Fysiologi

Fysiologi handlar om hur levande organismer och organsystem fungerar under normala förhållanden.

Inom fysiologin studerar man vilka faktorer och organ som samverkar för att organismens eller kroppens egenskaper, som till exempel temperatur, hålls på en jämn och frisk nivå.

Forskning inom fysiologi kan också handla om hur kroppen reagerar på extrema förhållanden eller på sjukdomstillstånd. Sådan forskning kan ge upphov till nya behandlingsmetoder eller läkemedel.

Fysiologin kan ses som den biomedicinska forskningens moder. Väldigt lite, om någon, forskning på Karolinska Institutet sker helt utan fysiologisk bakgrund. Bland den forskning på KI som har den starkaste kopplingen till fysiologi som forskningsområde är studier om hur muskeltrötthet uppkommer eller varför träning minskar risken för olika sjukdomar.

Forskargrupper inom fysiologi på FyFa

SE
Innehållsgranskare:
Jelaine Legaspi
2024-07-08