Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

This page in English

Tidigare "Försöksdjursvetenskap för försöksledare". Obligatorisk påbyggnadsutbildning i försöksdjursvetenskap för dig som är ansvarig för den etiska ansökan och som ska utforma procedurer i forskning med försöksdjur (vara försöksledare).

Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se procedurer som innefattar kirurgi och anestesi.   

Kursen kan komma omfattas av FELASA-ackreditering. Kursen har endast plats för 16 studenter per kurstillfälle, på nivån postdoktorer och senior forskare.

Nästa kursstart

Nästa kursomgång med lediga platser är 13-22 mars 2018. 

Schemat är ungefär 9-17 varje dag.

Se detaljerat schema 

Högskolepoäng

Alla studenter får 1,5 högskolepoäng efter godkänd kurs. För att dina högskolepoäng ska kunna registreras krävs det att du har ett fullständigt svenskt personnummer.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du 

  1. en kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng i antingen biomedicin, bioteknologi, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande
  2. försöksdjursvetenskap motsvarande en FELASA Directive Function A-nivå (gamla FELASA B) eller liknande.

Studenter som inte har några tidigare dokumenterade kvalifikationer i försöksdjursvetenskap måste först gå kursen Smågnagare och lagomorfa - försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök

Kursavgift

Alla kursdeltagare faktureras en kursavgift på 7820 kr inklusive INDI. 

Plats

Komparativ medicins Learning Lab, Karolinska Institutet, Campus Solna. 

Ansök till kursen

Ansök här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=107925 

Se till att din ansökan är komplett. Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt kommer din ansökan inte att behandlas. Du måste ange en korrekt KI-epostadress eller en officiell epostadress samt en gällande ZZ-kod och projektnummer.  

Du får ett meddelande via e-post när kursen är tillgänglig för dig i kursplattformen PingPong på webben. Kursen kräver minst 10 deltagare - om kursen skulle bli inställd kommer du kontaktas av Utbildningsenheten och hela anmälningsavgiften kommer återbetalas.  

Avbokning

Utbildningsenheten behöver en formell anmälan om avbokning. Personer som inte avbokar eller avbokar sent (mindre än två veckor innan kursstart) kommer debiteras en avgift på 4000 kr. Kontakta las-edu@km.ki.se för att avboka eller anmäla förhinder. 

Länkar

Djurförsök