Minnesvärda presentationer Grand Round

Föreläsningsserien Grand Round vid institutionen för medicin, Huddinge, riktar ett stort tack till alla medverkande föreläsare som efter varje presentation belönas med ett diplom samt en motivering. 

Vårterminen 2022

9 mars – Ida Löfman, Överläkare, ME Kardiologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro

”Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt; ARNI, betablockerare, MRA, SGLT-2 hämmare” 

En tydlig, mycket trevlig och lärorik presentation om hjärtsvikt och riktlinjer för behandling och omhändertagande vid hjärtsvikt.

16 mars – Boris Kan, Överläkare, ME Infektionssjukdomar

"Cognitive error " på infektionsdagvården - en bekännelse

En reflekterande genomgång kring varför vi som läkare emellanåt tänker fel, en mycket uppskattad presentation.

30 mars – Theo Gülen, Överläkare, ME Lung- allergisjukdomar

”Ärftlig andfåddhet – finns det?”

En guidning genom C1-inhibitorer och bradykinin samt behandlingsalternativ vid hereditärt angioödem.

6 april – Per Stål, Överläkare, ME Övre buk, Lever-och pankreassjukdom

”Från ljus lever mot mörka utsikter – en patientresa”

En levande och pedagogisk föreläsning om en patientresa genom leversjukdom.

20 april – David Nathanson Överläkare, ME Endokrinologi

"Diabeteskriser"

Handfasta råd och riktlinjer kring allvarliga situationer som kan uppstå när socker metabolismen är satt ur spel.

27 april – Lovisa Hallander & Anwar Siddiqui, ME Akut Huddinge

“Det började med ikterus – Klurigt fall från intermediärvården”

En intressant fallpresentation och givande föreläsning kring patofysiologin och orsaker till det fascinerande tillståndet HLH.

4 maj – Alexandre Bonnard, Överläkare ME Åldrande

”Karolinska: världens dyraste boende”

För presentation kring juridisk problematik, en lång och dyr väg med många återvändsgränder.

11 maj – Professor Leif Stenke, Överläkare ME Hematologi

”Precisionsbaserad, målstyrd terapi - den spektakulära framgångssagan KML”

För en mycket givande föreläsning om KML och tyrosinkinashämmare.

18 maj – Karin Gunnarsson & Nancy Vivar Pomiano, Specialistläkare ME Gastro hud reuma

”Mystiskt inflammatoriskt tillstånd hos två äldre män”

En spännande inblick i reumatologiskt detektivarbete.

25 maj – Martin Paucar Arce, Specialistläkare ME Neurologi

"Corticobasal degeneration?"

En fascinerande neurologisk fallpresentation om alien limb, neuromuskulära symptom med mera.

Höstterminen 2022

21 september - Emil Najjar, Överläkare, Ansvarig för LVAD programmet, Karolinska Universitetssjukhuset

"Hjärtpumpar för behandling av avancerad hjärtsvikt."

En engagerande föreläsning om behandlingsmöjligheter vid svår hjärtsvikt i allmänhet och om left ventricular assist devices (LVAD) för långtidsbruk i synnerhet. En exposé om det aktuella kunskapsläget och om pågående forskning.

5 oktober - Nimo Osman, Underläkare, ME Lung- och Allergisjukdomar

"Symtom med oklar genes - en case report"

En lärorik Grand round om komplex symtomatologi och utredning som ledde fram till sarkoidos.

12 oktober - Andrea Lindfors, bitr. överläkare, Sektionen för lever- och pankreassjukdom, ME övre buk

 "Hands on om vård vid avancerad leversjukdom."

För en föreläsning med praktiska och handfasta riktlinjer om utredning och behandling vid svår och avancerad leversjukdom.

26 oktober - Emelie Wahren Borgström, Biträdande överläkare, infektion

"Primär immunbristsjukdom"

Ont ska med ont botas,en intressant och upplysande genomgång om immunhämmande behandling vid immunbristsjukdom.

9 november - Nader Al Moosawi, ST-läkare internmedicin, ME Akut

"En smittsam hjärntumör"

En komplex diagnostisk patientresa med start och mål på akutvårdsavdelningen som berättats med stort engagemang och inlevelse.

16 november - Gabriela Spulber, Specialistläkare, ME Åldrande

"När dörren går sönder"

En utmärkt genomgång av de överlappande områdena demens, konfusion och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) med fokus på hur viktigt det är för patienten att få strukturerad bedömning.

23 november - Jan Palmblad, Professor, Hematologi

"ENP -the new kid on the block"

För en vetenskaplig och klinisk genomgång av ENP, ett tillstånd som varje internmedicinare bör känna till. 

30 november - Aikaterini Chatzidionysiou, Biträdande överläkare, Reumatologi

''A ''naughty'' case of treatment refractory Rheumatoid Arthritis''

En utmärkt fallgenomgång som påminner om vikten att tänka brett och även utesluta den gamla imitatören syfilis.

7 december - Mircea Oprica, Överläkare, medicine doktor, Neurologi

"Jag är så rädd, vem kan hjälpa mig?" 

För en utmärkt fallpresentation kring ett svårlöst fall av porfyri men med lyckligt slut.

14 december - Anders Hagelin, ST-läkare, Endokrinologi

 "Anabola androgena steroider - Tecken, symtom och behandling"

Om hormoner och steroiders effekter på muskelbyggaren, en redogörelse kring biverkningar, kännetecken och omhändertagande samt viktiga take home messages.

Vårterminen 2023

15 mars - Gästföreläsning: Dr Bilahun Tirara and Dr Hailemariam Awoke, Bahir Dar Universitetet, Etiopien.

"Internal Medicine at Bahir- Dar University, Ethiopia".

22 mars - Xiang Hua Överläkare, Njurmedicin Karolinska Universitetssjukhuset

”Grav njursvikt – på jakt efter en diagnos”

En spännande njurmedicinsk diagnosjakt över tre generationer som via USA slutade i arvsmassan.

29 mars - Francesca Bello & Sanna Norén St-läkare, sektionen för lever- och pankreassjukdom Karolinska Universitetssjukhuset

”Levercirros? 2nd, 3rd och 4th opinion”

När den diagnostiska resan börjar med en icke-existerande levercirros och slutar i telomererna behövs det mer än en second opinion för att hitta rätt.

10 maj - Anna Ågren koagulationssektionen, ME Hematologi, Johanna Nordmark Grass, Överläkare, Giftinformationscentralen

"Lustgas & trombos"

Stimulerande men olustig medicinsk information om ett nygammalt och proppskapande berusningsmedel.

31 maj- Caroline Ingre, Överläkare, ME Neurologi, Adjungerad lektor, Klinisk Neurovetenskap, KI.

”TNF-alfa behandling i kombination med ALS, bra eller dåligt?”

En mycket intressant presentation kring ALS, om möjliga patofysiologiska mekanismer och angreppspunkter för behandling samt viktiga frågeställningar för framtida forskning.

AL
Innehållsgranskare:
2023-05-31