Fysiologi

This page in English

Fysiologi handlar om hur levande organismer och organsystem fungerar under normala förhållanden.

Inom fysiologin studerar man vilka faktorer och organ som samverkar för att organismens eller kroppens egenskaper, som till exempel temperatur, hålls på en jämn och frisk nivå.

Forskning inom fysiologi kan också handla om hur kroppen reagerar på extrema förhållanden eller på sjukdomstillstånd. Sådan forskning kan ge upphov till nya behandlingsmetoder eller läkemedel.

Fysiologin kan ses som den biomedicinska forskningens moder. Väldigt lite, om någon, forskning på Karolinska Institutet sker helt utan fysiologisk bakgrund. Bland den forskning på KI som har den starkaste kopplingen till fysiologi som forskningsområde är studier om hur muskeltrötthet uppkommer eller varför träning minskar risken för olika sjukdomar.

Forskargrupper inom fysiologi på FyFa

Gruppledare Forskargrupp
Daniel Andersson Medicinsk hjärt- och skelettmuskelforskning
Anders Arner Genetisk fysiologi
Barbara Canlon Experimentell audiologi
Andrei Chagin Skelett- och broskfysiologi
Karima Chergui Molekylär neurofysiologi
Stefano Gastaldello SUMO-signalering och muskelbiologi
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Lars Karlsson Omgivningsfysiologi
Anna Krook, delat gruppledarskap Integrativ fysiologi
Johanna Lanner Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi
Peter Lindholm Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi
Jorge Ruas Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
Bo Rydqvist Mekanoreceptorfysiologi
Elisabet Stener-Victorin Reproduktiv endokrinologi och metabolism
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi
Per Tesch Muskel- och arbetsfysiologi
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning
Juleen Zierath, delat gruppledarskap Integrativ fysiologi