Diabetesmedicin mot stroke

Forskare vid KI SÖS har visat att en grupp läkemedel mot diabetes också kan skydda hjärnan från stroke, oberoende av deras antidiabetesegenskaper. Resultaten kan öppna för nya möjligheter som syftar till att utveckla nya farmakologiska behandlingar mot neurologiska sjukdomar både hos diabetiker och ickediabetiker.

Dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP-4) används kliniskt för behandling av typ 2-diabetes. De bevarar den höga koncentrationen av hormonet glukagonlikpeptid-1 (GLP-1) i blodet, vilket i sin tur ökar insulinproduktionen och minskar blodsockret hos patienter med diabetes.

Cesare Patrones forskargrupp har tidigare visat att DPP-4-hämmare också kan minska hjärnskador efter en stroke (Darsalia et al, Diabetes 2013). Denna skyddande effekt tros ske via reglering av GLP-1, även om ett direkt bevis för detta inte kunnat påvisas. I den aktuella studien som publicerats i Diabetes, Obesity and Metabolism1, har Vladimer Darsalia och medförfattare kunnat visa att effekten mot stroke som medieras av DPP-4-hämmare är helt oberoende av GLP-1.

Resultaten öppnar nya vägar som syftar till att reda ut de molekylära mekanismerna av DPP-4- hämmare och därmed utnyttja den terapeutiska potentialen av dessa grupper av läkemedel, mot neurologiska sjukdomar hos patienter med eller utan diabetes.

Denna studie är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid KI SÖS och Boehringer Ingelheim Pharma.

Arbetet leddes av docent Cesare Patrone och doktor Vladimer Darsalia. Finansiärer av studien var: European Foundation for the Study of Diabetes, Diabetesfonden, Hjärt-Lungfonden, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Diabetes Research & Wellness Foundation och av fonderna Magnus Bergvall, Åhlén, STROKE Riksförbundet, Tornspiran, Gamla Tjänarinnor, O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse, Syskonen Svensson och Uppdrag: Besegra Stroke med stöd av Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet.

Gliptins-mediated neuroprotection against stroke requires chronic pre-treatment and is glucagon-like peptide-1 receptor independent.
Darsalia V, Larsson M, Lietzau G, Nathanson D, Nyström T, Klein T, Patrone C.
Diabetes Obes Metab. 2016 Feb 5. doi: 10.1111/dom.12641. [Epub ahead of print] PMID:26847506

CP
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-02-12