Ulf von Euler föreläsningen

Ulf von Euler föreläsningen är en officiell årlig föreläsning vid Karolinska Institutet. Den instiftades på initiativ av Von Eulers tidigare studenter, efter hans bortgång 1983.

LN
Innehållsgranskare:
2022-10-20