Medicinvetarna #89 Varför får man tinnitus?

Tinnitus är upplevelsen av besvärande ljud som ingen annan kan höra, ett slags fantomljud. Problemet ökar, troligen på grund av exponering för höga ljudnivåer. Hör forskaren Christopher Cederroth berätta om riskfaktorer, vetenskapligt utvärderade behandlingar och konsekvenser för individen och samhället. Poddavsnittet publicerades 9 mars 2022.

Forskaren Christopher Cederroth med hörlurar och sina barn.
Forskaren Christopher Cederroth med hörlurar och skrikande barn. Foto: Manon Cederroth

Ljudet beskrivs som ett ringande, pipande, tjutande eller brusande och kan vara mycket irriterande och uttröttande för den som drabbas. Svår tinnitus kan kopplas till sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och ökad risk för sjukskrivningar och förtidspension, säger Christopher Cederroth, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Hans forskning handlar om orsaker bakom tinnitus och hörselnedsättning. Han har forskat om tinnitus och hörsel sedan 2009.

– Vi måste skilja mellan tinnitus som ett symtom på en överbelastning av hörseln, då ljudet försvinner efter 1-2 dagar, och tillstånd då tinnitusen är konstant och permanent på grund av en hörselskada som lett till förändringar i hjärnan. Det senare kallar vi svår tinnitus och är snarare en sjukdom än ett symtom, säger Christopher Cederroth.

Han berättar också om könsskillnader (män drabbas oftare men kvinnor mår sämre), en ny biomarkör för tinnitus (för att ge möjlighet till mer objektiv diagnos) och sin egen tinnitus (en fyrverkeripjäs är bov i dramat). 

I avsnittet svarar även Mirko Mandic, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om ifall en kort stunds fysisk aktivitet på maxkapacitet ger lika goda hälsoeffekter som en längre stund av moderat träning.

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-11-22