Annonsera halvtid eller disputation vid MedH

Fyll i formuläret för att annonsera din halvtid eller disputation vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) i KI-kalendern på ki.se

Om det på grund av tekniska problem inte går att skicka in formuläret, ombeds du att kontakta MedH:s kommunikatör karin.vikstrom.2@ki.se med nedanstående uppgifter istället.

Ärende
Välj om du vill annonsera en halvtidskontroll eller en disputation.
Namn och adress på lokalen som är bokad/alternativt om Zoom möte
Fyll i huvudhandledaren namn, titel och avdelning/enhet
Fyll i samtliga bihandledares namn, titel, avdelning/enhet samt universitet
Fyll i opponentens namn, titel, avdelning/enhet samt universitet
Fyll i om någon annan än doktoranden ska stå som kontaktperson
Om halvtidskontroll, fyll i namn, titel, avdelning, universitet på halvtidskommittén
Om disputation, fyll i namn, titel, avdelning, universitet för betygsnämnden.
Här fyller du i övrigt du vill ska synas vid annonsering.
Bifoga gärna länk till avhandling.