Administrationen på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Telefonnummer och e-postadresser till administrativ personal på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Administrativ chef

Ledningsstöd

Emelie Ahlin

Ledningsstöd

HR och personalfrågor

För frågor kring HR och personal kontakta oss på: hr@kbh.ki.se

Ekonomi

För frågor gällande ekonomi kontakta oss på: ekonomi@kbh.ki.se

Camilla Adle

Redovisningsansvarig

Mikaela Mati

Ekonomihandläggare

Randa Adnan

Föräldrarledig

Ayda Delen

Ekonomiadministratör
08-524 824 80

Utbildningsadministration

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Anna Wåhlin

Handläggare
0852482433

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

För frågor gällande forskarutbildning kontakta oss på: forskarutbildningen@kbh.ki.se

Caroline Rådestad

Utbildningsadministratör

Forskningsadministration

Andrea Merker

Handläggare

Kommunikation och webb

För frågor gällande webb och kommunikation kontakta oss på: webb@kbh.ki.se

Izabela Lewalski

Kommunikatör

IT-support

För frågor gällande IT-support kontakta oss på: fixit@ki.se

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare

Simon Begallo

IT-tekniker
08-52482231

Arkivarie

Arbetsmiljö

Cecilia Dominguez

Senior lab manager
SB
Innehållsgranskare:
Izabela Lewalski
2023-07-06