Utbildning på FyFa

FyFa är en institution med ansvar för ett stort antal programkurser och fristående kurser inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Hos oss studerar även cirka 90 doktorander.

Utbildning på grund- och avancerad nivå på FyFa

Merparten av undervisningen vid institutionen sker på grundnivå inom olika utbildningsprogram på Karolinska Institutet:

Institutionen ansvarar också för ett antal fristående kurser i fysiologi och farmakologi. 

Sektionen för anestesi och intensivvård på FyFa erbjuder dessutom utbildning inom anestesi och intensivvård.

Institutionen är ansvarig för integrerad deltentamen.

Forskarutbildning på FyFa

På institutionen studerar cirka 90 doktorander i de olika forskargrupperna inom våra forskningsämnen fysiologi, farmakologi och anestesiologi/intensivvård.

Läs mer om forskarutbildning på FyFa

Kontakta utbildningsansvariga

Kontaktuppgifter till utbildningsadministratörer, utbildningsansvarig och studierektorer hittar du under sidan Kontakt - utbildning på FyFa.

LN
Innehållsgranskare:
2023-04-19