Seminarier och utbildning inom området rörelse, funktion och hälsa

Här publicerar vi information om seminarier och utbildningar av intresse inom forskning på rörelse, funktion och hälsa

18 Mars 8.30 - 9.00

Miniföreläsningen i vår serie med Marika Wenemark https://ki-se.zoom.us/j/65500131611

Använda en tidigare validerad enkät eller göra en ny?

Ofta hamnar vi i en situation där vi måste väga fördelar och nackdelar med dessa alternativ. Men hur kan man bedöma tidigare validerade enkäter och finns det ett bäst före datum för frågor? Hur mycket arbete är det att översätta en befintlig enkät jämfört med att göra en helt ny? Och finns det egentligen ett tredje alternativ att överväga?

3 Juni 12.00 - 13.00                   

Fysisk aktivitet och frågeformulär

Johan von Heideken, med dr, ortoped

16 Juni 09.00 - 16.00

Välkommen till utbildningsdag i Enkätmetodik, konsten att ställa frågor som folk kan och vill svara på.

Föreläsare: Marika Wenemark, PhD & statistiker, expert i enkätmetodik och repsondentpsykologi

Kontakta: None-Marie Kemp för zoomlänkar

Izabela Lewalski
2023-03-31