Abstrakt bild på tak underifrån.

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.

Foto: Amalia Kewenter
2024-06-24