Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.

2022-11-09