Frivilligregister och anslagstavlor

Hittar du inte det du söker på KI:s annonsplats för försökspersoner? Ge inte upp, det finns fler frivilligregister och anslagstavlor för deltagande i klinisk forskning.

Frivilligregister vid Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförande av kliniska studier. Det är möjligt för friska personer att anmäla sitt intresse för att delta i framtida studier, men det går också att anmäla sig till pågående forskning om olika diagnoser. Frivilligregistret sköts av studieeneheten vid Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm. Verksamheten ingår också i den service som erbjuds inom ramen för Karolinska Trial Alliance (KTA). 

Frågor och anmälan

E-post: studieenheten.slso@sll.se

Telefon: 08-123 498 60

Mer information om frivilligregistret till deltagare

Information till forskare och vårdpersonal

Finns på den här webbsidan

Uthyrning av specialistsjuksköterskor