Medicinvetarna #72: Har du jobbiga känslor?

Starka känslor kan både vara underbara och skrämmande, men för en del kan känslor leda till svåra livskonsekvenser. Psykologen och psykoterapeuten Hanna Sahlin har ägnat många år åt att forska om behandling av borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. Hör henne berätta mer om hur känslor kan stjälpa och hjälpa oss. Avsnittet publicerades 14 juli 2021.

Hanna Sahlin
Hanna Sahlin Foto: Andreas Andersson

Exakt hur våra känslor uppstår, eller vad de ska vara bra för, finns det inga säkra svar på, men de hjälper oss att orientera oss gentemot varandra. Och bara det faktum att vi har känslor är ett starkt argument för att vi har stor nytta av dem eftersom evolutionen låtit dem vara kvar. Starka känslor kan både vara underbara och skrämmande att uppleva, men de kan också bli till problem. 

Hanna Sahlin är psykolog och psykoterapeut och forskare vid Karolinska Institutet. Hon är också studierektor vid Karolinska Institutets psykoterapeutprogram och handledarutbildning, och hon har i många år intresserat sig för kvinnor med diagnosen borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. I sin forskning har hon undersökt implementering av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna individer med självskadebeteende. 

I avsnittet diskuteras också vad som händer om vi har för dåligt kontakt med våra känslor, och vad man kan göra åt det.

Lyssnarfrågan handlar om huruvida gränsen för feber är individuell och besvaras av professor Jorge Ruas

Andreas Andersson
2023-11-22