LVAD programmet, Karolinska Universitetssjukhuset

"Hjärtpumpar för behandling av avancerad hjärtsvikt."

En engagerande föreläsning om behandlingsmöjligheter vid svår hjärtsvikt i allmänhet och om left ventricular assist devices (LVAD) för långtidsbruk i synnerhet. En exposé om det aktuella kunskapsläget och om pågående forskning.

 • 5 oktober - Nimo Osman, Underläkare, ME Lung- och Allergisjukdomar

"Symtom med oklar genes - en case report"

En lärorik Grand round om komplex symtomatologi och utredning som ledde fram till sarkoidos.

 • 12:e oktober - Andrea Lindfors, bitr. överläkare, Sektionen för lever- och pankreassjukdom, ME övre buk

 "Hands on om vård vid avancerad leversjukdom."

För en föreläsning med praktiska och handfasta riktlinjer om utredning och behandling vid svår och avancerad leversjukdom.

 • 26:e oktober - Emelie Wahren Borgström, Biträdande överläkare, infektion

"Primär immunbristsjukdom"

Ont ska med ont botas,en intressant och upplysande genomgång om immunhämmande behandling vid immunbristsjukdom.

 • 9:e november - Nader Al Moosawi, ST-läkare internmedicin, ME Akut

"En smittsam hjärntumör"

En komplex diagnostisk patientresa med start och mål på akutvårdsavdelningen som berättats med stort engagemang och inlevelse.

 • 16:e november - Gabriela Spulber, Specialistläkare, ME Åldrande

"När dörren går sönder"

En utmärkt genomgång av de överlappande områdena demens, konfusion och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) med fokus på hur viktigt det är för patienten att få strukturerad bedömning.

 • 23:e november - Jan Palmblad, Professor

"ENP -the new kid on the block"

Tidigare pristagare, bästa föreläsning

Historiskt utsågs en vinnare för bästa Grand Round-föreläsning varje termin. Varje presentation bedömdes med poäng (1-5) av slumpvis utvalda åhörare, samma antal varje gång. Presentationen med högst medelpoäng vann äran samt även en mindre prissumma.

Här listas några av pristagarna från tidigare år:

Vårterminen 2017

Peter Stenvinkel, Enheten för medicinska njursjukdomar (Clintec). Titel: "Björnen sover..."

Höstterminen 2016

Thomas Flodin, Avdelningen för Hjärt- och lungsjukdomar. Titel: "Ung man från Sydamerika med trötthet och ont i bröstet"

Vårterminen 2016

Mikael Lehtihet, Andrologen/Endokrinkliniken, fick för andra gången utmärkelsen. Titel: "Vad blev det?" 

Höstterminen 2015

Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "Hyperkalcemi - orsaker, utredning och behandling (när och hur?)"

Vårterminen 2015

Märit Wallander, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "Den bleka sanningen - en underskattad global epidemi". 

Höstterminen 2014

Jesper Bäckdahl, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "The eye cannot see what the brain does not know".

Vårterminen 2014

Per Stål, Gastrocentrum. Titel: "Autoimmun leverpåverkan med risk för cancer".

Höstterminen 2013

Karin Strandberg, Avdelningen för Hjärt- och Lungsjukdomar. Titel: "Födoämnesöverkänslighet".

Vårterminen 2013

Pia Andersen, Geriatriska kliniken. Titel saknas.

Höstterminen 2012

Magnus Johansson, Akut internmedicin. Titel: "Akutsjukvård på hög höjd i Nepal."

Vårterminen 2012

Vesna Jelic, Geriatriska kliniken. Titel: "Sju specialister gick vilse".

Kontakt

Yvonne Edlund

Administratör Grand Round
H7 Medicin, Huddinge

Ansvarig Grand Round

Andrea Lindfors

Klin. Ass. Bitr Överläkare, ME Övre Buk, lever- och pankreassjukdom.