Skip to main content

Central administration - KBH

Institutionens administrativa stödfunktioner ger snabb support till kärnverksamheten och hjälper dem uppfylla sina visioner.

Administrationen är placerad vid Widerströmska huset, Hiss 1, plan 8, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

Ledning

Prefekt

Kristina Gemzell Danielsson

Professor/överläkare
08-517 795 39
Styrelsen för utbildning (US)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Vice prefekt

Klas Blomgren

Professor/överläkare
070-323 33 53
Avdelningen för Barnonkologi
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Sandra Brogårde

Administrativ chef
08-524 884 98
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Ledningsstöd

Emelie Ahlin

Handläggare
08-524 823 64
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Administration

Forskarutbildning

Anna Sandberg

Handläggare
08-524 823 66
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

HR

Kontakta KBH personalavdelning via hr@kbh.ki.se

Johanna Ahlström

Personalhandläggare
08-524 823 97
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Karin Björström

Personalhandläggare
08-524 823 67
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Sabina Brinkley

Personalhandläggare
08-524 823 97
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Ekonomi

Camilla Adle

Redovisningsansvarig
08-524 823 62
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Randa Adnan

Ekonomihandläggare
08-524 823 61
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Samordnare

Jennifer Frithiof

Samordnare
08-524 824 81
Avdelningen för Neonatologi
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Utbildning

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör
08-524 824 05

Emily Montgomerie

Utbildningsadministratör
Avdelningen för reproduktiv hälsa
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Charlotte Ovesen

Handläggare
08-524 824 18
Avdelningen för reproduktiv hälsa
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Anna Schönborg

Utbildningsadministratör, tjänstledig

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör
08-524 823 92

Ellinor Östensson

Utbildningsadministratör

IT och Webb

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare
08-524 823 33
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Arkivering

Michael Rosendahl

Arkivarie
070-090 02 91
Administration KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Kontakt

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
171 77 Stockholm

Besöksadress

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 8

E-post

webb@kbh.ki.se

Webb

https://ki.se/kbh/central-administration