Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Angel Cedazo Minguez forskar om Alzheimers sjukdom. Han vill förstå hur omsättningen av kolesterol och insulin i hjärnan medverkar vid uppkomsten av sjukdomen. På sikt hoppas han kunna utveckla nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers innan sjukdomen ger symtom.

Professor Angel Cedazo Minguez, foto: Creo Media.

Angel Cedazo Minguez forskning syftar till att förstå hur kända riskfaktorer samverkar när Alzheimers uppstår. Han hoppas att forskningen ska leda till nya metoder för att upptäcka sjukdomens förstadier och förebygga att den bryter ut.

– Om vi vet vilka mekanismer som är involverade och hur de leder till neurodegeneration får vi en grund för att skapa molekyler som kan förhindra processen, förklarar han.

Angel Cedazo Minguez och hans kollegor arbetar längs två forskningsspår. Det ena gäller kolesterolmetaboliter i hjärnan. Patienter med Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar har ökade halter i hjärnan av 27-hydroxykolesterol, som bildas vid nedbrytningen av kolesterol.

– Vi har visat att 27-hydroxykolesterol har effekter på bland annat synapser, glukosomsättning och inflammatoriska processer i hjärnan, och vi har identifierat en del av de inblandade mekanismerna, säger Angel Cedazo Minguez.

Det andra spåret i hans forskning gäller hjärnans insulinupptag. Alzheimer och diabetes har ett antal gemensamma nämnare, och Cedazo Minguez hypotes är att insulinresistens i hjärnan är en medverkande faktor vid Alzheimers.

– I 80 procent av hjärnor från avlidna Alzheimerpatienter ser vi insulinresistens, trots att bara en liten del av personerna haft diagnostiserad diabetes. Vi vet också att insulin har delvis andra funktioner i hjärnan och bland annat är kopplat till cellöverlevnad, säger han.

Angel Cedazo Minguez är även ny chef för forskning om neurodegeneration på läkemedelsföretaget Sanofi.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2017

Om Angel Cedazo Minguez

Professor i molekylär neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Angel Cedazo Minguez är född 1966 i Almazán, Spanien, och utbildad i biologi vid universitetet i Salamanca, med examen 1991. Efter en tjänst vid Pharmacia i Sverige blev han doktorand vid KI och disputerade 2002.

Angel Cedazo Minguez blev docent 2010. Han har varit vice prefekt 2008–2012 och 2015–2017, stf. prefekt 2013 samt bitr. sektionschef 2006–2017. Sedan mars 2017 är han chef för forskning om neurodegeneration vid läkemedelsbolaget Sanofi i Frankrike och tjänstledig på deltid från KI. Angel Cedazo Minguez utnämndes den 15 januari 2017 till professor i molekylär neurogeriatrik vid Karolinska Institutet.

Se en film