Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

Obligatorisk påbyggnadsutbildning i försöksdjursvetenskap för dig som är ansvarig för den etiska ansökan och som ska utforma procedurer i forskning med försöksdjur (vara försöksledare).

EU-moduler 1-2, 9-11.

Kursen kan komma att omfattas av FELASA-ackreditering. 

Om du behöver gå kursen någon annanstans eller en annan tid, se lista med kurser godkända av FELASA.
Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se kurser på Utbildning i försöksdjursvetenskap.

Innehåll

Kursen omfattar fyra huvudområden:

  • Förordningar som reglerar forskning med djur
  • Etik, djurskydd och 3R
  • Experimentell utformning av djurstudier
  • God vetenskaplig praxis inom djurforskning

Kursen hålls på engelska.

Kursavgift

För deltagare från KI: 7820 kr (inklusive INDI).
För externa deltagare: 9 900 kr (exklusive moms).

Mer information och anmälan

För mer information om kursen samt anmälan, se den engelska sidan Design procedures and projects involving research animals (Function B).