Skip to main content

Fysiologi

Fysiologi handlar om hur levande organismer och organsystem fungerar under normala förhållanden.

Inom fysiologin studerar man vilka faktorer och organ som samverkar för att organismens eller kroppens egenskaper, som till exempel temperatur, hålls på en jämn och frisk nivå.

Forskning inom fysiologi kan också handla om hur kroppen reagerar på extrema förhållanden eller på sjukdomstillstånd. Sådan forskning kan ge upphov till nya behandlingsmetoder eller läkemedel.

Fysiologin kan ses som den biomedicinska forskningens moder. Väldigt lite, om någon, forskning på Karolinska Institutet sker helt utan fysiologisk bakgrund. Bland den forskning på KI som har den starkaste kopplingen till fysiologi som forskningsområde är studier om hur muskeltrötthet uppkommer eller varför träning minskar risken för olika sjukdomar.

Forskargrupper inom fysiologi på FyFa

Gruppledare Forskargrupp Hus, Kvarter
Daniel Andersson Medicinsk hjärt- och skelettmuskelforskning Biomedicum, 5C
Barbara Canlon Experimentell audiologi Biomedicum, 4C
Christopher Cederroth Translationell Auditorisk Neurovetenskap Biomedicum, 4C
Andrei Chagin Skelett- och broskfysiologi Biomedicum, 6D
Karima Chergui Molekylär neurofysiologi Biomedicum, 4C
Stefano Gastaldello SUMO-signalering och muskelbiologi Biomedicum, 5B
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Lars Karlsson Omgivningsfysiologi Biomedicum, 5B
Anna Krook, delat gruppledarskap Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C
Johanna Lanner Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi Biomedicum, 5C
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi
Peter Lindholm Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi Biomedicum, 5B
Jorge Ruas Molekylär och cellulär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Oliver Söhnlein Inflammationsfysiologi Bioclinicum, plan 8
Biomedicum 5B och 5C
Elisabet Stener-Victorin Reproduktiv endokrinologi och metabolism Biomedicum, 5C
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Per Tesch Muskel- och arbetsfysiologi
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion Biomedicum, 5C
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning
Juleen Zierath, delat gruppledarskap Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C