Utforma och leda projekt med försöksdjur (Funktion B)

This page in English

Tidigare "Försöksdjursvetenskap för försöksledare". Obligatorisk påbyggnadsutbildning i försöksdjursvetenskap för dig som är ansvarig för den etiska ansökan och som ska utforma procedurer i forskning med försöksdjur (vara försöksledare).

Om dina procedurer kräver kirurgi eller anestesi, se procedurer som innefattar kirurgi och anestesi.   

Kursen kan komma omfattas av FELASA-ackreditering. Kursen har endast plats för 16 studenter per kurstillfälle, på nivån postdoktorer och senior forskare.

Kursen består av 8 dagar uppdelade på 7 veckor, från och med 5 mars till 12 april 2019.
Om du behöver gå kursen någon annanstans eller en annan tid, se gärna denna lista med kurser godkända av FELASA.  

Kursen omfattar fyra huvudområden:

  • Förordningar som reglerar forskning med djur.
  • Etik, djurskydd och 3R.
  • Experimentell utformning av djurstudier.
  • God vetenskaplig praxis inom djurforskning.

Internationella talare är Adrian Smith, Aurora Brønstad, Coenraad Hendriksen, Matt Leach, Merel Ritskes-Hoitinga, Michael Festing och Wendy Jarret.
Personer som ansöker om kursen måste ha tidigare utbildning (dvs. funktion A eller motsvarande).
Antal platser är begränsade och tidig registrering uppmuntras.

Nästa kursstart

Nästa kursomgång  startar 5 mars 2019.

Datum är torsdag 5 mars, torsdag 7 mars, torsdag 14 mars, torsdag 21 mars,  torsdag 28 mars, torsdag 4 april, torsdag 11 april och fredag 12 april. Schemat är ungefär 9-17 varje dag.

Högskolepoäng

Alla studenter får 1,5 högskolepoäng efter godkänd kurs. För att dina högskolepoäng ska kunna registreras krävs det att du har ett fullständigt svenskt personnummer.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du 

  1. en kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng i antingen biomedicin, bioteknologi, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande
  2. försöksdjursvetenskap motsvarande en FELASA Directive Function A-nivå (gamla FELASA B) eller liknande.

Studenter som inte har några tidigare dokumenterade kvalifikationer i försöksdjursvetenskap måste först gå kursen Smågnagare och lagomorfa - försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök

Kursavgift

Alla kursdeltagare faktureras en kursavgift på 7820 kr inklusive INDI. OBS! För externa deltagare är avgiften 9 900 kr exkl. moms.

Plats

Komparativ medicins Learning Lab, Karolinska Institutet, Campus Solna. 

Ansök till kursen

Ansök till kursen via detta formulär

Se till att din ansökan är komplett. Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt kommer din ansökan inte att behandlas. Du måste ange en korrekt KI-epostadress eller en officiell epostadress samt en gällande ZZ-kod och projektnummer.  

Du får ett meddelande via e-post när kursen är tillgänglig för dig i kursplattformen PingPong på webben. Kursen kräver minst 10 deltagare - om kursen skulle bli inställd kommer du kontaktas av Utbildningsenheten och hela anmälningsavgiften kommer återbetalas.  

Avbokning

Utbildningsenheten behöver en formell anmälan om avbokning. Personer som inte avbokar eller avbokar sent (mindre än två veckor innan kursstart) kommer debiteras en avgift på 4000 kr. Kontakta las-edu@km.ki.se för att avboka eller anmäla förhinder. 

Länkar

Djurförsök