”Vi vet för lite om blodtryck vid förmaksflimmer” 

Joakim Olbers är kardiolog och har nyligen lagt fram en avhandling om blodtryck vid förmaksflimmer, som innebär att hjärtats rytm är oregelbunden.  

Text: Annika Lund, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 1/2021 

Vad är speciellt med högt blodtryck vid förmaksflimmer? 

Porträttbild på Joakim Olbers.
Joakim Olbers, foto: Andy Liffner

– Högt blodtryck är den vanligaste riskfaktorn för att få förmaksflimmer. Men vi tror oss också veta att förmaksflimret, som gör rytmen oregelbunden, i sig påverkar blodtrycket. Vad det betyder för patienterna, hur det påverkar deras risk för annan, allvarlig hjärtkärlsjukdom, är inte studerat. Vi vet helt enkelt inte det. 

Vad handlar din avhandling om? 

– Vi har tittat på hur förmaksflimret påverkar blodtrycket. Vi har kvantifierat hur mycket blodtrycket varierar från slag till slag hos personer med förmaksflimmer jämfört med personer som har det som kallas sinusrytm, alltså puls utan rytmstörningar. Vi såg att det var mycket större blodtrycksvariation hos personer med förmaksflimmer. Övertrycket hade ungefär dubbelt så hög variabilitet och undertrycket hade sex gånger så hög variation från slag till slag jämfört med vanlig sinusrytm.   

Vad har det för betydelse? 

– Det vet vi inte. Man kan spekulera i att det skulle kunna vara negativt för kärlen att möta så skiftande tryck, men vi vet inte om det stämmer. Däremot är det redan i dag kliniskt känt att det är svårare att få fram ett korrekt blodtrycksvärde hos personer med förmaksflimmer. För att minska mätfelet rekommenderas att man mäter blodtrycket tre gånger i följd och räknar ut ett medelvärde.  

Du säger att blodtrycket verkar fungera annorlunda vid förmaksflimmer. Vad menar du? 

– Man kan återställa hjärtrytmen hos personer med förmaksflimmer genom elkonvertering. Vi upptäckte att när normal hjärtrytm återställs hos personer med förmaksflimmer, då går över- och undertryck åt olika håll. Övertrycket blir högre, men undertrycket blir lägre. Skillnaden mellan över- och undertryck kallas för pulstryck. När personer med förmaksflimmer återfår regelbunden hjärtrytm, då ökar alltså deras pulstryck, gapet mellan över- och undertryck ökar. Normalt anses det bra att ha ett lägre pulstryck. Men när en person med förmaksflimmer återgår i normal hjärtrytm, då ökar pulstrycket.  

–  Det här väcker frågor. Vad beror det på, vad betyder det för patientens risk för hjärtkärlsjukdom? Vi vet inte det i dag. Men vi vet att pulstrycket normalt påverkas av saker som utvecklas mycket långsamt, som stelhet i kärl. Att pulstrycket förändras så här snabbt vid elkonvertering talar alltså för att förmaksflimret i sig påverkar blodtrycket. Det är bland annat det jag tänker på när jag säger att blodtryck verkar fungera annorlunda vid förmaksflimmer. 

Hur tycker du att forskningen bör gå vidare? 

– Hypertoni är väldigt vanligt, men förmaksflimmer är också vanligt. Lågt räknat har minst 100 000 svenskar båda tillstånden. Det är en stor kunskapsbrist att vi inte vet mer om hur blodtrycket fungerar hos personer med förmaksflimmer. Vi vet heller inte hur personer med båda tillstånden bäst bör behandlas. Vi behöver kunskap om vi ska sikta på samma blodtrycksmål för personer som har förmaksflimmer eller om de bör ha andra mål än personer med regelbunden hjärtrytm. 

Mer läsning

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-03-26