Hjärta

HELP-SWEDEHEART

HELicobacter Pylori-screening för att förhindra GI-blödning hos hjärtinfarktpatienter

Nyheter

HELP-SWEDEHEART

Fas 2 av HELP-studien påbörjad

Den 17/1-2023 inleds fas 2 av HELP-studien vilket innebär att 19 nya sjukhus i landet påbörjar sin ettårsperiod av aktiv screeing för Helicobacter pylori hos hjärtinfarktspatienter. Förhoppningen är att detta ska leda till minskad förekomst av magblödningar. Mer information om studien och kontaktuppgifter finns här på studiens webbsida. Under rubriken Praktisk information finns provtagningsinstruktioner och svar på vanliga frågor. 

Fas 1 av HELP-studien avslutad

Den 17/11-2022 screenades de sista patienterna med hjärtinfarkt rutinmässigt för Helicobacter Pylori implementerat som del av rutinvården. Efter ett helt år avslutade detta den första fasen i HELP där drygt 9000 patienter hittills har inkluderats i studien. På Södersjukhuset uppmärksammades och firades denna milstolpe på hjärtkliniken. Vi tackar för insatserna från alla deltagande sjukhus och alla som varit med och bidragit. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra patienter. 

HELP-SWEDEHEART

Studiestart HELP-SWEDEHEART

Nu startar en av de största studierna på Karolinska Institutet, HELP-SWEDEHEART med 35 deltagande svenska sjukhus. Över 20 000 patienter planeras att inkluderas under en tre-årsperiod under ledning av studiens initiativtagare Robin Hofmann (KI SÖS) och Magnus Bäck (MedH).