Centrum för hematologi och regenerativ medicin

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.