Med precisionspatologi hittas rätt behandling

Johan Hartman utvecklar nya metoder inom patologi för att till exempel förutsäga behandlingssvar och bedöma återfallsrisk. Metoderna sträcker sig från att odla tredimensionella tumörmodeller till riskbedömning med hjälp av AI.

Portätt på Johan Hartman och Xinsong Chen
Johan Hartman är professor i onkologi-patologi (i bakgrunden Xinsong Chen). Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

– Jag forskar om precisionspatologi, det vill säga avancerade patologiska tekniker som ger oss nya möjligheter att matcha rätt läkemedel till rätt patient. Mitt fokus är cancer, med bröstcancer som modell. Förhoppningen är att de framsteg vi gör på sikt även ska hjälpa patienter med andra former av cancer. Det finns en stor arsenal av cancerläkemedel idag och det är ett allvarligt problem att vi ofta inte vet i förväg vilket av dem som kommer att fungera.

Hur forskar du om detta?

– Idag används datorstöd i patologisk mikroskopi och en viktig del av min forskning är att utveckla det området. Vi har etablerat en process på KI för att digitalisera stora mängder mikroskopiglas från patologisk diagnostik. Det ger oss möjlighet att träna AI-verktyg för cancerdiagnostik. Vi har bland annat lärt en AI att med god precision förutsäga risk för återfall i bröstcancer. Det tar 30 minuter. Konventionell analys tar ett par veckor och är kostsam. Ett par regioner är på gång med att introducera detta verktyg i sin kliniska verksamhet.

– En annan framgång är att vi visat att digital bildanalys kan användas för att känna igen viktiga genuttryck i ett vävnadsprov från en tumör. Vi har också utvecklat en metod för att skapa tredimensionella tumörmodeller in vitro för läkemedelstestning. Min förhoppning är att tekniken på sikt ska kunna användas kliniskt för att snabbt hitta rätt läkemedel till patienter vars cancer visat sig resistent mot standardbehandling. Nu utvärderar vi denna teknik i en prospektiv studie vid Södersjukhuset och det ser mycket lovande ut.

Vad händer härnäst?

– Vi har börjat inkludera andra cancerformer, som urologisk cancer och tjocktarmscancer, i vår forskning, framför allt det spår som gäller AI-stöd. Jag ser mycket fram emot att fortsätta denna breddning av vår verksamhet.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Johan Hartman

Professor i tumörpatologi vid institutionen för onkologi-patologi

Johan Hartman är född i Stockholm 1979. Han har examen i molekylärbiologi och biokemi från Stockholms universitet 2001 och läkarexamen från KI 2008, där han även disputerade samma år. Han fick läkarlegitimation 2011, blev docent 2015 och specialist i klinisk patologi 2016. Som kliniker har han sedan 2009 varit verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset där han idag är överläkare samt medicinskt ansvarig för bröstcancerpatologi.

Parallellt med sin kliniska verksamhet har Hartman forskat vid KI där han sedan 2017 leder en forskargrupp. Hartman är medgrundare till företaget Stratipath 2020 som baseras på forskningen vid Karolinska Institutet.

Johan Hartman har anställts som professor i onkologi-patologi vid Karolinska Institutet från 1 september 2021.

Se en film om Johan Hartman

KS
Innehållsgranskare:
2024-01-19