Teixeira Lab - Nanomedicin och spatial biologi

Vi är intresserade av att förstå rollerna för spatial organisation i biologiska processer. För detta ändamål utvecklar vi nya verktyg som möjliggör karakterisering av den spatiala organisationen av biomolekyler från nanoskala till encells- till vävnadsnivåer. Med utgångspunkt i principerna för DNA- och proteinsjälvsammansättning utvecklar vi metoder för att modulera den spatiala organisationen och valensen av biomolekyler i nanoskala för att kontrollera membranreceptorfunktioner.

”Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av nanoläkemedel baserat på kunskap om de biofysiska egenskaperna hos målproteiners nanomiljö.”

Ana Teixeira

Profile image

Ana Teixeira

Huvudforskare
+46852487979

Gruppmedlemmar

 

Elena Ambrosetti - Anknuten till forskning

Enya Engström - Doktorand

Georges Kiriako - Doktorand

Christina Kolonelou - Doktorand

Ekaterina Petrova - Postdoc

Joel Spratt - Anknuten till forskning

Ana Teixeira - Huvudforskare