Administrationen på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Telefonnummer och e-postadresser till administrativ personal på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Administrativ chef

Profile image

Sandra Brogårde

Administrativ Chef

Ledningsstöd

Profile image

Emelie Ahlin

Ledningsstöd
+46852482364

HR och personalfrågor

För frågor kring HR och personal kontakta oss på: hr@kbh.ki.se

Sabina Brinkley

HR-Partner

Ekonomi

För frågor gällande ekonomi kontakta oss på: ekonomi@kbh.ki.se

Camilla Adle

Redovisningsansvarig
+46852482362

Mikaela Mati

Ekonomihandläggare
+46852482361

Randa Adnan

Föräldrarledig

Utbildningsadministration

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Profile image

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör
+46852482405
Profile image

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör
Profile image

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Anna Wåhlin

Handläggare
+46852482433
Profile image

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

För frågor gällande forskarutbildning kontakta oss på: forskarutbildningen@kbh.ki.se

Profile image

Caroline Rådestad

Utbildningsadministratör

Forskningsadministration

Andrea Merker

Handläggare

Kommunikation och webb

För frågor gällande webb och kommunikation kontakta oss på: webb@kbh.ki.se

Profile image

Jelaine Legaspi

Kommunikatör

IT-support

För frågor gällande IT-support kontakta oss på: fixit@ki.se

Jobel Teklebrhan

IT-Samordnare
Profile image

Simon Begallo

IT-Tekniker

Arkivarie

Arbetsmiljö

SB
Innehållsgranskare:
Jelaine Legaspi
2024-01-16